VARSaviana

 

W trosce o gruntowne wykształcenie i wysokie kompetencje zawodowe naszych uczniów, w ZSGH w kolejnych latach będą organizowane warsztaty, prezentacje, wycieczki i konkursy w zakresie edukacji varsavianistycznej.
Zajęcia adresujemy w szczególności do uczniów profilu hotelarskiego.
Chcemy, aby absolwenci naszej szkoły, jako przyszli pracownicy hoteli, dobrze znali swoje Miasto, utożsamiali się z nim i potrafili promować jego zalety gościom hotelowym.

Do tej pory uczestniczyliśmy miedzy innymi w projekcie „Podróż Pamięci”, w obchodach uroczystości rocznicowych, zajęciach muzealnych oraz konkursie fotograficznym. W najbliższym czasie planujemy również podpisanie umowy o wzajemnej współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy.
A więc, do dzieła…

Koordynatorzy projektu: Joanna Wojtulewicz i Marta Monika Bagińska.

//

With the aim of fundamental education and high competence of our students, In ZSGH we will hale workshops and presentations, trips and contess In the case of Varsavian education.
These lessons will be addressed at the students of hotelary profile.
We want our students to know the city well enough to promote its qualities and recommend it to foreigners.

So far we had a project called "Podróż Pamięci" in the participation of anniversaries, museum lessons and a photography competition. In the nearest future we are planning cooperation with Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.
So, all hands to the pumps...

Project coordinators: Joanna Wojtulewicz i Marta Monika Bagińska.

 VARSaviana 2017/2018

Dnia 30 października klasa 1e wzięła udział  w sesji varsavianistycznej z cyklu "Tajemnice Historii Warszawy" - Walka o dobra kultury. Tym razem spotkanie było  poświęconej pamięci zmarłej w 2017 roku - Marii Szypowskiej – autorce książek o Warszawie i znawczyni tematyki warszawskiej. W programie wysłuchaliśmy wspomnień znanych osób związanych z Marią Szypowską, programu artystycznego przygotowanego przez uczniów ZSGH w Warszawie, koncertu pieśni w wykonaniu chóru „Starówka”  działającego przy TPW. Obejrzeliśmy również wystawę książek autorstwa Marii Szypowskiej oraz ekspozycję poświęconą jej działalności. Na zakończenie zwiedzaliśmy sale i komnaty Zamku Królewskiego w Warszawie.

//

On 30th October students from class 1e took part in the Varsavian session "The secrets of the history of Warsaw".The meeting was dedicated to the memory of Maria Szypowska who died in 2017, author of books about Warsaw. We listened to people associated with Maria Szypowska,an artistic program prepared by students of ZSG in Warsaw, a concert of songs performed by the choir "Old Town". We also saw an exhibition of books by Maria Szypowska, devoted to her activity. At the end we visited the chambers of Royal Castle in Warsaw.

 

 

Dnia 26 października 2017 roku, uczniowie klasy 4h, pod opieką polonistki Joanny Wojtulewicz, udali się na marszrutę śladami bohaterów literackich. Celem zajęć w terenie, było przypomnienie dzieł literackich,  których  akcja rozgrywa się na terenie Warszawy. Uczniowie mieli też za zadanie rozwiązać zadania w kartach pracy. Odwiedziliśmy następujące miejsca:

// 

On 26th October 2017 students of class 4h with their Polish teacher Ms J. Wojtulewicz went on the route following the footsteps of literary heroes. The aim of the trip was to remember the places of Polish literary works. We visited the following places:

 

 

Plac Zamkowy  i Katedra św. Jana- miejsca, w których Juliusz Słowacki umieścił akcję dramatu „Kordian”. //  Castle Square and St. John’s Cathedral – places where J. Słowacki placed the drama „Kordian”.

 

 

Muzeum Historyczne Miasta Warszawy , przy Rynku Starego Miasta, przybliżyło nam historię miasta, ważne obiekty, pomniki. Z  punktu widokowego mogliśmy podziwiać panoramę Starówki. //  Historical Museum of the city of Warsaw on the Market Square of the Old Town. We could admire the panorama of Old Town.

 

 

Podwale, tam mieścił się pierwszy sklep Minclów, o którym wspomina Ignacy Rzecki w swoim „Pamiętniku starego subiekta”. Potem zatrzymaliśmy się przy pomniku Bolesława Prusa przy Krakowskim Przedmieściu.  Następnie podziwialiśmy Pałac Czapskich, przy Krakowskim Przedmieściu. W tym miejscu A. Mickiewicz umieścił akcję sceny VII „Salon warszawski”  „Dziadów” cz. III.. //  Podwale – there was the first store of Mincel family, which is mentioned by I. Rzecki in his „Pamietnik starego subiekta”. We saw the monument to B. Prus, Czapski Palace, where A. Mickiewicz placed the action of the 3rd part of „Dziady”.

 

 

Na Krakowskim Przedmieściu vis a vis pomnika Kopernika, mieściło się mieszkanie Stanisława Wokulskiego, bohatera „Lalki” B. Prusa. Tam znajduje się nawet marmurowa tablica, która upamiętnia to miejsce. //  At Krakowskie Przedmieście, opposite the Copernicus monument Stanisław Wokulski, the hero of „Lalka” had his apartment.

Przy Nowym Świecie 57, gdzie stoi Pałac Zamoyskich, zatrzymaliśmy się przy pamiątkowej tablicy, przypominającej zdewastowaniu tego miejsca przez żandarmów rosyjskich i wyrzuceniu fortepianu Chopina na bruk. // At 57 Nowy Świat we stopped at a commemorative plaque, which tells us about the devastation of the place by Russian gendarmes and the Chopin’s piano on the pavement.

 

 

Ostatnim punktem trasy było miejsce, w którym w XX- leciu międzywojennym mieściła się kawiarnia „Pod Picadorem”, w której zainicjowało  swoją działalność ugrupowanie poetyckie Skamander. Należeli do niego Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz. // Cafe „Pod Picadorem” – the place of poetic activity. The last place – Skamander had its location (J. Tuwim, A. Słonimski, K. Wierzynski, J. Lechoń and J. Iwaszkiewicz).

 

 

 

 

 

 VARSaviana 2016/2017

Dnia 25 stycznia 2017 r. uczniowie naszej szkoły Robert Benedyczuk i Jakub Pustoła z klasy 2f wzięli udział w spotkaniu z Elżbietą Zatorowską historykiem sztuki. Tematem spotkania zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy była ,,Opowieść o sztuce” – rola sztuki w życiu, ulubieni malarze i style.

//

On 25th January 2017 our students Robert Benedyczuk and Jakub Pustoła took part in the meeting with Ms Elzbieta Zatorowska, art historian. The topic of the meeting organized by the Society of Friends of Warsaw was "The story of art" - the role of art in life, favourite painters and styles.

Wycieczka w ramach projektu VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA klasy IC
W dniu 22 listopada 2016 r odbyła się Wycieczka Grupy Miłośników Warszawy z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36 . Wycieczka ta była wyjątkowa pod kilkoma względami: pierwszy to fakt wyjątkowych Przewodników - 2 uczennic z naszej klasy - byliśmy oprowadzani przez Sylwię i Justynę, uczennic klasy 1 C; pod opieką Pani I. Baszczyk w charakterze opiekuna która posiada wiedzę na temat znanych i7 lubianych osób związanych z naszym Miastem, drugi fakt to możliwość wejścia do Fabryki Lizaków przy ul. Piwnej 7 a w niej mieliśmy możliwość zapoznania się z technologią i produkcją karmelu prelekcji. Mogliśmy obserwować tę magię w jaki sposób powstają lizaki a hitem tej wycieczki była możliwość zrobienia własnoręcznie lizaka, słodkie prezenty oraz certyfikat .
Wycieczka rozpoczęła się od rynku Starego Miasta-Rynek Starego Miasta – prostokątny plac o wymiarach 90 na 73 metrów na warszawskim. Starym Mieście. Ukształtował się na przełomie XIII i XIV w. przy lokacji miasta. Podczas wielkiego pożaru miasta w 1607 spłonęły 22 kamienice znajdujące się przy rynku. Oglądaliśmy i zwiedzaliśmy zabytki min. Barbakan, Pomnik Syrenki na Rynku Starego Miasta, byliśmy na placu Zamkowym, Trakcie Królewskim, następnie spacer Krakowskim Przedmieściem . Spreparowaliśmy po Placu Zamkowym- przy którym stoi Zamek Królewski, kolumna Zygmunta III i pałac Pod Blachą. Zwiedziliśmy Katedrę św. Jana ,Kościół Jezuitów 1608–1626, zespół murów miejskich z barbakanem, Kamienice Starego Miasta pierwotnie pochodziły z XV–XIX wieku, po II wojnie światowej w większości zostały zrekonstruowane:.
Podróż wąskimi uliczkami Starego Miasta przeniosła nas w minione historyczne czasy. Oczyma wyobraźni widzieliśmy kramy kupców i przechadzających się mieszczan i mieszczanek. Po drodze było Nowe Miasto. Na północ od murów obronnych rozciąga się teren Nowego Miasta, również zniszczonego i zrekonstruowanego po II wojnie światowej. Oba osiedla bywają nazywane potocznie Starówką. Pomo przeszywającego zimna była to bardzo udana wycieczka.

//

Varsaviana School class 1c
On 21st January 2017 a group of students from class 1c took part in a trip to the Old Town in Warsaw. The guides were exceptional: our students Justyna and Sylwia from class 1c and their teacher Ms Iwona Baszczyk who knows a lot about people involved in the history of our city. The students had the oportunity to visit the Lollipop Factory at Piwna street. They could get familiar with the technology and production of caramel. They could make their own lollipop. they got sweet gifts and a certificate. The tour started from the Old Town Square from the XIII-XIV century. They visited the monuments, City Wall, Mermaid Statue, Royal Square, Royal Route at Krakowskie Przedmieście street.They also saw Column of Sigismund III and St. John Cathedral. Most of the houses were destroyed during the II World War and reconstructed after the war. They walked on the narrow streets of the Old Town and imagined the stalls with merchants. They also visited the New Town, destroyed during the II World War. Despite the cold weather everybody enjoyed the trip.VARSaviana 2015/2016

Literacka gra miejska po Starówce
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w dniu 14 maja w godz. 11:00 — 13:30 zorganizowało Literacką grę miejską po Starówce. Wzięli w niej udział uczniowie naszej szkoły pod opieką pań Doroty Piętki i Anny Kalaty. Gra polegała na odnalezieniu na mapie miejsc związanych z pisarzami: Janem Lechoniem, Kazimierzem Brandysem, Arturem Oppmanem czy Stanisławem Jarzębskim. Ponadto przypomniane zostały postacie Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa.
Na każdym z 10 przystanków doświadczeni przewodnicy Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przedstawili historię związaną z danym miejscem i zaprezentowali dokonania literackie bohaterów gry. Słuchając historii i wykonując zadania, uczestnicy dowiedzieli się, jak wyglądało życie w przedwojennej i powojennej Warszawie.

//

Literary urban game in Old Town
The Society of Friends of Warsaw on 14th May at 11 am - 1.30pm organized literary urban game in Old Town. Students of our school took part in it together with their teachers Ms Dorota Piętka and Ms Anna Kalata. They had to find places on the map associated with the following writers: Jan Lechoń, Kazimierz Brandys, Artur Oppman and Stanisław Jarzębski, as well as Maria Konopnicka, Stefan Żeromski and Bolesław Prus. On each of 10 stops experienced guides of the Society of Friends of Warsaw presented the history assOCIATED with the place and literary achievements. Listening to history and performing the tasks participants learned what life was like in pre-war and post-war Warsaw.

Lekcja Varsavianistyczna pod tytułem „Co warto zobaczyć aby pamiętać o historii, tradycji i osiągnięciach stolicy…….”
W dniu 9 listopada 2015 roku odbyła się lekcja historyczna dotycząca prezentacji o historii i zabytkach oraz kulturze i tradycji miasta stołecznego warszawy pod kątem tego co można zobaczyć w mieście zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych gości. W przyszłym roku mija 100 lat jak dzielnica Praga Południe została włączona w granice stołeczności miasta Warszawy. Prezentacje i lekcje przeprowadzili Dyrektor i Rzecznik Wydziału Kultury Dzielnicy Praga Południe.

//

Varsaviana lesson "What is worth seeing to remember about history, tradition and the achievements of our capital city....."
On 9th November 2015we took part in a history lesson concerning Warsaw monuments, culture, tradition and all the places worth visiting. Next year we will celebrate 100th anniversary of Praga district incorporation into Warsaw. The lesson was given by the director and spokesman for the culture department of Praga Południe district.Varsaviana 2014/2015

Muzeum Literatury

W czwartek 26 lutego 2015 r. klasa 3 G zapoznała się w Muzeum Literatury z ekspozycją biograficzną "Adam Mickiewicz 1798 – 1855" ukazującą postać poety, jego środowisko i rodzinę, działalność polityczną i twórczość literacką.
W muzeum znajduje się wiele pamiątek po A. Mickiewiczu: wśród nich kufer podróżny, obrazek z nowogródzkiego domu, meble z paryskiego gabinetu, fotografie i portrety rodzinne. Przewodnik ciekawie opowiadał o drodze życiowej i poetyckiej Adama Mickiewicza..
Prezentowanych jest tutaj ponad 500 eksponatów, pochodzących w ogromnej większości ze zbiorów Muzeum Literatury. Są to m.in. rękopisy Mickiewicza, autograf „Grażyny”, karta „Pana Tadeusza”, fragmenty korespondencji i pierwodruki jego utworów.
Wiedza zdobyta w czasie tej wycieczki na pewno przyda się uczniom na lekcjach historii czy języka polskiego.

//

Museum of Literature

The 26th of February 2015 students from class 3g visited biographical exhibition "Adam Mickiewicz 1798-1855" in the Museum of Literature, where they could learn about his family, surroundings as well as his political and literary activity.
In the museum there are the poet`s memorabilia: his travel trunk, a picture from his house in Nowogródek, furniture from his study in Paris, photographies and family portraits. The guide was telling the students about the poet`s life and writing.
There are about 500 exhibits , mainly from the Museum of Literature collection. There are the poet`s manuscripts, "Grażyna`s autograph, a sheet of "Pan Tadeusz", parts of his correspondence and first printings of his works. The knowledge gained in the museum will be useful during the Polish and history lessons.

Śladami wojennej historii warszawskich Żydów

W dniu 16 lutego 2015 roku zorganizowaliśmy zajęcia w terenie, podczas której odkrywaliśmy ślady tragicznej historii Żydów podczas II wojny światowej. Masz szlak obejmował dzielnicę Muranów, która przed wojną była głównie zamieszkiwana przez Żydów, a podczas wojny należała do getta żydowskiego w Warszawie.

//

Following the war history of Warsaw Jews

The 16th of February 2015 we organized a trip on which we explored the tragic history of Jews during the World War II in the district of Muranów. Before the war it was inhabited mainly by Jews and during the war it belonged to the Jewish Ghetto in Warsaw.

 

Trasa wycieczki: // The route of the trip:

1. Ulica Nowolipki - pierwszy punkt na naszej mapie; powojenna ulica Nowolipki była w całości odbudowana na ruinach getta; świadczą o tym domy na podwyższeniach, kopcach z ziemi…. Są nimi zgliszcza i pozostałości po domach żydowskich zniszczonych podczas likwidacji getta. Nikt po wojnie specjalnie tych miejsc nie ekshumował, stad nie wiadomo do dzisiaj, co kryje się pod fundamentami tych domów...

//

1. Nowolipki Street - after the war that street was reconstructed on the ruins of ghetto. It is testified by the houses which are risen on platforms or on mounds. They form the remains of Jewish houses destroyed during the liquidation of ghetto. There wasn`t any exhumation of these places after the war, therefore we don`t know what is hidden under the foundations of these houses...

 

2. Następnie udaliśmy się na Umschlagplatz, w tym miejscu wznosi się symboliczny pomnik, w kształcie czterech ścian, upamiętniający wywózkę 300 tysięcy Żydów warszawskich do obozu zagłady w Treblince. Naszą uwagę skupiła stara rozłożysta brzoza, być może świadek tragicznych wydarzeń tamtych lat; wtedy codziennie zbierano na placu 10 tysięcy ludzi, ładowano do wagonów. Zapewne ów plac w czasie wojny zajmował o wiele większy teren niż dziś.

//

2. Next we went to Umschlagplatz - there is a symbolic monument in the shape of four walls. It commemorates the deportation of 300 0000 Warsaw Jews to the concentration camp in Treblinka. We drew our attention to an old birch, probably the witness of those tragic years. About 10 000 people were gathered on that square every day and transported by train to the concentration camp. During World War II that square was much bigger than it is today.

 

 

3. Pomnik przy ulicy Zamenhofa i napis na budynku "Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce" upamiętniający samobójczą śmierć Szmula Zygelbojma, który w Anglii zabiegał o pomoc aliantów dla walczącego getta, nie uzyskawszy jej, na znak protestu, popełnił samobójstwo. Przykład heroizmu, waleczności, aktywnego poparcia dla walczących w kwietniu 1943. Przeczytajmy fragment wspomnień Edelmana, o tym jak długo Zachód nie mógł uwierzyć w okrutną zbrodnię na narodzie żydowskim i o nadziejach walczących Żydów na pomoc aliantów.

//

3. The monument at Zamenhof street and the inscription on the building: "I can`t be silent and I can`t live while the rest of Jews in Poland perish". It commemorates the suicide of Szmul Zygelbojm who asked the allies in England to help the fighting ghetto, but not having obtained any support, committed suicide. An example of heroism, bravery and support for the fighters in April 1943.
Let`s read Edelman`s memories about western countries which couldn`t believe in the cruel crime of the Jewish nation and about the Jews` hope for the allies`help.

 

 

4. Pomnik Bohaterów Getta projektu Natana Jakowa Rapaporta i Leona Marka Suzina odsłonięty w 1948 roku. Warto zwrócić uwagę na architekturę/projekt i wymowę pomnika. Wskazuje ona na dwa oblicza narodu żydowskiego: tych, którzy idą w spokoju do komór gazowych oraz tych, którzy walczą o godną śmierć; niektóre z wyrzeźbionych postaci przypominają swoim wyglądem patriarchów narodu wybranego, nadaje to pomnikowi wymiar uniwersalny. Wokół znajdują się głazy kamienne z napisami w języku polskim i hebrajskim, upamiętniające heroizm jednostek i całego narodu żydowskiego. W centrum nowoczesny gmach Muzeum Historii Żydów Polskich. W pobliżu znajduje się ulica Nalewki, ale wytyczona już po wojnie. Historyczne Nalewki to przecznica ulicy Długiej, obecna ich nazwa to: Bohaterów Getta.
Nasze zwiedzanie wzbogacone było czytanymi fragmentami reportażu Hanny Kral „Zdążyć przed Panem Bogiem”, w którym Marek Edelman wspomina tamte dni…

//

4. The monument of the Ghetto Heroes designed by Natan Jakow Rapaport and Leon Marek Suzin, unveiled in 1948.The monument is very significant. It shows the Jews who walk quietly to the gas chamber on one side, and those who fight for dying in dignity. Some sculptured figures resemble the patriarchs of the chosen people which gives the monument universal significance.All that is surrounded by boulders with Polish and Hebrew inscriptions, which commemorate the heroism of all Jewish nation. In the centre there is a modern building of the Museum of History of Polish Jews. Nearby there is Nalewki street, which was designed after the war. The historical Nalewki street is a cross-street of Długa street. The current name of the street is the" Heroes of Ghetto".
During our trip we were reading parts of Hanna Kral`s report "Outwit God" where Marek Edelman mentions those days...


 

W wycieczce wzięli udział uczniowie klas 1-3 o profilu hotelarskim, opiekę nad grupą sprawowały Joanna Wojtulewicz i Marta Monika Bagińska.

//

Students of classes 1-3 (hotel profile) took part in that trip; their tutors were Joannna Wojtulewicz and Marta Monika Bagińska.

 

 

„Śladami twórców romantyzmu"
Dnia14 stycznia 2015 uczniowie klasy 2h uczestniczyli w zajęciach terenowych „Śladami twórców romantyzmu”. Trasa, jaką wspólnie przemierzyliśmy, wiodła od ulicy Nowy Świat, przez Krakowskie Przedmieście, Plac Zamkowy do Rynku Starego Miasta, i uwzględniała następujące miejsca:

//

"Traces of creators of romanticism"
On the 14th of January, students from class 2h participated in on field workshops called ‘Traces of creators of romanticism’. The track we did together started in Nowy Swiat, along Krakowskie Przedmieście through Plac Zamkowy and Rynek Starego Miasta including:


1
. Na początku zatrzymaliśmy się przed Pałacem Zamojskich, miejscem z którego żołnierze carscy zdewastowali to miejsce, a z okien wyrzucili fortepian na którym kiedyś grywał Chopin. Było to w roku 1863 po nieudanym zamachu polskich patriotów na generała rosyjskiego Teodora Berga. Temu tragicznemu epizodowi C. K. Norwid poświecił wiersz „Fortepian Szopena”.

//

1. We started at Palac Zamoyskich, the place where Russian soldiers demolished what used be Chopin’s working chamber. They threw the piano out of the window. It was in 1863 after a failure of assassination of Theodor Berg by the Polish patriots. C.K. Norwid wrote a poem about these tragic events entitled "Fortepian Chopina"

 

 

 

2. Nieco dłużej zatrzymaliśmy się w kościele p.w. Św. Krzyża, w którym podziwialiśmy architekturę barokową, czytaliśmy napisy na tablicach inskrypcyjnych, szczególną uwagę zwróciliśmy na miejsce, w którym w urnie złożono serce Fryderyka Chopina.

//

2. We stayed a bit longer in the Church of the Holy Cross where we admired baroque architecture, read the names on the inscriptions and especially noticed the place where they buried Chopin’s heart.

 

 


3
. Dziedziniec Pałacu Czapskich, w którym znajdowało się mieszkanie państwa Chopinów, a młody Fryderyk miła swój pokój, obecnie Muzeum Chopina. Posłuchaliśmy melodii chopinowskich z ławeczki ustawionej nieopodal.

//

3. Dziedziniec Pałacu Czapskich, where Mr. and Mrs. Chopin had their apartment and the young Frederic had his room. We also listened to some music by Chopin from a bench nearby.

4. W tymże samym budynku, tyle ze w przeciwległym skrzydle znajdował się salon generała Wincentego Krasińskiego, ojca Zygmunta Krasińskiego, ukazany w III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Przy tej okazji przypomnieliśmy sobie niektóre szczegóły związane z treścią utworu.

//

4. In the same building in the opposite corner there was also the living room of general Wincenty Krasinski, the father of Zygmunt Krasinski – portayed in 3rd part of Dziady by Adam Mickiewicz. Using the occasion we talked a bit about this masterpiece.


5. Pomnik Adama Mickiewicza dłuta Cypriana Godebskiego, monumentalna, spokojna poza poety. Zastanawialiśmy się dlaczego prawą rękę trzyma w okolicy serca, co sprawia wrażenie jakby trzymał się za portfel.

//

5. The monument of Adam Mickiewicz, Pomnik by Cyprian Godebski. A monumental but calm posture of the poet. We were wondering why he is putting his right hand where his heart is, which gives the impression of looking for his wallet.

6. Barokowy pomnik Kolumna Zygmunta III Wazy (pierwszy pomnik w kształcie kolumny w Warszawie). Odczytywaliśmy symbole: szabla i krzyż, które trzyma król, wskazywaliśmy na cechy barokowe tej rzeźby.

//

6. A baroque monument called The column of Zygmunt III Waza (the first column monument in Warsaw). We were reading the symbols there as typical baroque elements such as the sword and the cross that the king is holding.

7. Na dziedzińcu Zamku Królewskiego odszukiwaliśmy obecności różnych stylów architektonicznych: gotycki, renesansowego, barokowego, klasycystycznego), przypomnieliśmy jakie ważne wydarzenia miały tu właśnie miejsce: uchwalenie Konstytucji 3 maja czy konstytucji kwietniowej, tu rezydowali królowie, przedstawiciele władz.

//

7. On the premises of the Royal Castle we were looking for different artitechtectural styles: gothic, renaissance, baroque, classical) and also remembering important events from its history such as The Creation of Consitution of the 3rd of May or the April Constitution, with kings and queens residing here.


8. Gotycka Katedra św. Jana, (miejsce pochówku sławnych Polaków; miejsce akcji „Spisku koronacyjnego” z „Kordiana” Juliusza Słowackiego); Z płaskorzeźb umieszczonych na drzwiach świątyni odczytywaliśmy najważniejsze wydarzenia.

//

8. Gothic cathedral of St. John (a burial place for famous Poles; the place of Coronation Conspiracy described in Kordian by Julius Slowacki. From the bas reliefs we were reading about the most important events.

9. Rynek Starego Miasta, omówienie czterech stron- ścian kamienic (Barssa, Kołłątaja , Zakrzewskiego, Dekerta) które okalają ze wszystkich stron plac. Przypomnieliśmy legendę o Syrence warszawskiej oraz o Bazyliszku, szukaliśmy miejsca w którym bazyliszek mógł straszyć (Krzywe Koła 6, piwnica bez okien).

//

9. The market in the Old Town, description of 4 sides of the tenements (Barss, Kollataj, Zakrzewski, Dekert) which are surrounding the market. We remembered the legend of Warsaw Siren and the Bazil Monster, we were looking for places where it could haunt (krzywe koła 6, basements with no windows).


10. Ostatnim etapem naszej marszruty było Muzeum Literatury, w którym pod fachowym okiem przewodnika mogliśmy prześledzić biografię Adama Mickiewicza oraz obejrzeć eksponaty muzealne związane bezpośrednio z życiem poety.

//

10. The last element of out marching was the Museum of Literature, where we could Ostatnim observe the biography of Adam Mickiewicz and see some historic items connected with the poeat’s life.

Trasę wycieczki opracowała i o poszczególnych obiektach opowiedziała Joanna Wojtulewicz. // By Joanna Wojtulewicz

 

 

Muzeum Powstania Warszawskiego

W dniu 05.01.2015r. uczniowie z klasy III h pod opieką wychowawczyni Pani Marty Moniki Bagińskiej byli w Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcji muzealnej pt. „Bohaterowie powstania”.

//

The 5th of January the students of class 3h under trhe supervision of Mrs Marta Monika Bagińska went to the Museum of Warsaw Uprising and had a museum lesson "The heroes of the uprising".

 

Warszawskie stare Powązki

Dnia 04 listopada 2014 roku klasa 2g3 wraz z wychowawcznią Justyną Pracoń zorganizowała wzcieczkę szkolną na Warszawskie Stare Powązki, miejsce pochówku wielu wybitnych postaci, zasłużonych dla kultury i narodu, uczestników powstań i wojen.

Podczas wizyty na Powazkach uczniowie zapalili znicze ku pamieci poleglych.

//

On the 4th of November 2014 class 2g3 together with their mentor teacher J. Pracon organized a school trip to Warszawskie Stare Powązki, a burial place for many great and distinguished persons, participants of uprisings and wars.

During the visit the students lit some lanterns in remembrance of those who died for our country and its culture.

 

„Jesień w Warszawie”

Zakończył się zorganizowany dla młodzieży ZSGH konkurs fotograficzny pt. „Jesień w Warszawie”. Za udział w konkursie nagrody otrzymali:
Piotr Bąk – klasa 4h
Daniel Kudlak – klasa 1c

//

A photography contest for ZSGH youth has come to an end. The competition entitled "Autumn in Warsaw" features the following people to have been awarded:
Piotr Bąk – class 4h
Daniel Kudlak – class 1c

Obchody 70. Rocznicy powstania warszawskiego

W dniu 16 września 2014 w Muzeum Powstania Warszawskiego uczniowie ZSGH wzięli udział w panelu wspomnieniowym zatytułowanym: „ Z Powstania Warszawskiego do KL Auschwitz”. Swoje wspomnienia i relacje dotyczące walk powstańczych, wysiedlenia ludności cywilnej z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następnie wywózki do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, czytali świadkowie tamtych wydarzeń „dzieci Auschwitz”.
Kolejnym elementem upamiętniającym rocznicę tragicznych wydarzeń tamtą tragedie będzie udział młodzieży w uroczystościach rocznicowych w Auschwitz, które odbędą się 26 września br.

//

The 70th Commemoration of the Warsaw Uprising
On the 16th of Sept 2014 at the Museum of Warsaw Uprising the students of our school participated in a memorial event called ‘From the Warsaw Uprising to KL Auschwitz’. Their memories and stories about the fighting in that period, expatriation of civilian population from Warsaw to a temporary camp in Pruszkow before the transportation to Auschwitz concentration camp were presented by the witnesses of these events, ‘Children of Auschwitz’.
Another part of commemoration will be the participation of our pupils in the annual celebrations in Auschwitz on the 26th of September.