Poznaj naszą szkołę

Poznaj naszą szkołę 2019/2020 // Meet our school 2019/2020

 
Poznaj naszą szkołę 2018/2019 // Meet our school 2018/2019

W dniu 14 listopada 2018 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty dla gimnaziów i szkół podstawowych w ramach projektu edukacyjnego: Poznaj naszą szkołę – warsztaty w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 30/36.

Celem warsztatów jest promocja szkoły w środowisku lokalnym, jak również zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych/podstawowych kontynuacją nauki w zawodach związanych z gastronomią i hotelarstwem. Założeniem projektu jest wykorzystanie czasu, jaki uczniowie spędzą w naszej szkole, na zdobycie przez nich  konkretnych umiejętności związanych z przygotowaniem potraw, obsługą gości na sali konsumenckiej lub obsługą gości w hotelu oraz zdobycie krótkiej wiedzy na temat zasad żywienia.

Do naszej szkoły przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 279 z ulicy Cyrklowej 1 oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 217 z ulicy Padarewskiego 45 wraz z opiekunami.

Po krótkim powitaniu w recepcji szkolnej uczniowie udali sie do sali gimastycznej gdzie zostali powitani przez Dyrekcję Szkoły. Pani Dyrektor zapoznała gości z kierunkami kształcenia, a nauczyciele przedmiotów zawodowych zaprezentowali zawody których uczymy. Pani Kierownik Szkolenia Praktycznego przedstawiła  uczniom  miejsca praktyk zawodowych.  Następnie uczniowie udali się do pracowni kształcenia zawodowego, w których czekali na nich nauczyciele i uczniowie, którzy poprowadzili ciekawe zajęcia.

 Dla uczniów ze szkół podstawowych był to bardzo owocnie spędzony czas a także przy okazji świetna zabawa.

 // 

On November 14, 2018, workshops for middle school and primary school students were held at our school as part of an educational project: Meet our school - workshops at Catering and Hospitality School in Warsaw at 30/36 Majdańska Street.

The aim of the workshop is to promote the school in the local environment, as well as the interest of  middle/primary school students in continuing education in professions related to gastronomy and hotel industry. The assumption of the project is to make most of time in which students can gain specific skills related to preparing dishes, serving guests in the consumer hall or serving guests in the hotel and gaining short knowledge about the principles of nutrition.

Students from Primary School No. 279 in Cyrklowa Street and students from Primary School No. 217 in Padarewskiego Street with their teachers came to our school.

After a short welcome at the school reception, the students went to the school gym, where they were welcomed by the head teacher who familiarized the guests with different courses of study.  The teachers of vocational subjects presented the professions we teach. The Head of Practical Training presented the places of apprenticeship.  Then, the students went to the vocational training lab, where teachers and students were waiting for them, who conducted interesting classes.

 It was a very fruitful time and also great fun for primary school students.