sty 7, 2019

konkurs


.

link: 

Kalendarium

 

 

Zakończenie roku szkolnego
19 czerwca, (środa)

początek godz. 10:00 

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera