Aug 28, 2023

początek


.

link: 

KalendariumAGENCI 30/36 

MONIN CUP Junior 2023

   PODRĘCZNIKI  2023/2024
przedm. OGÓLNE
przedm. ZAWODOWE

 

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Zdjęcie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera