„Life Skills - trening kompetencji społecznych" // "Life Skills - training of social competence"

Podczas zajęć programu "Life Skills - trening kompetencji społecznych" powstała propozycja odwiedzenia przedszkola w okresie przedświątecznym z drobnymi upominkami, przygotowanymi przez uczniów naszej szkoły. W przedszkolu, którym się zainteresowaliśmy istnieje duża grupa dzieci z alergiami żywieniowymi. Osoby biorące udział w projekcie kształcą się w kierunku, który zajmuje się żywieniem grup dietetycznych i chcieliśmy wywołać poprzez nasze prezenty uśmiech na buziach wszystkich dzieci.

Opracowaliśmy wspólnie z panią profesor Bożeną Juzaszek receptury ciasteczek świątecznych, uwzględniające alergie na: czekoladę, laktozę, gluten, orzechy, owoce drobno pestkowe i cytrusowe, które zostały wręczone w dniu 18 grudnia dzieciom z przedszkola "W tęczowym kręgu" przez uczniów przebranych w stroje Mikołaja i Mikołajek. Podczas zabaw były wykonywane zdjęcia, które pozwolą na zatrzymanie uśmiechów dzieci w kadrze.
W celu urozmaicenia zajęć były prowadzone zabawy ruchowe oraz kolędowanie do wtóru pianina i gitary przez uczennicę Martę Bachtę i Julię Daniszewską. W sumie odwiedziliśmy 5 grup przedszkolnych (130 dzieci w różnych grupach wiekowych).

Cel projektu: Połączenie zainteresowań uczniów żywieniem grup alergików z umileniem dzieciom cierpiącym na tego typu schorzenia okresu przedświątecznego, wykorzystanie dodatkowych zdolności uczniów (muzyka, śpiew, zabawy ruchowe z maluchami) został w pełni zrealizowany, nie zapomnimy radości dzieci ze spotkania z naszą grupą, chętnie powtórzymy nasze działania w przyszłości
Katarzyna Ambroziak, Marta Bachta, Jakub Czernecki, Julia Daniszewska, Michał Kawęcki, Paulina Majewska, Katarzyna Marek, Jan Murawski, Paweł Nogal, Katarzyna Suchodolska, Sylwia Szyszka oraz kierownk projektu Dobrosława Kowalska.

//

During the classes: "Life Skills - training of social competence" there was a proposal to visit the nursery during the Christmas season with little gifts, prepared by students of our school. In the kindergarden there is a large group of children with allergy nutrition. People involved in the project are trained in the subject of nutrition of dietary groups.

We have developed together with Ms Bożena Juzaszek Christmas recipies, taking into account allergy to chocolate, lactose, gluten, nuts and citrus fruits. They were presented to the children from the kindergarden by students dressed as Santa Claus on 18th December. Pictures were taken as the children were playing and singing carols. Our students Marta Bachta and Julia Daniszewska were playing piano and guitar. We visited 5 groups (130 children in various age groups).

The aim of the meetings was the combination of students` interest in dietary nutrition with making fun for children suffering from allergies using additional abilities of students (music, singing). We won`t forget the joy of children from meeting with our group.We hope we will repeat our actions in the future.
Katarzyna Ambroziak, Marta Bachta, Jakub Czernecki, Julia Daniszewska, Michał Kawęcki, Paulina Majewska, Katarzyna Marek, Jan Murawski, Paweł Nogal, Katarzyna Suchodolska, Sylwia Szyszka and the leader of our project Ms Dobrosława Kowalska.

Uczniowie klasy 1g2 oraz 2g biorą udział w programie „Life Skills” – trening kompetencji społecznych (II) realizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dzięki wsparciu JP Morgan Chase Foundation (USA).

Projekt składa się z 4 elementów:
- cykl 25 lekcji wg przygotowanych scenariuszy(zajęcia prowadzone są metodą warsztatową);
- realizacja w grupach uczniowskich projektów społecznych z elementami podróży po rynku pracy;
- opracowanie projektów innowacji technicznych (w formie konkursu);
- realizacja spotkań z pracodawcami i przygotowanie uczniów do samodzielnego szukania miejsca praktyk.

Czas realizacji programu: wrzesień 2014 – luty 2016 zatem więcej informacji na temat pracy grup uczniów dowiecie się już w nowym roku szkolnym. 

//

Students from class 1g2 take part in the program "Life Skills" - social skills training (II) carried out by Children and Youth Polish Foundation with the support of JP Morgan Chase Foundation (USA).

The project consists of 4 elements:
- 25 lessons according to the prepared scripts (classes are carried out as a workshop);
- undertaking social projects in students` groups including labour market research;
- compilation of projects of technical innovation (as a contest);
- meetings with the employers and students` preparation to look for the place of their work practice.

The time of carrying out the program: September 2014 - February 2016 (more information about students` work in the new school year)