lut 8, 2018

„POLONEZA CZAS ZACZĄĆ”- STUDNIÓWKA 2018 // „TIME TO START POLONE DANCE” – PROMS 2018


Dnia 2 lutego 2018 roku w Sali Bankietowej Imperia odbył się Bal Studniówkowy klas czwartych z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Klasa 4 d wraz z wychowawczynią Panią Paulina Ciesielską, klasa 4 e wraz z wychowawczynią Panią Moniką Aumuller, klasa 4 f wraz z wychowawczynią Panią Aneta Tymińską, klasa 4 h wraz z wychowawczynią Panią Urszulą Kowalczyk, Dyrekcją Szkoły i zaproszonymi gośćmi bawili się do białego rana. Teraz przed abiteriuntami ostatnia prosta i META, którą jest MATURA. Życzymy powodzenia.

//

2 February 2018 in Banquet Hall Imperia the Proms 2018 of grades four from ZSGH in Warsaw took place. Class 4d together with their form teacher Mrs Paulina Ciesielska, 4e with Mrs Monika Aumuller, 4f with Mrs Aneta Tymińska, 4h with Mrs Urszula Kowalczyk, the headteachers and the invited quests were having great time until morning hours. Now our graduates are getting ready for the final lap, heading towards the FINISH the MATURA exam. Good luck.

link: 

Calendar

 

Beginning of the New School Year
2018/2019

all classes meet at  9  o`clock
- 3rd September 2018 

 

Zawody

STANISLAW  BERGER CATERING AND HOSPITALITY SECONDARY SCHOOL NR 2

Nutrition and catering service technician

STANISLAW BERGER
VOCATIONAL SCHOOL

 LEVEL I NR 20