Aktualności

<< <  Strona 13 z 12

<< <  Strona 13 z 12

Kalendarium

 Rozpoczęcie roku szkolnego
2018/2019
dla wszystkich klas

03.09.2018r., godz. 9:00

 

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera