Aktualności

<< <  Strona 14 z 12

<< <  Strona 14 z 12

Kalendarium

Zebranie dla klas I,
dla pozostałych dzień otwarty

22.10.2018r., godz. 17:00

 

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera