Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna 

Nowoczesna edukacja wymaga umiejętności korzystania z wszystkich dostępnych narzędzi i środków, aby ulepszyć uatrakcyjnić przekazywanie informacji. Skoro w dzisiejszych czasach technologia coraz wyraźniej zaznacza się w naszym codziennym życiu, nie można o niej zapominać w szkole.
Multimedia, Internet, pomoce elektroniczne pozwalają często na przeprowadzenie lekcji w sposób ciekawy i zrozumiały dla młodego odbiorcy. Z tego też powodu nasza szkoła od dłuższego czasu wzbogaca swoją bazę o nowoczesne środki edukacyjne. Każda pracownia w szkole wyposażona jest w stanowisko komputerowe dla nauczyciela do pracy na lekcji. Oprócz specjalistycznego sprzętu gastronomicznego i hotelarskiego szkoła wyposażona jest w dwie pracownie informatyczne na 20 i 12 stanowisk.
Warto zaznaczyć, iż wszystkie sale lekcyjne posiadą projektory, ekrany, które umożliwiają przekazywanie wiedzy nie tylko w formie wykładu, ale w tej szczególnie lubianej prze uczniów - filmowej, muzycznej i obrazkowej. Wybrane pracownie wyposażone są w wizualizery, flipcharty, tablice interaktywne.

 102

Język polski

Pracownia wyposażona jest w  TABLICĘ interaktywną z projektorem i listwą dźwiękową oraz wizualizer, flipchart, skaner, wskaźnik laserowy i teleskopowy.

Na lekcjach języka polskiego nauczyciele wykorzystują źródła internetowe w formie filmów, reprodukcji obrazów do szczegółowego omówienia treści lektur. Wykorzystując zasoby YouTube można pokazać interdyscyplinarność sztuki i artystyczne nawiązania do tekstów kultury. Aby przybliżyć uczniom zagadnienia literackie, nauczyciele stosują elektroniczne pomoce edukacyjne tj. Multitekę i Multibooka (elektroniczny podręcznik, elektroniczna baza tekstów kultury). 

 

Plansze interaktywne, JĘZYK POLSKI
Tematy dotyczą zagadnień literacko-kulturowych od antyku do pozytywizmu, a także kształcenia literackiego i tworzenia wypowiedzi.
Plansze zawierają liczne materiały pozwalające uatrakcyjnić lekcję: dodatkowe teksty, galerie zdjęć (pokazy slajdów), zdjęcia 360°, mapy, klipy wideo, nagrania. Ćwiczenia interaktywne na końcu każdego tematu pomagają sprawdzić wiedzę uczniów i zmotywować ich do pracy.

 


 

103

Pracownia wyposażona jest w  TABLICĘ interaktywną z projektorem i listwą dźwiękową oraz wizualizer, flipchart, wskaźnik laserowy i teleskopowy.

Plansze interaktywne, JĘZYK POLSKI
Tematy dotyczą zagadnień literacko-kulturowych od antyku do pozytywizmu, a także kształcenia literackiego i tworzenia wypowiedzi.
Plansze zawierają liczne materiały pozwalające uatrakcyjnić lekcję: dodatkowe teksty, galerie zdjęć (pokazy slajdów), zdjęcia 360°, mapy, klipy wideo, nagrania. Ćwiczenia interaktywne na końcu każdego tematu pomagają sprawdzić wiedzę uczniów i zmotywować ich do pracy.

 

 

 

107

Język angielski rozszerzony, Język angielski zawodowy 

Pracownia wyposażona jest w TABLICĘ interaktywną z projektorem, głośniki, mikrofon, wskaźnik laserowy i teleskopowy.

 

Pracownia została wyposażona w 10 Digitalbook

1.Cooking
2.Hotels and Catering
3.Tourism
4.Food Service Industry
5.Travel Agent
6.Nutrition and Dietetics
7.Fast Food
8.Flight Attendant
9.Beauty Salon
10.Business English


Oraz  programy
1.On screen A2+ /B1
2.On screen B1+/B2

 

108

Pracownia wyposażona jest w TABLICĘ interaktywną z projektorem, głośniki i mikrofon.

 

Pracownia została wyposażona w 10 Digitalbook

1.Cooking
2.Hotels and Catering
3.Tourism
4.Food Service Industry
5.Travel Agent
6.Nutrition and Dietetics
7.Fast Food
8.Flight Attendant
9.Beauty Salon
10.Business English


Oraz  programy
1.On screen A2+ /B1
2.On screen B1+/B2

 

204

 Pracownia wyposażona jest w TABLICĘ interaktywną z projektorem, głośniki, mikrofon i wskaźnik teleskopowy.

Pracownia została wyposażona w 10 Digitalbook

1.Cooking
2.Hotels and Catering
3.Tourism
4.Food Service Industry
5.Travel Agent
6.Nutrition and Dietetics
7.Fast Food
8.Flight Attendant
9.Beauty Salon
10.Business English


Oraz  programy
1.On screen A2+ /B1
2.On screen B1+/B2

 

205

Pracownia wyposażona jest w TABLICĘ interaktywną z projektorem, głośniki, mikrofon i wskaźnik teleskopowy.

 

Pracownia została wyposażona w 10 Digitalbook

1.Cooking
2.Hotels and Catering
3.Tourism
4.Food Service Industry
5.Travel Agent
6.Nutrition and Dietetics
7.Fast Food
8.Flight Attendant
9.Beauty Salon
10.Business English


Oraz  programy
1.On screen A2+ /B1
2.On screen B1+/B2

 

34 

Pracownia multimedialna 

Pracownia wyposażona jest w projektor,  ekran i głośniki oraz wizualizer i wskaźnik laserowy.

 

 

104

Język niemiecki

Pracownia wyposażona jest w projektor, ekran , głośniki i mikrofon.

Plansze interaktywne, JĘZYK NIEMIECKI
W każdym temacie wprowadzenie i utrwalenie środków językowych, zadania na rozumienie wypowiedzi pisemnej i ustnej, tworzenie wypowiedzi pisemnej i ustnej, reagowanie, przetwarzanie oraz zadania projektowe.

Tematyka plansz obejmuje zagadnienia dotyczące życia codziennego, kuchni niemieckiej, domu i okolicy, sportu, kultury, podróży, zdrowia, mody młodzieżowej oraz kultury krajów niemieckojęzycznych. Dodatkowe liczne materiały interaktywne, takie jak: galerie zdjęć (ponad 500), animacje, mapy, nagrane dialogi w języku niemieckim z zadaniami i opisami, a także nagrania fragmentów utworów kompozytorów niemieckich i austriackich, m.in.: R. Schumanna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena.

 

Historia, Wiedza o społeczeństwie

 Pracownia wyposażona jest w TABLICĘ interaktywną z projektorem i listwą dźwiękową, wizualizer, flipchart, wskaźnik laserowy i teleskopowy.

 

Plansze interaktywne, HISTORIA
Interaktywne infografiki i galerie ilustracji (m.in. budowle, dzieła sztuki, modele 3D) pomogą uatrakcyjnić lekcje historii. Interesujące filmy przedstawiające istotne elementy historii z czasów od starożytności do epoki napoleońskiej. Zdjęcia 360° są nowatorską formą prezentacji zabytków i miejsc związanych z historią. Ćwiczenia interaktywne na końcu każdego tematu pomagają sprawdzić wiedzę uczniów i zmotywować ich do pracy. Materiał łączy treści z zakresu podstawowego i rozszerzonego.

 

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny
Składa się z ponad 200 interaktywnych map ćwiczeniowych, konturowych i kolorowych map poglądowych pogrupowanych w 36 pakietach tematycznych. Dają one możliwość tworzenia własnych map oraz edycji poleceń, jest to możliwe dzięki warstwowej konstrukcji każdej mapy. Włączając i wyłączając poszczególne warstwy, np. granice, zasięgi, kierunki działań czy miejsca zdarzeń można skomponować mapę dokładnie odpowiadającą własnym założeniom.

 

 

Religia

 

 

 

207

Geografia, Geografia rozszerzona 

Pracownia wyposażona jest w MONITOR interaktywny na podstawie jezdnej, skaner, wizualizer, flipchart, wskaźnik laserowy i teleskopowy.

Wykorzystanie multimediów na lekcjach geografii:
1. Prezentacje multimedialne najczęściej przygotowywane przez uczniów
2. Podręczniki multimedialne umożliwiające wspólną analizę tekstów 
3. E- mapy i dane ekonomiczne na bieżąco aktualizowane
4. Interaktywne mapy umożliwiające analizę terenu
5. Komputerowe programy multimedialne

 

Pracownia geograficzna została wyposażona w Wirtualne Laboratorium Przyrodnicze z geografii w oparciu o materiały

przygotowane z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Znajdują się w nim:

 • grafiki w postaci interaktywnych map, diagramów i wykresów prezentujące zagadnienia z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej Polski i świata,

 • animacje i symulacje zjawisk i procesów fizyczno-geograficznych,

 • ilustracje w grafice trójwymiarowej prezentujące m.in. ciała niebieskie Układu Słonecznego,

 • zadania wymagające wyciągania wniosków na podstawie analizy danych w postaci tabel, wykresów, map,

 • materiały rozwijające umiejętność czytania map i analizowania ich treści,

 • wiele zdjęć prezentujących różnorodne krajobrazy, zjawiska oraz zwierzęta i roślinność w Polsce i na świecie.

 

Opracowane w WLP z Geografii zagadnienia:

1. Mapy i ich wykorzystanie 

2. Ruch obrotowy Ziemi i strefy czasowe

3. Ciała niebieskie Układu Słonecznego

4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych w oparciu o obserwacje astronomiczne

5. Księżyc – satelita Ziemi

6. Prognozowanie pogody na podstawie map synoptycznych i zdjęć satelitarnych

7. Klimaty na Ziemi

8. Typy jezior

9.  Plutonizm i wulkanizm

10. Analiza profilu geologicznego

11. Wietrzenie

12. Czynniki rzeźbotwórcze

 

13. Skały i minerały

14. Gleba i jej rodzaje

15. Piętrowe zróżnicowanie roślinności

16. Strefy roślinne na Ziemi

17. Analiza wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego

18. Demografia

19. Źródła energii

20. Rola turystyki w gospodarce światowej

21. Choroby świata

22. Krajobrazy Polski 

23. Zróżnicowanie społeczno-kulturowe Polski

24. Przemysł zaawansowanych technologii w Polsce

25. Zanieczyszczenia wód Morza Bałtyckiego

 

 

 

Historia 

Zajęcia lekcyjne z historii uatrakcyjniane są przez nauczycieli poprzez wprowadzanie nowych multimedialnych sposobów przekazywania informacji. W trakcie zajęć z młodzieżą wykorzystywane są mapy i wykresy interaktywne. Uczniowie mają możliwość zobaczyć prezentowane w procesie nauczania zagadnienia w formie prezentacji multimedialnej, filmu, animacji z narracją czy też modelu 3D prezentującego m.in. uzbrojenie armii walczących podczas II wojny światowej. Dzięki krótkim nagraniom młodzież zapoznawana jest z biogramami najważniejszych postaci historycznych i przełomowych wydarzeń dla ludzkości i narodów. Atrakcyjny dla uczniów sposób przekazywania informacji pozwala lepiej przyswajać wiedzę i poszerzać zainteresowania.

 

Plansze interaktywne, HISTORIA
Interaktywne infografiki i galerie ilustracji (m.in. budowle, dzieła sztuki, modele 3D) pomogą uatrakcyjnić lekcje historii. Interesujące filmy przedstawiające istotne elementy historii z czasów od starożytności do epoki napoleońskiej. Zdjęcia 360° są nowatorską formą prezentacji zabytków i miejsc związanych z historią. Ćwiczenia interaktywne na końcu każdego tematu pomagają sprawdzić wiedzę uczniów i zmotywować ich do pracy. Materiał łączy treści z zakresu podstawowego i rozszerzonego.

 

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny
Składa się z ponad 200 interaktywnych map ćwiczeniowych, konturowych i kolorowych map poglądowych pogrupowanych w 36 pakietach tematycznych. Dają one możliwość tworzenia własnych map oraz edycji poleceń, jest to możliwe dzięki warstwowej konstrukcji każdej mapy. Włączając i wyłączając poszczególne warstwy, np. granice, zasięgi, kierunki działań czy miejsca zdarzeń można skomponować mapę dokładnie odpowiadającą własnym założeniom.

 

 

 

 101

Biologia, Biologia rozszerzona, Edukacja dla bezpieczeństwa 

Pracownia wyposażona jest w TABLICĘ interaktywną z projektorem i listwą dźwiękową, wizualizer, wskaźnik laserowy i teleskopowy.

Na lekcjach biologii wykorzystuje się filmy z płyt DVD nt. różnorodności biologicznej, Parków Narodowych, genetyki, korzysta się również z krótkich filmów zamieszczonych na serwisie Youtube.
W ramach prac dodatkowych, uczniowie wykonują prezentacje w oparciu o szeroki zasób informacji jaki można znaleźć w internecie.

 

Pracownia biologiczna została wyposażona w Wirtualne Laboratorium Przyrodnicze z biologii  w oparciu o materiały przygotowane z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Znajdują się w nim:

 • fotografie preparatów mikroskopowych tkanek roślinnych i zwierzęcych wykonane w laboratorium, które można obserwować w trzech różnych powiększeniach w symulowanym mikroskopie,
 • dokumentacja obserwacji w postaci ilustracji, zdjęć i filmów z prawdziwych obserwacji roślin i zwierząt oraz doświadczeń wykonywanych w pracowniach biologicznych,
 • elementy interaktywnego atlasu ludzkiej anatomii z dokładnym wyodrębnieniem poszczególnych struktur budowy ciała człowieka,
 • budowa wewnętrzna i zewnętrzna wybranych narządów prezentowanych w postaci modeli 3D,
 • możliwość przeprowadzania pomiarów oraz analiz w symulowanych doświadczeniach i obserwacjach biologicznych,
 • możliwość modelowania przebiegu doświadczeń i doboru właściwych odczynników, sprzętu i badanego materiału,
 • rozwijanie umiejętności planowania i przeprowadzania badań biologicznych zgodnie z ideą metody naukowej.

 

Opracowane w WLP z Biologii zagadnienia:

1. Wykrywanie skrobi w wybranych produktach spożywczych

2. Koagulacja białka

3. Denaturacja białka

4.  Wykrywanie wiązań peptydowych

5.  Reakcje charakterystyczne białek

6.  Komórki eukariotyczne i prokariotyczne – podobieństwa i różnice

7.  Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na intensywność fotosyntezy

8.  Praca z mikroskopem – tkanka roślinna

9.  Atlas tkanek roślinnych

10. Rośliny jedno-i dwuliścienne

11. Transport wody w roślinie

12. Zdolność kiełkowania nasion

13. Wpływ niedoboru wybranych pierwiastków na wzrost i rozwój roślin

14. Fitohormony i ruchy roślin

15. Identyfikacja stawonogów

16. Budowa wewnętrzna płaza

17. Praca z mikroskopem – tkanka mięśniowa

18. Układ pokarmowy

19. Budowa i praca płuc

20. Budowa i praca serca

21. Układ nerwowy

22. Oko i ucho

23. Budowa układu szkieletowego

24. Budowa i rodzaje kości

25. Stawy – ruchome połączenia kości

 

 

105

Matematyka  

Pracownia wyposażona jest w projektor, ekran i głośniki oraz tablet graficzny.

 

 

201

Pracownia wyposażona jest w projektor, ekran i głośniki oraz tablet graficzny.

 

206

 Chemia, Chemia rozszerzona

Pracownia wyposażona jest w TABLICA interaktywną z projektorem i listwą dźwiękową, wizualizer, wskaźnik laserowy i teleskopowy.

Wykorzystanie multimediów w nauczaniu.
1. Przysyłanie prezentacji wykonanych przez uczniów i omawianie ich na lekcji.
2. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem wykonanych przez nauczyciela prezentacji.
3. Odtwarzanie uczniom filmów wyszukanych w sieci.
4. Wykorzystanie różnych pomocy multimedialnych np filmy z doświadczeniami przygotowanych przez wydawnictwo.
5. Pokazywanie zdjęć maszyn i urządzeń z Internetu na lekcji.

 

Pracownia chemiczna została wyposażona w Wirtualne Laboratorium Przyrodnicze z chemii  w oparciu o materiały przygotowane z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Znajdują się w nim:

 • projektowanie i opisywanie doświadczeń chemicznych: konstruowanie schematów doświadczeń chemicznych, dobór odczynników, szkła laboratoryjnego i sprzętu potrzebnych do wykonania doświadczeń chemicznych; 
 • symulacje opatrzone animacjami i grafikami, pokazujące przebieg doświadczeń chemicznych a także symulacje, którym towarzyszą filmy z rzeczywistych doświadczeń chemicznych;
 • instrukcje wykonania doświadczeń;
 • filmy z rzeczywistych doświadczeń chemicznych, opatrzone odpowiednim komentarzem, pozwalające uczniom na dokonywanie obserwacji, a następnie wyciąganie wniosków;
 • modele 3d struktur chemicznych.

 

Opracowane w WLP z Chemii zagadnienia:

1.  Promieniotwórczość naturalna

2.  Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym

3.  Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu molowym

4.  Odczyn i pH roztworów

5.  Miareczkowanie alkacymetryczne

6.  Reakcje wytrącania osadów

7.  Właściwości amoniaku

8.  Odróżnianie skał wapiennych od innych skał

9.  Reakcje katalityczne

10. Otrzymywanie wodoru

11. Otrzymywanie tlenu

12. Reakcje metali z tlenem

13. Reakcje metali z kwasem chlorowodorowym

14. Reakcje metali z kwasami: siarkowym(VI) i azotowym(V)

15. Aktywność chemiczna metali

16. Stopnie utlenienia manganu

17. Ogniwa galwaniczne

18. Elektroliza wody

19. Alkohole mono- i polihydroksylowe

20. Próba Tollensa

21. Próba Trommera

22. Otrzymywanie mydeł

23. Wykrywanie obecności białek

24. Właściwości sacharozy

25. Włókna 

Plansze interaktywne, CHEMIA
Tematy obejmują zagadnienia poświęcone m.in.: atomom i cząsteczkom, systematyce związków nieorganicznych, reakcjom w roztworach wodnych, kinetyce chemicznej i elektrochemii. Zawierają liczne elementy pozwalające uatrakcyjnić lekcje: galerie zdjęć pokazujące obecność chemii w życiu codziennym, materiały dotyczące przemian chemicznych pokazujące złożoność tych procesów, interaktywne rysunki przedstawiające zależności chemiczne z komentarzem lektora, filmy z doświadczeniami z narracją. Ćwiczenia interaktywne na końcu każdego tematu pomagają sprawdzić wiedzę uczniów i zmotywować ich do pracy. Materiał łączy treści do poziomu podstawowego i rozszerzonego.

 

Fizyka

Pracownia fizyczna została wyposażona w Wirtualne Laboratorium Przyrodnicze z fizyki z w oparciu o materiały przygotowane z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Znajdują się w nim:

 • możliwość przeprowadzania pomiarów w symulowanych doświadczeniach odpowiadających rzeczywistym warunkom,
 • obróbka wyników pomiarów uwzględniająca analizę niepewności pomiarowych,
 • symulacje zjawisk fizycznych, oparte o parametry zmierzone podczas prawdziwych doświadczeń,
 • karty obserwacji online umożliwiające uczniom obróbkę i prezentację wyników pomiarów w formie tabel, szkiców i wykresów oraz notowanie obserwacji i wniosków.

 

Opracowane w WLP z Fizyki zagadnienia:

1. Druga zasada dynamiki

2. Ruch po okręgu

3. Wyznaczanie wartości współczynnika tarcia statycznego

4. Siła wyporu

5. Moment siły

6. Charakterystyka ciał niebieskich Układu Słonecznego

7. Własności wahadła matematycznego. Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego

8. Praca, moc, energia

9. Wyznaczanie ciepła właściwego ciała stałego

10. Temperatura podczas przemian fazowych

11. Silniki cieplne

12. Kondensator

13. Pierwsze prawo Kirchhoffa

14. Od czego zależy opór elektryczny przewodnika

15. Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika i żarówki.

16. Wyznaczanie SEM i oporu wewnętrznego

17. Dioda w obwodzie elektrycznym

18. Domowa sieć elektryczna

19. Ruch ładunku w polu magnetycznym

20. Pole magnetyczne wytwarzane przez poruszające się ładunki

21. Transformator

22. Wyznaczanie współczynnika załamania światła

23. Siatka dyfrakcyjna

24. Polaryzacja światła

25. Rozpad izotopu promieniotwórczego


Plansze interaktywne, FIZYKA
Tematy obejmują zagadnienia poświęcone dynamice, grawitacji i astronomii, falom i optyce, termodynamice, prądowi elektrycznemu, magnetyzmowi, a także fizyce atomowej i jądrowej. Zawierają liczne elementy pozwalające uatrakcyjnić lekcje: filmy z doświadczeniami, galerie zdjęć ciekawie pokazujące zastosowanie fizyki w życiu codziennym, opisy doświadczeń, animacje. Zadania interaktywne na końcu każdego tematu pomagają sprawdzić wiedzę uczniów i zmotywować ich do pracy.

 

 

 

202

Informatyka

Szkoła posiada pracownię informatyczną wyposażoną w stanowiska komputerowe połączonych ze sobą za pomocą sieci lokalnej z dostępem do sieci Internet.

Oprócz tego w pracowni znajdują się:
projektor z ekranem, wizualizer, mikrofon, zestaw głośników, flipchart, wskaźnik laserowy i teleskopowy, drukarka laserowa, 
urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 (skaner, drukarka, ksero), 
aparat fotograficzny z mikrofonem, funkcją nagrywania filmów i podglądu na żywo.

Każde stanowisko komputerowe wyposażone jest dodatkowo w kamerę internetową HD i słuchawki z mikrofonem oraz podkładki pod myszki spełniające kryteria ergonomii. W trosce o odpowiednie warunki pracy, stanowiska uczniów zaprojektowane są tak aby zapewnić dostateczną przestrzeń oraz wygodną pozycję siedzącą, która nie obciąża kręgosłupa i mięśni grzbietu. Nauczyciel wykorzystując komputer i projektor wzbogaca przekaz słowny dodatkowo o obraz (zdjęcia, filmy), który lepiej pozwala zrozumieć poznawane problemy i fakty. 

 

 

Przedmioty ekonomiczne

Pracownia wyposażona jest w projektor, ekran i głośniki oraz wizualizer, flipchart, wskaźnik laserowy i teleskopowy.

Na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie systematycznie wdrażane są nowe aktywizujące metody pracy z uczniami wykorzystujące pomoce multimedialne. Treści wynikające z podstawy programowej przedstawiane są z wykorzystaniem map, schematów i ćwiczeń interaktywnych. Uczniowie zdobywają i poszerzają swoją wiedzę dzięki wykorzystaniu podczas zajęć prezentacji multimedialnych, zdjęć oraz dokumentów przedstawianych w formie elektronicznej. Mają możliwość odsłuchania najważniejszych dokumentów i obejrzenia filmów prezentujących zagadnienia poruszane na lekcjach. Przekazywanie treści nauczania z wykorzystaniem nowych technologii ma wspomóc przyswajanie przez uczniów wiedzy i zainteresować młodzież tematyką przedstawianą na zajęciach.

 

 

106

Przedmioty hotelarskie 

Pracownia wyposażona jest w TABLICĘ interaktywną z projektorem i głośnikami oraz wizualizer, flipchart, skaner, drukarka atramentowa, wskaźnik laserowy i teleskopowy.

Na lekcjach bardzo często korzysta się ze sprzętu multimedialnego. Przede wszystkim przygotowuje się ciekawe prezentacje i pokazuje je na lekcji z wykorzystaniem komputera i rzutnika multimedialnego, dzięki którym opanowanie przez uczniów materiału teoretycznego jest znacznie prostsze. Korzysta się też bardzo często z wizualizera. Język turystyki, w tym hotelarstwa zawiera szereg pojęć w językach obcych, dużo łatwiej jest mi pokazać trudne słowa czy nazwy w powiększeniu z użyciem wizualizera niż pisać wszystkie nazwy na tablicy. Często wykorzystuje się prasę fachową na lekcji, pokazując np. ciekawe hotele z użyciem wizualizera. Sprzęt multimedialny podłączony do internetu pozwala nam na lekcji wirtualnie zwiedzać hotele, aktualizować na bieżąco wiedzę zawartą w podręcznikach, gdyż w tej dziedzinie zmiany są bardzo szybkie i trzeba je śledzić na bieżąco.

Na wyposażeniu pracowni hotelarskiej wykorzystywana jest Szafa Mobilna z 15 laptopami, które wykorzystywane są na zajęciach z przedmiotu "Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie" oraz "Organizacja pracy recepcji" i "Podstawy hotelarstwa". Uczniowie na laptopach wykonują testy przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa, arkusze kalkulacyjne z wyliczania cen podstawowych i sezonowych za usługi hotelarskie. Poznają również nowe obiekty jakie powstają na mapie Polski jak również obsługują programy komputerowe jakie używane są w hotelach czyli wykonywana jest symulacja prawdziwej pracy na stanowisku recepcjonisty. 

 

 

 

3

Przedmioty gastronomiczne (teoretyczne) 

Pracownia wyposażona jest w projektor, ekran i głośniki oraz wizualizer, wskaźnik laserowy i teleskopowy.

 

 

 

203

Pracownia wyposażona jest w projektor, ekran i głośniki oraz wizualizer, wskaźnik laserowy i teleskopowy.

 

2

Przedmioty gastronomiczne (praktyczne) 

Pracownia wyposażona jest w projektor, ekran i głośniki oraz wizualizer, flipchart, wskaźnik laserowy.

Na lekcjach często wykorzystywany jest sprzęt multimedialny.
Nie wszystkie potrawy, surowce i maszyny można pokazać uczniowi podczas zajęć praktycznych w pracowni, dlatego bardzo pomocny staje się wizualizer. Jest to urządzenie, za pomocą którego można pokazywać zdjęcia potraw z książek kulinarnych, czy z fachowej prasy, schematy produkcji potraw, tabele wartości odżywczych, receptury na potrawy, zdjęcia maszyn, przyprawy w powiększeniu.

 

 

9

Pracownia wyposażona jest w projektor, ekran i głośniki oraz wizualizer i wskaźnik laserowy.

 

26

Pracownia wyposażona jest w projektor, ekran i głośniki oraz wizualizer i wskaźnik laserowy.

 

 

8

Obsługa konsumenta 

 Pracownia wyposażona jest w projektor, ekran i głośniki oraz wizualizer, wskaźnik laserowy i teleskopowy.

 

7

Wychowanie fizyczne 

 

 

25

 

Siłownia 

 

Szatnia damska

 Szatnia męska

 

Boisko szkolne 

  

  

 

Biblioteka szkolna

 

Gabinet pielęgniarski 


RECEPCJA 

W trakcie całodziennego dyżuru pełnionego podczas pracy szkoły będzie wykorzystywana wiedza praktyczna z przedmiotu „Organizacja pracy w recepcji” na szczeblach klasy pierwszej, drugiej i trzeciej a mianowicie: przyjmowanie gości odwiedzających nasz szkołę, przekazywanie informacji nauczycielom, informowanie kierownika administracyjnego o zaistniałych usterkach w klasach, na terenie szkoły i wokół niej, promowanie i przekazywanie wiedzy osobom odwiedzającym informacji o kierunkach kształcenia i ofercie edukacyjnej szkoły.

 

 

Parter 

I piętro 

II piętro