gru 13, 2017

konkurs


Szkolny Konkurs Gastronomiczny – XIV edycja

 Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie

Temat: Danie zasadnicze inspirowane kuchnią francuską

Termin: 21 luty 2018r.

Zgłoszenia do końca stycznia

Regulamin na Librusie i Tablicy Ogłoszeń

 //

School Catering Competition - XIV edition

I cordially invite you to participate in the competition

Topic: Main dish inspired by French cuisine

date : 21st February 2018

Applications - the end of January

Regulations on Librus and Notice Board

Bożena Juzaszek

link: 

Kalendarium

Zakończenie nauki
 klasy maturalne TGH
27.04.2018r. godz. 8:00 


 Zebranie z rodzicami
przewidywane propozycje ocen dla klas I-III
odbędzie się dnia
28 maja 2018 
początek godz. 17:00  

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera