Kalendarium

Uroczystość 70-lecia powstania szkoły
odbędzie się dnia
31 Maja 2017


Zebranie z rodzicami przewidywane propozycje
ocen klas ZSGH
odbędzie się dnia
05 czerwca 2017
początek godz. 17:00 


Zakończenie nauki
odbędzie się dnia
23 czerwca 2017 
początek godz. 9:00

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2

im. prof. Stanisława Bergera

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
od 01.09.2017

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 20

im. prof. Stanisława Bergera