sty 7, 2020

Frekwencja klas


link: 

Kalendarium 

 

 W dniu 23 marca 2020r.
odbędzie się
zebranie z rodzicami,
przewidywane propozycje ocen dla klas IV

początek godz. 17:00
  

"Kuchnia polska z pomysłem"
  

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera