maj 7, 2020

Revas sp. z o.o.


 

Jakie korzyści zyskają uczniowie?: naukę zarządzania w sposób praktyczny, powiązany z zawodem, interaktywny i atrakcyjny dla ucznia; rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz podejmowania decyzji pod presją czasu; zdobywanie realnych kompetencji biznesowych, dzięki zarządzaniu wirtualnym przedsiębiorstwem; atrakcyjne oraz bardziej angażujące lekcje, możliwość konkurowania z innymi zespołami z klasy.

Jako szkoła mamy możliwość zdobycia tytułu "Innowatora Branżowej Przedsiębiorczości", innowacja ta wyróżnia tylko szkoły nowoczesne, nastawione na rozwój uczniów. Wprowadzamy nowoczesną metodę kształcenia zwaną blended learningiem i przez to zwiększamy konkurencyjność szkoły w regionie.

Jako nauczycielowi sprawiło mi ogromną radość wynegocjowanie z firmą symulacji restauracji, a nie biura podróży. Mam teraz zdalny podgląd w pracę uczniów, ale także na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jako kierownik szkolenia praktycznego zyskałam możliwość zaliczenia realizacji zajęć praktycznych uczniom technikum.

W obecnej chwili rozpoczęliśmy z klasą 1e w technikum w pierwszej klasie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, cykl logowania się zespołów symulacji do "Restauracji przy Majdańskiej", a do 14.05 mamy zakończyć pierwszą rundę, w której nadajemy nazwy w zespołach, wytyczamy misję naszej firmy, nawiązujemy współpracę z bankiem i biurem rachunkowym, zatrudniamy pracowników, wyznaczamy wysokość kosztu pracowników, ale też przydzielamy sobie stanowiska i zastanawiamy nad wyborem pierwszego menu.

 

link: 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera