paź 3, 2017

zdjęcia


12.10.2017 r.

2 lekcja

8.50-9.35

3 lekcja

9.45-10.30

4 lekcja

10.40-11.25

 

5 lekcja

11.40-12.25

 

1f

2c

2d

2f

2h

1e

3a

3f

4f

4h

1a

1h

3de

3h

4d

1c

1d

2a

4e

link: 

Przepraszamy Jakuba Lendziona za to, że w okresie od września 2011 roku do czerwca 2012 roku, gdy był uczniem Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie, na terenie szkoły dopuszczano się naruszenia dóbr osobistych Jakuba Lendziona z powodu jego orientacji homoseksualnej, a mianowicie jego integralności cielesnej, godności, czci. Władze Szkoły.


Zebranie z rodzicami
odbędzie się dnia
26 lutego 2018 
początek godz. 17:00 


 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera