lip 13, 2018

RODO


..

link: http://www.zsgh.edu.pl/pl/top-menu/o-szkole/rodo.html

Kalendarium

 Rozpoczęcie roku szkolnego
2018/2019
dla wszystkich klas

03.09.2018r., godz. 9:00

 

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera