Aktualności

<< <  Strona 13 z 6

<< <  Strona 13 z 6

Kalendarium 

 

 W dniu 13 stycznia 2020r.
odbędzie się spotkanie
z przedstawicielami

UKE (Urzędu Komunikacji Elektronicznej)

dla wszystkich biorących udział w zebraniu z rodzicami

początek godz. 17:00, sala gimnastyczna nr 7

  

 
 

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera