Poczta

e-mail: info@zsgh.edu.pl   

telefon/fax: (+48 22) 810 04 89
Dyrektor Szkoły - Anna Chylińska, Sekretariat Szkoły

Anna Chylińska A.Chylinska@eduwarszawa.pl

 

telefony: (+48 22) 810 88 67
Wicedyrektor Szkoły - Urszula Augustyniak, Kierownik gospodarczy

Urszula Augustyniak Uaugustyniak@eduwarszawa.pl                                                                                                                     Proszę kliknąć na obraz

 

telefon: (+48 22) 810 88 87    
Kierownik szkolenia praktycznego - Dobrosława Kowalska, Pokój nauczycielski                                                                                 

Dobrosława Kowalska DobroslawaKowalska@eduwarszawa.pl                                        

 

 

KONTA POCZTOWE NAUCZYCIELI: 

Anna Chylińska A.Chylinska@eduwarszawa.pl

Urszula Augustyniak Uaugustyniak@eduwarszawa.pl

Dobrosława Kowalska DobroslawaKowalska@eduwarszawa.pl

 

Bagińska Marta Monika M.Baginska@eduwarszawa.pl

Bieniek Monika MBieniek@eduwarszawa.pl

Butor Arkadiusz AButor@eduwarszawa.pl

Ciesielska Paulina PCiesielska@eduwarszawa.pl

Czarnecka Magdalena MagdalenaCzarnecka@eduwarszawa.pl

Gapska Agnieszka AGapska@eduwarszawa.pl

Groszek Maria MGroszek@eduwarszawa.pl

Grzegorczyk Malwina MalwinaGrzegorczyk@eduwarszawa.pl

Jarosińska Eliza ElizaJarosinska@eduwarszawa.pl

Juzaszek Bożena BJuzaszek@eduwarszawa.pl

Kierzkowski Karol K.Kierzkowski@eduwarszawa.pl

Konieczna Agnieszka AKonieczna@eduwarszawa.pl

Kowalczyk Urszula U.Kowalczyk@eduwarszawa.pl

Ładno Grażyna GLadno@eduwarszawa.pl

Ładziak Tomasz TLadziak@eduwarszawa.pl

Łaszkiewicz Magdalena M.Laszkiewicz@eduwarszawa.pl

Mazurek Krystyna J.Mazurek@eduwarszawa.pl

Nadolska Anna A.Nadolska@eduwarszawa.pl

Obrycka Anna AObrycka@eduwarszawa.pl

Pręgowska Beata BPregowska@eduwarszawa.pl

Rogala Teresa TRogala@eduwarszawa.pl

Rosłonek Anna ARoslonek@eduwarszawa.pl

Różycka Monika MonikaRozycka@eduwarszawa.pl

Sienkiewicz Marta M.Sienkiewicz@eduwarszawa.pl

Sitnicki Grzegorz GSitnicki@eduwarszawa.pl

Stoczkowska Izabela IStoczkowska@eduwarszawa.pl

Sołtan Krzysztof KSoltan@eduwarszawa.pl

Stachurska Jadwiga JStachurska@eduwarszawa.pl

Studzińska Grażyna GStudzinska@eduwarszawa.pl

Szczygłów Maria MSzczyglow@eduwarszawa.pl

Więcierzewski Artur AWiecierzewski@eduwarszawa.pl

Witak Jolanta JWitak@eduwarszawa.pl

Wojtulewicz Joanna JWojtulewicz@eduwarszawa.pl

Ziemba DagmaraDZiemba@eduwarszawa.pl

Żochowska Małgorzata M.Zochowska@eduwarszawa.pl

 

 

PEDAGODZY
Joanna Gacek J.Gacek@eduwarszawa.pl

Marlena Pacholczyk MPacholczyk@eduwarszawa.pl

 

BIBLIOTEKA
Rogala Teresa TRogala@eduwarszawa.pl

Ziemba Dagmara DZiemba@eduwarszawa.pl

Biblioteka biblioteka@chmura.zsgh.edu.pl