paź 26, 2018

absolwenci


.

link: 

Kalendarium

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
02 września (poniedziałek)


I klasy początek godz. 9:00

pozostałe klasy   początek godz. 10:00

 


 

 ZEBRANIE Z RODZICAMI
09 września (poniedziałek)


Rodzice uczniów I klas
 godz. 16:45
na sali gimnastycznej nr 7 a potem
z wychowawcami w salach lekcyjnych

Rodzice uczniów z pozostałych klas
godz. 17:00 w klasach z wychowawcami

 
 

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera