Kalendarium

 Zebranie z rodzicami
rozpocznię się
spotkaniem z przedstawicielami UKE

25.02.2019r., godz. 17:00
sala gimnastyczna nr 7Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera