mar 16, 2020

Ważne


link: 

Kalendarium 

  

 

"Kuchnia polska z pomysłem"

Konkurs odbędzie się w innym terminie.


  

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera