Osiągnięcia artystyczne

Osiągnięcia artystyczne 2022/2023 // Artistic achievements 2022/2023

W marcu Aniela Pekul z klasy 4dp wzięła udział w konkursie  "Moje serce pękło. Katyń 1940”.
In March, Aniela Pekul from class 4dp took part in the competition "My heart broke. Katyn 1940”. praca wykonana przez uczennicę

uczennice biorące udział w konkursie

 

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
Weronika Skolimowska oraz Maja Malinowska z klasy 4hp reprezentują naszą szkołę w Konkursie piosenki obcojęzycznej organizowanym przez Zespół Szkół nr 5 im Stefana Kisielewskiego w Warszawie. Motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest „Kobieta”

Pod okiem nauczyciela  p. Malwiny Grzegorczyk dziewczyny nagrały i zaśpiewały piosenkę w duecie pod tytułem „There’s nothing holding me back”. Wyniki konkursu odbędą się 17 marca.
Trzymamy kciuki!

 

Foreign Song Competition
Weronika Skolimowska and Maja Malinowska from class 4hp represent our school in the Foreign Song Competition organised by the Stefan Kisielewski School Complex No. 5 in Warsaw. The leitmotif of this year's edition of the competition is "Woman".

Under the guidance of their teacher, Mrs. Malwina Grzegorczyk, the girls recorded and sang a duet song entitled "There's nothing holding me back". The results of the competition will take place on March 17.
We keep fingers crossed!

 

 


Weronika Skolimowska z klasy 4hp zdobyła 3 miejsce w konkursie piosenki patriotycznej "Z pieśnią ku wolności".
Weronika Skolimowska from class 4hp won 3rd place in the patriotic song competition "With a song towards freedom".

Weronika SKolimowska oraz jej dyplom

 

VII Wojewódzki KONKURS PLASTYCZNY z cyklu: "JESIENNE KLIMATY – Nostalgicznie..."
Aniela Pękul z klasy 4dp została laureatką konkursu „Jesienne klimaty”.  Gratulujemy!!! 

VII Provincial Art CONTEST of the series: "AUTUMN ATMOSPHERE - Nostalgically…”.
We have great news - Aniela Pękul from class 4dp is the winner of the "Autumn atmosphere" contest. Congratulations!!!

 praca uczennicy i dyplom

 

VII Wojewódzki konkurs plastyczny z cyklu: „JESIENNE KLIMATY – Nostalgicznie..."  Aniela Pękul z klasy 4dp plastycznym  z cyklu: "JESIENNE KLIMATY – Nostalgicznie...". Czekamy na wyniki.
Uczestnicy mogli wybrać jeden z poniższych tematów
1. "Tajemniczy zakątek: osnuta mgłą łąka, samotny górski szczyt, blask w leśnej gęstwinie"
2. "Nostalgiczny portret w barwach jesieni"
3. Pejzaż jesienny w balladzie Adama Mickiewicza "Świtezianka".

VII Provincial Art Contest  from the series: "Autumn atmosphere - Nostalgically…” Aniela Pękul from grade 4dp in the art contest from the series: "AUTUMN ATMOSPHERE- Nostalgically”. We look forward to the results.
Participants could choose one of the following themes:
1. ”A mysterious corner: a meadow shrouded in mist, a lonely mountain peak, a glow in a forest thicket”;
2. A Nostalgic portrait in  autumn colours”;
3. Autumn landscape in Adam Mickiewicz's ballad „Świtezianka”.

prace uczniów przygotowane na konkurs

VII Festiwal Twórczości Zbigniewa Herberta
Aniela Pękul z klasy 4dp wzięła udział w konkursie plastycznym poświęconym twórczości  poety. W formie plastycznej uczestnicy tworzyli ilustrację do wiersza poety.

Th 7th Festival of Zbigniew Herbert’s Works
Aniela Pękul from class 4dp took part in an art contest dedicated to the poet's works. In an art form, participants created an illustration to a poem by Zbigniew Herbert.

praca plastyczna wykonana przez uczennicę

 

Osiągnięcia artystyczne 2021/2022 // Artistic achievements 2021/2022

VI  Wojewódzki Konkurs plastyczny „Jesienne klimaty - w deszczu”.  W konkursie wzięła udział Aniela Pękul z klasy 3ep.  Jej praca zostanie wystawiona na wystawie pokonkursowej. Gratulujemy.
http://mdk.zwpek.pl/2021/11/18/gala-vi-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-jesienne-klimaty-w-deszczu/

VIth Regional Art Contest "Autumn atmosphere - in the rain".  Aniela Pękul from 3ep took part in this competition.  Her work will be exhibited in the post-competition exhibition. Congratulations!
http://mdk.zwpek.pl/2021/11/18/gala-vi-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-jesienne-klimaty-w-deszczu/

 

Aniela Pękul z klasy 3ep wzięła udział w  konkursie plastycznym „Solaris”, zorganizowanym z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema. przez Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” i pod Patronatem z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.  Prace plastyczne miały ukazać  wizje przyszłości, wyobrażanie życia życie na innych planetach w kosmosie Lub formę inteligencji w oceanie na Ziemi, o której jeszcze nie wiemy

 Aniela Pękul from 3ep took part in the Art Contest "Solaris" organized on the occasion of the hundredth anniversary of Stanisław Lem's birthday by the Nowolipki State Art Centre under the patronage of the Museum of Modern Art in Warsaw. The art works were to show visions of the future, imagining life on other planets in space or a form of intelligence in the ocean on Earth that we do not yet know about.

 

Osiągnięcia artystyczne 2019/2020 // Artistic achievements 2019/2020

IV Festiwal Twórczości Zbigniewa Herberta pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego Marszałka Województwa Mazowieckiego Prezydenta m. st. Warszawy Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Pani Katarzyny Herbert

Uczennice Olena Polishchuk z klasy 1a oraz Aniela Pękul z klasy 1ep wzięły udział w kategorii: praca plastyczna. Konkurs polegał na stworzeniu plastycznej interpretacji wybranego wiersza Zbigniewa Herberta.
Osiągnięcia artystyczne 2018/2019 // Artistic achievements 2018/2019

Konkurs fotograficzny: Wtopieni w książkę
Dnia 23 maja odbyło się wręczenie nagród w dzielnicowym konkursie fotograficznym „Wtopieni w książkę” zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich. Uczennica klasy 3h: Yakymets Kateryna zdobyła I miejsce. Również uczennica tej klasy Kodrianska Yelyzaveta  zdobyła wyróżnienie.

 

 

 

Konkurs „Żonkile pamięci”

 

Ania Torobińska z klasy 1f została wyróżniona w konkursie plastycznym organizowanym z okazji 76. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Gratulujemy.  

Pracę Ani można oglądać na wystawie w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki”. 

Wystawa pokonkursowa potrwa do 10 maja!

 

 

 

 

Dnia 9 października 2018r. odbyły się przesłuchania do Mazowieckiego XI Przeglądu Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej "Taką nas ścieżką poprowadź 2018”. Julia Muzyka (klasa 2c), Katarzyna Gadomska (klasa 2F) i Katarzyna Polak klasa (3F) pod opieką Pani Izabeli Stoczkowskiej reprezentowały naszą szkołę wykonując piosenki autorstwa Agnieszki Osieckiej. Przesłuchania odbyły się w Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie. Niestety dziewczynom nie udało się zakwalifikować do Koncertu Galowego, ale nie tracimy nadziei i spróbujemy swoich sił w przyszłym roku.

 

  

Osiągnięcia artystyczne 2017/2018 // Artistic achievements 2017/2018

 

 

 Uczennica z klasy 1c Yullia Muzyka wzięła udział w dwóch konkursach:

 

II festiwalu Zbigniewa Herberta oraz w konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

 

 

 

 Osiągnięcia artystyczne 2015/2016 

 

 

 

Festiwal edukacji kulturalnej

 

 

Tegoroczny festiwal odbywał się pod hasłem „Festiwal Energii kulturalnej”.

 W niedzielę 06 czerwca w Łazienkach Królewskich w Ogrodzie Chińskim uczestnicy prezentowali własne utwory literackie.

 

Swoje wiersze czytał też nasz uczeń Michał Łukaszewicz z klasy III e. Gratulujemy!

 

 

 Osiągnięcia artystyczne 2014/2015 

Dnia 4 marca 2015r. zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy Jarosław Karcz wręczył na ręce pani Dyrektor szkoły gratulacje za sukces w postaci zajęcia przez szkołę I miejsca w 5-tej edycji Warszawskiej Giełdy Programów i Projektów Edukacji Kulturalnej za projekt "Kuchnia Warszawska – dziedzictwo niezapomniane”.

 

PIERWSZA NAGRODA 
Dnia 4 listopada br. podczas Gali finałowej V edycji
Giełdy Warszawskich Programów Edukacji Kulturalnej
za projekt „Kuchnia warszawska – dziedzictwo niezapomniane”
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich otrzymał

Nagrodę M. st. Warszawy za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej w kategorii szkoły ponadgimnazjalne.

Konkurs WPEK odbywał się wieloetapowo. Kapituła Nagrody m. st. Warszawy za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej najpierw zapoznała się z werdyktem Zespołu Koordynatorów Dzielnicowych, którzy spośród 78 projektów zgłoszonych do Konkursu, zakwalifikowali 34 projekty do dalszego postępowania konkursowego. Kapituła zbadała dokumentację wniosków: formularze oraz materiały zdjęciowe. Kierując się przyjętymi w Regulaminie kryteriami, dokonała wyboru laureatów Konkursu.

Wśród 24 laureatów znalazł się również projekt „Kuchnia warszawska- dziedzictwo niezapomniane”, którego autorami są: Joanna Wojtulewicz, Marta Monika Bagińska, Beata Pręgowska.
Uroczystość odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, towarzyszyły jej występy artystyczne uczniów, przemówienia członków Kapituły Nagrody oraz przedstawicieli władz Miasta. Po zakończeniu gali wykonano pamiątkowe zdjęcia wszystkim uczestnikom finału oraz jego laureatom.

 


Opowiemy o projekcie ...


 

 

 

Wyróżnienie

 

 

Miło mam poinformować, że nasz projekt

 

"Kuchnia warszawska - dziedzictwo niezapomniane"

 

znalazł się wśród 34 projektów nominowanych

 

V Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej Distinction

 

 

 Osiągnięcia artystyczne 2013/2014 

Dnia 11 kwietnia 2014 r. uczeń Krzysztof Ruciński z klasy 3k uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki - XII Spotkanie z Piosenką "Warszawa da się lubić". Podczas eliminacji zaśpiewał utwór pt: "Warszawa" zespołu T. Love. Organizatorem jest Dom Kultury "Włochy".

 

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego "TĘCZA" w dwóch kategoriach:
1) fotograficznym: Piotr Bąk 3h, Katarzyna Nazarewska 3g,
2) plastycznym: Paweł Nogal 1g
Pierwsze miejsce w szkole zajął Piotr Bąk.Osiągnięcia artystyczne 2012/2013 

W Konkursie Piosenki Francuskiej uczennica Emilia Zgutka zajęła III miejsce. Spośród wszystkich laureatek otrzymała także nagrodę publiczności.


Emilia Zgutka - 14 Lipca obchody święta narodowego Francji

Emilia Zgutka w Konkursie piosenki francuskiej 2013 FINALISTKA 


Dnia 25.06 br. odbyły się eliminacje do półfinałów Konkursu Piosenki Francuskiej "Zaśpiewaj na Francuskiej". Organizatorem imprezy jest Urząd Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy wraz z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce.

Zainteresowani przybyli do Klubu Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 Warszawa aby zobaczyć występ naszej reprezentantki z klasy 3k1 Emilii Zgutki, która została finalistką.

Finaliści konkursu wystąpią przed publicznością podczas koncertu w dniu Święta Narodowego Francji 14 lipca br. na ul. Francuskiej na Saskiej Kępie. 

 

W II semestrze roku szkolnego 2012 / 2013 został zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem "Miasto moje, a w nim..." Celem było przybliżenie miejsc i wydarzeń wpisanych w historię Warszawy.

 

Laureatami konkursu zostali:


I miejsce - Lawenda Karolina kl. 3h

 

 

II miejsce - Olszewska Patrycja kl. 3h - Wiśniewska Olga kl. 1g1

 

 

III miejsce - Baran Marzena kl. 1g - Nowak Marcin kl. 1g1

 

 

Pierwsze miejsce w konkursie „Warszawa. Lubię to!”
Uczniowie klasy 3K, którzy zajęli pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu "Warszawa. lubię to!", odebrali nagrody i dyplomy. Uroczystość odbyła się 19 czerwca br. w siedzibie organizatora - Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych. Wręczenia nagród dokonał prezes WCIES-u oraz przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich. Laureaci finału z naszej szkoły otrzymali szczególne słowa uznania za udział w konkursie, którym tradycyjnie zainteresowane są najlepsze warszawskie licea. Dla naszej czwórki finalistów pierwsze miejsce nie było aż tak wielkim zaskoczeniem, ponieważ doskonale przygotowali się do konkursu.

 

 

Konkurs fotograficzny
Młodzież naszej szkoły wzięła udział w dzielnicowym konkursie fotograficznym "OBIEKTY SAKRALNE NA PRADZE POŁUDNIE", organizowanym przez Zespół Szkół nr 84 w Warszawie.
Uczestnicy:
klasa 1h1 - Aleksandra Felczak, - Dominika Grześkiewicz, - Zuzanna Romanowska
klasa 2g - Mirella Ilin, - Paulina Jędrzejczyk
klasa 2h - Piotr Bąk
klasa 2g1 - Sebastian Kostrzewa.
Rozstrzygnięcie konkursu i prezentacja zdjęć podczas gali 13 czerwca 2013r. o godz. 12:00 w Centrum Promocji Kultury Dzielnica Praga Południe.

Piotr Bąk z kl. 2h zajął I miejsce, a Zuzanna Romanowska zdobyła wyróżnienie. Laureatom gratulujemy.

Czołówka. Krótka historia o pewnym miejscu w Warszawie. 

 

Pierwsze miejsce w konkursie „Warszawa. Lubię to!”
70. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim stała się impulsem dla czwórki uczniów z klasy 3K, aby w formie filmowej opowiedzieć o tamtych tragicznych wydarzeniach z perspektywy współczesnego Muranowa. Krótka etiuda filmowa, której autorami byli Marta Kot, Edyta Stępień, Łukasz Trzaskowski oraz Wojciech Mucha zdobyła uznanie jury i grupa dostała się do II etapu konkursu. Opiekunem grupy był pan Janusz Heller. Uczniowie włożyli wiele trudu, aby przygotować się do tego wydarzenia, które miało formę gry miejskiej.

W dniu 17 maja br. wszyscy uczestnicy konkursu spotkali się pod gmachem Muzeum Historii Żydów Polskich przy ulicy Anielewicza i rozpoczęli 3-godzinną zabawę. Jej celem było odnalezienie rozsianych w różnych punktach Muranowa miejsc związanych z żydowską społecznością i wykonanie różnorodnych zadań – m.in. posługiwanie się mapą przedwojennej Warszawy, korekta utworu poetyckiego, odśpiewanie piosenki w języku jidisz a nawet tłumaczenie z j. hebrajskiego na j. polski. Podliczenie wyników z poszczególnych zadań przyniosło naszym uczniom zwycięstwo. To zasłużone pierwsze miejsce!