Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna 

Nowoczesna edukacja wymaga umiejętności korzystania z wszystkich dostępnych narzędzi i środków, aby ulepszyć uatrakcyjnić przekazywanie informacji. Skoro w dzisiejszych czasach technologia coraz wyraźniej zaznacza się w naszym codziennym życiu, nie można o niej zapominać w szkole.
Multimedia, Internet, pomoce elektroniczne pozwalają często na przeprowadzenie lekcji w sposób ciekawy i zrozumiały dla młodego odbiorcy. Z tego też powodu nasza szkoła od dłuższego czasu wzbogaca swoją bazę o nowoczesne środki edukacyjne. Każda pracownia w szkole wyposażona jest w stanowisko komputerowe dla nauczyciela do pracy na lekcji. Oprócz specjalistycznego sprzętu gastronomicznego i hotelarskiego szkoła wyposażona jest w dwie pracownie informatyczne na 20 i 12 stanowisk.
Warto zaznaczyć, iż wszystkie sale lekcyjne posiadą projektory, ekrany, które umożliwiają przekazywanie wiedzy nie tylko w formie wykładu, ale w tej szczególnie lubianej prze uczniów - filmowej, muzycznej i obrazkowej. Wybrane pracownie wyposażone są w wizualizery, flipcharty, tablice interaktywne.

 Język polski, Wiedza o kulturze 

Na lekcjach języka polskiego nauczyciele wykorzystują źródła internetowe w formie filmów, reprodukcji obrazów do szczegółowego omówienia treści lektur. Wykorzystując zasoby YouTube można pokazać interdyscyplinarność sztuki i artystyczne nawiązania do tekstów kultury. Aby przybliżyć uczniom zagadnienia literackie, nauczyciele stosują elektroniczne pomoce edukacyjne tj. Multitekę i Multibooka (elektroniczny podręcznik, elektroniczna baza tekstów kultury). 

102


103

 

 

Język angielski rozszerzony, Język angielski zawodowy 

107

108

 

204

 

205

 

 

Pracownia multimedialna 

34

 

Język niemiecki, Język niemiecki zawodowy 

104

 

Religia 

5

 

Geografia, Geografia rozszerzona 

Wykorzystanie multimediów na lekcjach geografii:
1. Prezentacje multimedialne najczęściej przygotowywane przez uczniów
2. Podręczniki multimedialne umożliwiające wspólną analizę tekstów 
3. E- mapy i dane ekonomiczne na bieżąco aktualizowane
4. Interaktywne mapy umożliwiające analizę terenu
5. Komputerowe programy multimedialne

 

Historia 

Zajęcia lekcyjne z historii uatrakcyjniane są przez nauczycieli poprzez wprowadzanie nowych multimedialnych sposobów przekazywania informacji. W trakcie zajęć z młodzieżą wykorzystywane są mapy i wykresy interaktywne. Uczniowie mają możliwość zobaczyć prezentowane w procesie nauczania zagadnienia w formie prezentacji multimedialnej, filmu, animacji z narracją czy też modelu 3D prezentującego m.in. uzbrojenie armii walczących podczas II wojny światowej. Dzięki krótkim nagraniom młodzież zapoznawana jest z biogramami najważniejszych postaci historycznych i przełomowych wydarzeń dla ludzkości i narodów. Atrakcyjny dla uczniów sposób przekazywania informacji pozwala lepiej przyswajać wiedzę i poszerzać zainteresowania.

 

207

 

Biologia, Biologia rozszerzona, Edukacja dla bezpieczeństwa 

Na lekcjach biologii wykorzystuje się filmy z płyt DVD nt. różnorodności biologicznej, Parków Narodowych, genetyki, korzysta się również z krótkich filmów zamieszczonych na serwisie Youtube.
W ramach prac dodatkowych, uczniowie wykonują prezentacje w oparciu o szeroki zasób informacji jaki można znaleźć w internecie

 

 101

 

Matematyka  

105

201

 

Fizyka, Chemia, Chemia rozszerzona, Zasady żywienia 

Wykorzystanie multimediów w nauczaniu chemii i zasad żywienia.
1. Przysyłanie prezentacji wykonanych przez uczniów i omawianie ich na lekcji.
2. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem wykonanych przez nauczyciela prezentacji.
3. Odtwarzanie uczniom filmów wyszukanych w sieci.
4. Wykorzystanie różnych pomocy multimedialnych np filmy z doświadczeniami przygotowanych przez wydawnictwo.
5. Korzystanie z tabel wartości odżywczej z Internetu do układania jadłospisów na lekcjach zasady żywienia.
6. Pokazywanie zdjęć maszyn i urządzeń z Internetu na lekcji.

 

206

 

Informatyka, Pracownia obsługi informatycznej w hotelarstwie 

Szkoła posiada pracownię informatyczną wyposażoną w 20 stanowisk komputerowych połączonych ze sobą za pomocą sieci lokalnej z dostępem do sieci Internet. Oprócz tego w pracowni znajdują się: drukarka laserowa, wizualizer, mikrofon, zestaw głośników, urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 (skaner, drukarka, ksero), projektor, aparat fotograficzny z mikrofonem, funkcją nagrywania filmów i podglądu na żywo, flipchart oraz wskaźnik laserowy i teleskopowy.

Każde stanowisko komputerowe wyposażone jest dodatkowo w kamerę internetową HD i słuchawki z mikrofonem oraz podkładki pod myszki spełniające kryteria ergonomii. W trosce o odpowiednie warunki pracy, stanowiska uczniów zaprojektowane są tak aby zapewnić dostateczną przestrzeń oraz wygodną pozycję siedzącą, która nie obciąża kręgosłupa i mięśni grzbietu.

Nauczyciel wykorzystując komputer i projektor wzbogaca przekaz słowny dodatkowo o obraz (zdjęcia, filmy), który lepiej pozwala zrozumieć poznawane problemy i fakty. Podczas zajęć wykorzystywane są również inne środki dydaktyczne jak: kartki z zadaniami do skrzynki pytań, myślowych czapek, rybi szkielet, plansze, prezentacje multimedialne oraz tablice prezentujące: "Budowę jednostki centralnej", "Budowę laptopa".

 

202

Przedmioty ekonomiczne, Wiedza o społeczeństwie 

Na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie systematycznie wdrażane są nowe aktywizujące metody pracy z uczniami wykorzystujące pomoce multimedialne. Treści wynikające z podstawy programowej przedstawiane są z wykorzystaniem map, schematów i ćwiczeń interaktywnych. Uczniowie zdobywają i poszerzają swoją wiedzę dzięki wykorzystaniu podczas zajęć prezentacji multimedialnych, zdjęć oraz dokumentów przedstawianych w formie elektronicznej. Mają możliwość odsłuchania najważniejszych dokumentów i obejrzenia filmów prezentujących zagadnienia poruszane na lekcjach. Przekazywanie treści nauczania z wykorzystaniem nowych technologii ma wspomóc przyswajanie przez uczniów wiedzy i zainteresować młodzież tematyką przedstawianą na zajęciach.

 

Przedmioty hotelarskie 

Na lekcjach bardzo często korzysta się ze sprzętu multimedialnego. Przede wszystkim przygotowuje się ciekawe prezentacje i pokazuje je na lekcji z wykorzystaniem komputera i rzutnika multimedialnego, dzięki którym opanowanie przez uczniów materiału teoretycznego jest znacznie prostsze. Korzysta się też bardzo często z wizualizera. Język turystyki, w tym hotelarstwa zawiera szereg pojęć w językach obcych, dużo łatwiej jest mi pokazać trudne słowa czy nazwy w powiększeniu z użyciem wizualizera niż pisać wszystkie nazwy na tablicy. Często wykorzystuje się prasę fachową na lekcji, pokazując np. ciekawe hotele z użyciem wizualizera. Sprzęt multimedialny podłączony do internetu pozwala nam na lekcji wirtualnie zwiedzać hotele, aktualizować na bieżąco wiedzę zawartą w podręcznikach, gdyż w tej dziedzinie zmiany są bardzo szybkie i trzeba je śledzić na bieżąco.

Na wyposażeniu pracowni hotelarskiej wykorzystywana jest Szafa Mobilna z 15 laptopami, które wykorzystywane są na zajęciach z przedmiotu "Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie" oraz "Organizacja pracy recepcji" i "Podstawy hotelarstwa". Uczniowie na laptopach wykonują testy przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa, arkusze kalkulacyjne z wyliczania cen podstawowych i sezonowych za usługi hotelarskie. Poznają również nowe obiekty jakie powstają na mapie Polski jak również obsługują programy komputerowe jakie używane są w hotelach czyli wykonywana jest symulacja prawdziwej pracy na stanowisku recepcjonisty. Opiekunami pracowni są Pani Bożena Juzaszek i Pan Arkadiusz Butor.

106

 

 

Przedmioty gastronomiczne (teoretyczne) 

3

203

 

Przedmioty gastronomiczne (praktyczne) 

Na lekcjach często wykorzystywany jest sprzęt multimedialny.
Nie wszystkie potrawy, surowce i maszyny można pokazać uczniowi podczas zajęć praktycznych w pracowni, dlatego bardzo pomocny staje się wizualizer. Jest to urządzenie, za pomocą którego można pokazywać zdjęcia potraw z książek kulinarnych, czy z fachowej prasy, schematy produkcji potraw, tabele wartości odżywczych, receptury na potrawy, zdjęcia maszyn, przyprawy w powiększeniu.

9

26

 

 

Obsługa konsumenta 

8

 

Wychowanie fizyczne 

7

25

Siłownia 

Szatnia damska

 Szatnia męska

Boisko szkolne 

  

  

 

Biblioteka szkolna

 

Gabinet pielęgniarski 


RECEPCJA 

W trakcie całodziennego dyżuru pełnionego podczas pracy szkoły będzie wykorzystywana wiedza praktyczna z przedmiotu „Organizacja pracy w recepcji” na szczeblach klasy pierwszej, drugiej i trzeciej a mianowicie: przyjmowanie gości odwiedzających nasz szkołę, przekazywanie informacji nauczycielom, informowanie kierownika administracyjnego o zaistniałych usterkach w klasach, na terenie szkoły i wokół niej, promowanie i przekazywanie wiedzy osobom odwiedzającym informacji o kierunkach kształcenia i ofercie edukacyjnej szkoły.

 

 

Parter 

I piętro 

II piętro