Poczta

e-mail: zsgh@eduwarszawa.pl   

telefon/fax: (+48 22) 810 04 89
Dyrektor Szkoły - Anna Chylińska, Sekretariat Szkoły

Anna Chylińska dyrektor@chmura.zsgh.edu.pl

 

telefony: (+48 22) 810 88 67
Wicedyrektor Szkoły - Urszula Augustyniak, Kierownik gospodarczy

Urszula Augustyniak wicedyrektor@chmura.zsgh.edu.pl                                                                                                                     Proszę kliknąć na obraz

 

telefon: (+48 22) 810 88 87    
Kierownik szkolenia praktycznego - Dobrosława Kowalska, Pokój nauczycielski                                                                                 

Dobrosława Kowalska kierownik.praktyk@chmura.zsgh.edu.pl                                        

 

 

KONTA POCZTOWE NAUCZYCIELI: 

Anna Chylińska dyrektor@chmura.zsgh.edu.pl

Urszula Augustyniak wicedyrektor@chmura.zsgh.edu.pl

Dobrosława Kowalska kierownik.praktyk@chmura.zsgh.edu.pl

Bagińska Marta Monika martam.baginska@chmura.zsgh.edu.pl

Bieniek Monika monika.bieniek@chmura.zsgh.edu.pl

Butor Arkadiusz arkadiusz.butor@chmura.zsgh.edu.pl

Ciesielska Paulina paulina.ciesielska@chmura.zsgh.edu.pl

Czarnecka Magdalena magdalena.czarnecka@chmura.zsgh.edu.pl

Czyż Izabela izabela.czyz@chmura.zsgh.edu.pl

Gapska Agnieszka agnieszka.gapska@chmura.zsgh.edu.pl

Grzegorczyk Malwina malwina.grzegorczyk@chmura.zsgh.edu.pl

Jarosińska Eliza eliza.jarosinska@chmura.zsgh.edu.pl

Juzaszek Bożena bozena.juzaszek@chmura.zsgh.edu.pl

Kamińska Magdalena magdalena.kaminska@chmura.zsgh.edu.pl

Kierzkowski Karol karol.kierzkowski@chmura.zsgh.edu.pl

Kołodziejska Monika monika.kolodziejska@chmura.zsgh.edu.pl

Konieczna Agnieszka agnieszka.konieczna@chmura.zsgh.edu.pl

Kowalczyk Urszula urszula.kowalczyk@chmura.zsgh.edu.pl

Koziatek Marta marta.koziatek@chmura.zsgh.edu.pl

Krasnodębska Lidia lidia.krasnodebska@chmura.zsgh.edu.pl

Ładno Grażyna grazyna.ladno@chmura.zsgh.edu.pl

Ładziak Tomasz tomasz.ladziak@chmura.zsgh.edu.pl

Mazurek Krystyna krystyna.mazurek@chmura.zsgh.edu.pl

Nadolska Anna anna.nadolska@chmura.zsgh.edu.pl

Obrycka Anna anna.obrycka@chmura.zsgh.edu.pl

Presz Grażyna grazyna.presz@chmura.zsgh.edu.pl

Pręgowska Beata beata.pregowska@chmura.zsgh.edu.pl

Rogala Teresa teresa.rogala@chmura.zsgh.edu.pl

Rosłonek Anna anna.roslonek@chmura.zsgh.edu.pl

Rączka Monika monika.rozycka@chmura.zsgh.edu.pl

Sitnicki Grzegorz grzegorz.sitnicki@chmura.zsgh.edu.pl 

Sołtan Krzysztof krzysztof.soltan@chmura.zsgh.edu.pl

Stachurska Jadwiga jadwiga.stachurska@chmura.zsgh.edu.pl

Studzińska Grażyna grazyna.studzinska@chmura.zsgh.edu.pl

Szczygłów Maria maria.szczyglow@chmura.zsgh.edu.pl

Weiman Artur artur.wejman@chmura.zsgh.edu.pl

Więcierzewski Artur artur.wiecierzewski@chmura.zsgh.edu.pl

Witak Jolanta jolanta.witak@chmura.zsgh.edu.pl

Wysokińska Karolina karolina.wysokinska@chmura.zsgh.edu.pl

Zaremba Piotr piotr.zaremba@chmura.zsgh.edu.pl

Żochowska Małgorzata malgorzata.zochowska@chmura.zsgh.edu.pl

 

 

PEDAGODZY
Joanna Gacek joanna.gacek@chmura.zsgh.edu.pl

Marlena Pacholczyk marlena.pacholczyk@chmura.zsgh.edu.pl

 

BIBLIOTEKA
Rogala Teresa teresa.rogala@chmura.zsgh.edu.pl

Biblioteka biblioteka@chmura.zsgh.edu.pl