Oferty Pracy

Oferty Pracy 2017/2018 // Job offers 2017/2018

Dnia 07 czerwca 2018r. odbyły się w naszej szkole Targi Pracy, na których uczniowie zapoznali się z ofertami pracy firm, które wzięły udział w targach. Młodzież mogła również porozmawiać z doradcą zawodowym oraz pośrednikami pracy. W targach udział wzięły:
1.     Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.
2.     Telepizza Poland Sp. z o.o
3.     Belvedere Cafe Łazienki Królewskie
4.     Regent Warsaw Hotel
5.     Ochotniczy Hufiec Pracy
6.     AMRIT Sp.z o.o.
Targi pracy zorganizował Ochotniczy Hufiec Pracy oraz Pani Marta Monika Bagińska.

//

On 7th June 2018 a Job Fair was held in our school, during which students got acquainted with the job offers of companies that took part in the fair. Students could talk to a career counsellor and job agents. The fair was attended by:
1. United Entertainment Enterprises S.A.
2.Telepizza Poland Ltd
3. Belvedere Cafe Łazienki Królewskie
4. Regent Warsaw Hotel
5. Volunteer Labor Corps
6. AMRIT Ltd
The job fair was organized by the Volunteer Labor Corps and Ms Marta Monika Bagińska

 

 

17 listopada odbyły się w naszej szkole Targi Pracy OHP. Młodzież mogła zapoznać się z ofertą pracy tymczasowej skierowaną do uczniów. Wiele osób skorzystało z propozycji i prawdopodobnie będzie mogło niedługo podjąć pracę w weekendy. Organizatorkom niniejszego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy!

//

On 17th November OHP Labor Fair took place in our school. Students could get acquainted with the offer of temporary work addressed to students. A lot of them took advantage of the offer and will probably be able to work at the weekends soon. Thank you for organizing this project.

 Oferty Pracy 2015/2016 // Job offers 2015/2016

Targi Pracy OHP
15 kwietnia 2016 r. odbyły się w naszej szkole kolejne Targi Pracy OHP. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertami pracy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Poza pracami, które można wykonywać w czasie roku szkolnego po lekcjach lub w weekendy, dostępne były też oferty pracy wakacyjnej.
Targi, jak zwykle, cieszyły się dużym zainteresowaniem, część uczniów skorzystała z proponowanych możliwości i będzie się starała o zatrudnienie w najbliższym czasie.

//

Fair Job OHP
On 15th April 2016 next Fair Job OHP was held in our school. Students had the opportunity to get familiar with job offers for people from secondary schools. Besides work that can be performed in the school year, after school or at the weekends, summer jobs were also available. The fair, as usual attracted a lot of attention. Some students took advantage of the possibilities offered there and they will try to find work in the near future.
Oferty Pracy 2014/2015 // Job offers 2014/2015

Sodexo

Ochotniczy Hufiec Pracy // The Voluntary Work Society

6 marca po raz drugi w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy prezentowanymi na terenie szkoły przez pracowników Ochotniczego Hufca Pracy.
Nasza inicjatywa spotyka się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży, ponieważ jest dla niej szansą na znalezienie ciekawych ofert pracy, zwłaszcza w czasie wzrastającego bezrobocia.

//

On 6th March in the school term 2014/2015 our students were acquainted with the job offers, which were presented in the school by the workers of The Voluntary Work Society. The students were eagerly interested as it is an opportunity for them to find attractive job offers, especially when unemployment is increasing.