Aktualności

<< <  Strona 11 z 10

<< <  Strona 11 z 10

Kalendarium 

Wykaz
podręczników
 2022/23


Absolwenci OD 2017r.

Załącznik 30: Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2017–2021, o wydanie w 2022 r. świadectwa dojrzałości. Jeżeli w latach ubiegłych przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego, ale nie otrzymałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, ponieważ nie zdałeś(-łaś) egzaminu obowiązkowego w części ustnej.
WYPEŁNIJ Załącznik 30 DRUKOWANYMI LITERAMI, a następnie  złóż do dyrektora właściwej OKE – najpóźniej 31 maja 2022 r. 

Matura - Absolwenci
Matura exam - Graduates

 

Informacja
z Biura Edukacji

PODZIĘKOWANIA

Jesteśmy myślą i sercem
z Wami !!!
Our thoughts and hearts are with you !!!


506 073 554
telefon dla uchodźców
z Ukrainy
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

 W związku z aktualną sytuacją na Ukrainie

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Zdjęcie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera