gru 6, 2018

Wspomnienie


"Są chwile i ludzie, których się nie zapomina…”

 

               03.12. 2018 r. odszedł nasz kolega, bliski człowiek, Wojciech Siedlecki, wieloletni nauczyciel i dyrektor naszej szkoły.

               Pan Dyrektor Wojciech Siedlecki był dobrym człowiekiem. Jako nauczyciel i dyrektor był  bardzo szanowany
i ceniony przez nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły. Troszczył się o szkołę, zabiegał o jej dobry wizerunek. Jako człowiek zawsze oddany i serdeczny, dostrzegał problemy innych, był blisko ludzi.

 "Już nie zaprosimy Go na Dzień Nauczyciela, nie wyjedzie na swoje ukochane Mazury, nie powita rano bliskich… Już zawsze będziemy mówić o nim w czasie przeszłym: "że był dobry, ciepły, umiał słuchać innych, był świetnym kolegą
i wspaniałym szefem…"

Pewnie teraz uśmiecha się do nas, opowiada aniołom swoje anegdoty…. I znów słowa ks. Jana Twardowskiego: "śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”- stają się boleśnie aktualne….

 

 Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

                  Koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

 

link: 

Kalendarium

Zakończenie klas IV
odbędzie się w dniu 26.04.2019r.
początek godz. 8:00


Zebranie z rodzicami,
przewidywane propozycje ocen dla klas I-III

27.05.2019r., godz. 17:00 

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera