Realizacja projektu 2018

//

 

Projekt realizowany jest w ramach
XIII EDYCJI WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH Biura Edukacji m. st. Warszawy.

//

The project is realized due to the
XII EDITION of Warsaw’s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

 

 

I etap // 1st stage

Zajęcia interaktywne dotyczące tematyki kultury i obyczajowość francuskiej dawniej i dziś przeprowadzone przez pracownika Instytutu Francuskiego.

//

Interactive classes on the subject of culture and French customs in the past and today carried out by an employee of the French Institute.

 

 

II etap  //2nd stage

Zajęcia warsztatowe w Domu Spotkań z Historią „Między Warszawą a Paryżem. Jak układały się stosunki polsko-francuskie na przestrzeni wieków?”.

Wizyta w Instytucie Francuskim.

Varsavianistyczne warsztaty terenowe; „Znad Sekwany nad Wisłę. Słynni Francuzi w  Warszawie”.

//

Workshops at the House of Encounters with History „Between Warsaw and Paris. What were the Polish-French relations over the centuries?”.

A visit to the French Institute.

Varsaviana  workshops: „From the Seine to the Vistula. Famous French in Warsaw”.

 

 

III etap // 3rd stage

Wyjazd na Mazowsze, poszukiwanie śladów francuskich; „Powinowactwa polsko-francuskie na Mazowszu”.

//

Trip to Mazovia, searching for French traces, „Polish – French Affinities in Mazovia”.

 

 

IV etap // 4th stage

Wizyta studyjna w hotelu La Regina; pokaz modelowej obsługi gości z Francji, spotkanie z concierg’em.

Wizyta w restauracji Le Belveder poznanie upodobań kulinarnych turystów z Francji.

//

Visit at the hotel Le Regina, demonstration of model guest service from France, meeting with concierge.

A visit to Le Belveder restaurant, learning about the culinary preferences of tourists from France.

 

 

V etap // 5th stage

Warsztaty informatyczne – zastosowanie aplikacji WeB2.0 LearningApps.

//

IT workshops – application of the Learning Apps WeB20 application.

 

 

VI etap // 6th stage

Podsumowanie, prezentacja efektów pracy i rozdanie nagród dla uczestników.

//

Summary, presentation of work results and distribution of prizes for participants.