Aktualności

<< <  Strona 17 z 4

<< <  Strona 17 z 4

Kalendarium

 

 

 ZEBRANIE Z RODZICAMI
21 października (poniedziałek)

początek godz. 17:00
zebranie dla klas 1, dla pozostałych dzień otwarty 

  

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera