Kalendarium

 

Zebranie z rodzicami,
przewidywane propozycje ocen dla klas I-III

27.05.2019r., godz. 17:00 

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera