sie 28, 2023

początek


.

link: 

Kalendarium

  PODRĘCZNIKI  2023/2024
przedm. OGÓLNE
przedm. ZAWODOWE

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Zdjęcie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera