maj 28, 2020

wie


.

link: 

Kalendarium 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 .

FERIE ZIMOWE w roku szkolnym uległy zmianie i będą trwały od 04 do 17 stycznia 2021r.
Planowany dzień wolny od zajęć dydaktycznych 11.01.2021r zostaje odwołany w tym czasie są ferie zimowe.
Termin przeprowadzenia EGZAMINÓW ZAWODOWYCH w sesji zimowej 11-12 . stycznia 2021r. w obecnej chwili nie uległ zmianie.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o wprowadzanych zmianach przez Ministerstwo Edukacji.

2 okres dla klas czwartych rozpoczyna się 14.12.2020r.,  dla pozostałych klas 01.02.2021r. - terminy nie uległy zmianie.

Od dnia 24 października do dnia 31 stycznia

Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do 31 stycznia br.

 

Kształcenie zawodowe
Od 30 listopada 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Rozwiązania te przewiduje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 18 stycznia 2021r.

Ze względu na trudności występujące w branży gastronomicznej i hotelarskiej informacje o wznowieniu zajęć praktycznych dla uczniów ZSGH u poszczególnych pracodawców są sukcesywnie umieszczane w Ogłoszeniu na Librusie.

 

 WSZYSTKIE INFORMACJE NA BIEŻĄCO UMIESZCZANE SĄ W LIBRUSIE.

Od dnia 19 października obowiązuje w szkole zdalne nauczanie. Wszystkie informacje zostaną przesłane uczniom przez Librusa.

 

 

Praca szkoły w okresie pandemii

List MEN

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły o stacjonarnym trybie nauczania

Zarządzenie nr 2 Dyrektora szkoły o obowiązujących wymaganiach w czasie nauki stacjonarnej

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Zdjęcie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera