WARS i SAWAW czwartek 22 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się już drugie warsztaty projektu  "WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych”.  Warsztaty poprowadziła p. Małgorzata Leszko z Centrum Organizacji Obywatelskiej.  

Podczas zajęć zostały przeprowadzone różne zabawy oraz ćwiczenia, np. „zabawa z kocem”. Uczniowie wykonywali również projekty w grupach na temat: „Nauczyciele, dyrekcja, rodzice”. Uczniowie musieli przedstawić na plakatach swoją wizję każdej z podanych grup społecznych. Na koniec warsztatów zostało ustalone następne spotkanie "Obrady przy okrągłym stole”. Podczas spotkania zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące wdrożenia pomysłów naszych uczniów.

 

 

 

W czwartek 08 lutego 2018r w naszej szkole odbyły się pierwsze warsztaty projektu  „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych”.  Warsztaty poprowadziła p. Małgorzata Leszko z Centrum Organizacji Obywatelskiej.  Celem projektu jest wzbogacenie oraz poprawa „życia szkolnego” naszych uczniów.

Podczas zajęć zostały przeprowadzone dwa ćwiczenia  tzw. „burza mózgów”, podczas których  uczniowie przedstawili swoją działalność szkolną oraz poza szkolną. W tym zadaniu najważniejszą kwestią  było nie tylko określenie celu wykonywanych działań, osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji oraz biorących w nich udział, ale również sprecyzowanie jakie prawa i możliwości wyboru mają uczniowie naszej szkoły. Następnie uczniowie próbowali określić co chcieliby zmienić w naszej szkole. Jako główny temat wybrali wycieczki oraz wyłonili parę pomysłów, które chcieliby zrealizować w naszej szkole. Kolejnym etapem warsztatów, będzie planowanie realizacji jednego z wybranych pomysłów. Uczniowie są gotowi do prac oraz pełni nadziei na osiągnięcie zaplanowanego celu.

 

 

Dnia 13 czerwca 2016 r. nasza szkoła otrzymała po raz drugi certyfikat "Varsavianistyczna Szkoła". Certyfikat "Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie oraz promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy.
Uroczystość odbyła się w Muzeum Niepodległości. Uświetniły ją programy artystyczne dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Działalność naszej szkoły przedstawił w ciekawej prezentacji Paweł Nogal z kl. 3d.
Dziesięciu uczniów otrzymało brązowe odznaki TPW ,,Młody Przyjaciel Warszawy''.

 

Zgodnie z procedurą przyznawania Certyfikatu WARS i SAWA, szkoły po 3 latach od uzyskania Certyfikatu mogą ubiegać się o jego przedłużenie na czas nieokreślony, przedkładając odpowiedni wniosek, stanowiący wyciąg z przeprowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. I właśnie o takie przedłużenie nasza szkoła wystąpiła pod koniec ub. roku szkolnego.
O takie przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w roku szkolnym 2015/2016 ubiegało się ponad 80% szkół z III. edycji programu, którym Certyfikat został przyznany w 2012 r. oraz dodatkowo 2 szkoły z II edycji oraz 3 szkoły z I edycji programu WARS i SAWA. Bezterminowy Certyfikat w bieżącym roku szkolnym został przyznany 48 szkołom.
W delegacji naszej szkoły znalazły się następujące osoby: pani dyrektor Anna Chylińska, lider SZWU Dobrosława Kowalska oraz lider ds. ewaluacji programu Marlena Pacholczyk, Przemysław Kopania - 4d oraz Paweł Nogal - 3d. Przedłużenie Certyfikatu na czas nieokreślony odebrała delegacja z rąk Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy; Pana Włodzimierza Paszyńskiego, Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy; Pani Joanny Gospodarczyk oraz członków Kapituły.
Okazało się, ze znaleźliśmy się w grupie 14 szkół oznaczonych gwiazdką, których wnioski Zespół i Kapituła ocenili jednomyślnie na najwyższym poziomie. Galę poprowadził Pan Artur Wolski, nauczyciel i animator kultury oraz pomysłodawca i organizator wielu twórczych przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej. W jednym z pierwszych konkursów, które urozmaicały spotkanie wziął udział jeden z uczniów naszej szkoły i wygrał nagrodę, jaką była wejściówka do Centrum Nauki Kopernik.
Październikową uroczystość wręczania Certyfikatów i Wyróżnień uświetnił pokaz popularno - naukowy przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik, Tajniki aerodynamiki; czyli o tym, jak działa komin, jak to jest możliwe, że da się strzelić gola z rzutu rożnego, albo dlaczego nie ma sensu chować się przed wiatrem za okrągłym słupem ogłoszeniowym.

 

Varsavianistyczna szkoła
Dnia 15 czerwca 2015 r. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy wręczyło po raz drugi placówkom oświatowym certyfikaty "Varsavianistyczna Szkoła" oraz dyplomy i podziękowania dla wyróżniających się nauczycieli. Nasza szkoła zdobyła certyfikat po raz pierwszy.
Uroczystość odbyła się w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej. Wszystkich gości powitała przewodnicząca Komisji Młodzieżowej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Małgorzata Wojtatowicz. Uroczystość uświetniły programy artystyczne dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.


Zajęcia pozaszkolne 


Dnia 8 października 2012 r. nasza szkoła Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 2 im. prof. Stanisława Bergera zostało wyróżnione Certyfikatem Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA dla szkół wspierających uzdolnionych.
W uroczystości uczestniczyła Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz Waltz, która wręczyła Pani dyrektor Annie Chylińskiej certyfikat, gratulowali naszej szkole również zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Włodzimierz Paszyński oraz Dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy Pani Joanna Gospodarczyk. W gali wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA wzięli udział członkowie Kapituły opiniującej wnioski, burmistrzowie wszystkich warszawskich dzielnic z Burmistrzem Pragi Południe Panem Jarosławem Karczem, naczelnicy Wydziałów Oświaty i Wychowania wraz z Naczelnik Pragi Południe panią Marzenną Adamiak, przedstawiciele wszystkich wyróżnionych szkół.

Uroczystości towarzyszył pokaz popularno-naukowy pn. „Ciśnienie, czyli 20 000 torebek cukru”.
Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Anna Chylińska, lider szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych wicedyrektor Dobrosława Kowalska oraz Michał Soliwoda, uczeń, który w ubiegłym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen w TGH nr 2 oraz pretendował do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA wydawany jest dla szkół wspierających uczniów uzdolnionych.

Kwestionariusz wielorakiej inteligencji
Charakterystyka zachowań ucznia uznanego za uzdolnionego

Charakterystyka zachowań ucznia uznanego za uzdolnionego - narzędzie do diagnozowania przez nauczyciela.
Różne rodzaje inteligencji oraz ich wykorzystanie do celów osobistych i zawodowych-interpretacja kwestionariusza

 

KWESTIONARIUSZ DLA RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE

Propozycje zajęć pozaszkolnych dla uczniów uzdolnionych 2015/2016

 

Rejestr uczniów uzdolnionych - ZSGH

Szkolny program pracy z uczniem uzdolnionym - ZSGH