Aktualności

Strona 1 z 10  > >>

kwi 2, 2020

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach
od 09 do 14 kwietnia 2020r.

Informujemy, że od 09 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W czwartek 09 i piątek 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

kwi 1, 2020

 

mar 25, 2020

Zawieszenie zajęć w szkołach od 25 marca - 10 kwietnia 2020r.

mar 17, 2020

Dyrektor szkoły ZOBOWIĄZUJE wszystkich uczniów ZSGH
do bieżącego sprawdzania Librusa, odbierania wiadomości

PRZESYŁANIA wykonanych zadań/ćwiczeń zgodnie
z wytycznymi nauczycieli
.

Anna Chylińska

mar 11, 2020

1.  Zgodnie z wytycznymi z 9 marca 2020r. Wojewody Mazowieckiego począwszy od 11 marca 2020r. wstrzymuje się do odwołania wszystkie wyjścia i wycieczki.

 

2.  Odwołuję Dzień Otwarty dla Kandydatów (25 marca 2020r.)

 

3. Odwołuję zebranie dla Rodziców (23 marca 2020r.) – proszę Rodziców o kontaktowanie się z wychowawcami, nauczycielami wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Proponowane oceny końcoworoczne dla klas 4 będą umieszczone na Librusie, proszę o zapoznanie się i potwierdzenie. W przypadku zapytań proszę o kontakt z wychowawcą.

 

4.  Zawieszam do odwołania organizowanie imprez szkolnych.

 

5. Zawieszam do odwołania konkurs dla szkół z województwa mazowieckiego "Kuchnia Polska z pomysłem”.

mar 10, 2020

"Kuchnia francuska” // "French cuisine"

mar 9, 2020

"Szkoła zawodowa najwyższej jakości” // "Highest quality vocational school"

mar 9, 2020

Prezentacje barmańskie  // Bartending presentation

Strona 1 z 10  > >>

Kalendarium 

  

 

"Kuchnia polska z pomysłem"

Konkurs odbędzie się w innym terminie.


  

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera