Inne lekcje kulinarne

15 kwietnia 2024r. klasa 3cp uczestniczyła w warsztatach cukierniczych prowadzonych przez Pana Marcina Śnieżka cukiernika z Browarów Warszawskich i Bartka Dzięcioła z hotelu Bristol naszego absolwenta.
Przed ćwiczeniami uczniowie zostali zapoznani z zasadami  bezpiecznej i higienicznej  pracy
w kuchni i pracowni cukierniczej. Uczniowie wykonywali deser z wykorzystaniem musu z białej czekolady, kruszonki kakaowej extra brut z solą, bezików, tiulu, kulek pszennych w czekoladzie oraz owoców. W czasie warsztatów prowadzący podzielili się swoimi doświadczeniami przy przygotowywaniu deserów wskazując na cechy dobrego cukiernika - zmysł smaku, zdolności artystyczne, sprawność manualna,  kreatywność oraz wiedza merytoryczna.

April 15, 2024 class 3cp participated in confectionery workshops conducted by Mr. Marcin Śnieżek, a confectioner from Browary Warszawskie, and Bartek Dzięcioł from the Bristol Hotel, our graduate.
Before the exercises, students were familiarized with the principles of safe and hygienic work in the kitchen and confectionery workshop. The students made a dessert using white chocolate mousse, extra brut cocoa crumbs with salt, meringues, tulle, chocolate-covered wheat balls and fruit. During the workshops, the confectioners shared their experiences in preparing desserts, pointing out the features of a good confectioner - sense of taste, artistic skills, manual dexterity, creativity and substantive knowledge.  

uczniowie podczas warsztatów

prace uczniów

prace uczniów

Akademia Mistrzów Smaku By Belvedere 2023/2024  //  Academy of Taste Masters By Belvedere 2023/2024

W dniu 4 października 2023 r. nasz uczeń Jakub Pajewski z klasy 5 dp pod opieką Pani Bożeny Juzaszek, opiekuna projektu, wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2023/2024, która odbyła się w Restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Studenci Akademii, dzięki sponsorom, zostali wyposażeni w akcesoria cukiernicze, profesjonalne noże kuchenne i stroje kucharskie. Po inauguracji młodzież wzięła udział w pierwszym warsztacie Akademii prowadzonym przez Szefa Kuchni Tomasza Łagowskiego na temat „Ryby i owoce morza”.

On October 4th, 2023, our student Jakub Pajewski from class 5 dp under the supervision of Ms. Bożena Juzaszek, project supervisor, took part in the inauguration of the 2023/2024 academic year, which took place at the Belvedere Restaurant in the Royal Lazienki Park in Warsaw. Academy students, thanks to sponsors, were equipped with confectionery accessories, professional kitchen knives and chef outfits. After the inauguration, the youth took part in the first Academy workshop led by Chef Mr.Tomasz Lagowski on "Fish and Seafood." uczeń biorący udział w akademii smaku

 

W dniu 7 września dwójka naszych uczniów Amelia Jarosiewicz  z klasy 4ehp i Jakub Pajewski z klasy 5dp pod opieką Pani Bożeny Juzaszek uczestniczyła w egzaminie do Akademii Mistrzów Smaku By Belvedere, który odbył się w hotelu Sofitel Viktoria w Warszawie.  W wakacje Amelia i Jakub musieli przygotować danie dla Micka Jaggera, nakręcić o tym film, w którym  musieli również opowiedzieć o sobie i o swoim ulubionym szefie kuchni. Na podstawie oceny filmu oraz pisemnego i ustnego egzaminu odbyła się kwalifikacja do Akademii. W egzaminie wzięło udział 50 uczniów z całej Polski. Niestety Amelce nie udało się zakwalifikować. Gratulujemy Jakubowi i życzymy powodzenia !!!
On  September 7th, two of our students Amelia Jarosiewicz from class 4ehp and Jakub Pajewski from class 5dp, under the supervision of Ms Bożena Juzaszek, participated in the exam for the Academy of Taste Masters By Belvedere, which took place at the Sofitel Viktoria Hotel in Warsaw. During the holiday, Amelia and Jakub had to prepare a dish for Mick Jagger and make a film about it, in which they also had to talk about themselves and their favourite chef. Based on the evaluation of the film and a written and oral exam, the qualification for the Academy took place. Fifty students from all over Poland took part in the exam. Unfortunately, Amelia did not manage to qualify. We congratulate Jakub and wish him good luck !!!

uczniowie, którzy wzięli udział w kwalifikacjach do akademii mistrzów

 

 

Akademia Mistrzów Smaku by Belvedere – Uroczysta Gala  2022/2023
W dniu 13 czerwca 2023r. w Auli Kryształowej na SGGW odbyła się uroczysta gala z okazji zakończenia studiów I rocznika Akademii Mistrzów Smaku. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością  Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada. Wśród grona 24 absolwentów, tylko z dziesięciu szkół z całej Polski, znaleźli się nasi uczniowie, Wiktoria Czarnecka z klasy IVDp, Weronika Stefańska z klasy IIIDp a także nasz tegoroczny absolwent klasy IVD Jakub Wysocki. Dyplom Akademii to prestiżowy dokument, który z pewnością przyczyni się w przyszłości do znalezienia dobrej pracy. W Uroczystej Gali wzięła udział Pani Bożena Juzaszek opiekun projektu z ramienia szkoły i pani Beata Pręgowska wychowawczyni Wiktorii Czarneckiej. Gratulujemy naszym uczniom i cieszymy się, że mimo dużego obciążenia nauką w szkole dali radę uczestniczyć w licznych warsztatach.

Academy of Masters of Taste by Belvedere - Gala Ceremony  2022/2023
On  June 13th, 2023 in the Crystal Hall at  SGGW, a gala ceremony was held on the occasion of the graduation of the first year of the Academy of Masters of Taste. The ceremony was honoured by the  the Rector of SGGW, Professor Michał Jerzy Zasada. Among the 24 graduates, from only ten schools from all over Poland, were our students, Wiktoria Czarnecka from IVDp class, Weronika Stefańska from IIIDp class and our graduate this year from IVD class, Jakub Wysocki. The Academy Diploma is a prestigious document, which will certainly contribute to finding a good job in the future. The Gala was attended by Ms Bożena Juzaszek, project supervisor on behalf of the school, and Ms Beata Pręgowska, Ms Wiktoria Czarnecka's tutor. We congratulate our students! We are delighted that despite a heavy workload at school, our students  were able to participate in the Academy's numerous workshops all over Poland and, what is more, received their Diploma !!! uczennice i opiekunowie podczas gali podsumowującej


Inauguracja Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere
Inauguration of the Academy of Masters of Taste by Belvedere

wypowiedzi uczennicy o projekcie

wypowiedzi uczennicy o projekcie

I warsztat kulinarny: Wołowina w kuchni francuskiej
W dniu 27 września 2022 r. trójka uczniów naszej szkoły Wiktoria Czarnecka z klasy IVdp, Weronika Stefańska z klasy III dp oraz Jakub Wysocki z klasy IVd (uczniowie, którzy zdali egzaminy i zakwalifikowali się do Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere) wzięli udział w inauguracji roku szkolnego 2022/2023 w Chefs Culinar w Wiskitkach pod opieką nauczycieli Pani Bożeny Juzaszek i Pani Beaty Pręgowskiej.
Na inauguracji była obecna również Pani Dyrektor naszej szkoły Anna Chylińska. Uczniowie zostali wyposażeni w akcesoria cukiernicze, profesjonalne noże, wspaniałą książkę kulinarną i stroje kucharskie. Po inauguracji wraz nauczycielami wzięli udział w I warsztacie Akademii prowadzonym przez Szefów Kuchni Davida Gaboriaud oraz Krystiana Zalejskiego na temat wołowiny w kuchni francuskiej. Studenci Akademii przygotowali wspaniałe dania z wołowiną w roli głównej pod okiem mistrzów kulinarnych.

First culinary workshop: Beef in French cuisine.
On September 27, 2022, three students of our school Wiktoria Czarnecka from class IVdp, Weronika Stefanska from class III dp and Jakub Wysocki from class IVd (students who passed the exams and qualified for the Academy of Masters of Taste by Belvedere)took part in the inauguration of the school year 2022/2023 at Chefs Culinar in Wiskitki under the supervision of teachers Ms. Bożena Juzaszek and Ms. Beata Pręgowska. The Headteacher of our school  Ms. Anna Chylińska was also present at the inauguration. The students were equipped with confectionery accessories, professional knives, a great culinary book and cooking clothes. After the inauguration, together with their teachers, they took part in the 1st Academy workshop led by Chefs David Gaboriaud and Krystian Zalejski on beef in French cuisine. Academy students prepared wonderful dishes starring beef under the guidance of the culinary masters.

- Nasi uczniowie w Chefs Culinar w Wiskitkach, Weronika Stefańska, Wiktoria Czarnecka i Jakub Wysocki  z prezentami od sponsorów

Wiktoria Czarnecka, Weronika Stefańska na warsztatach w Atelier Chefs Culinar

 

 

W dniu 26.05.2023 roku klasa 2dp wraz z Panią Dyrektor Anną Chylińską oraz Panem Robertem Nicewiczem uczestniczyła w warsztatach pokazowych zorganizowanych przez nowo otwarty sklep HENDI przy ul. Sierakowskiego 4 w Warszawie. Kurs poprowadził ceniony i wielokrotnie nagradzany szef kuchni Kurt Scheller. Pod jego okiem młodzi adepci sztuki kulinarnej rozpoznawali znane i mniej znane przyprawy, noże i drobny sprzęt gastronomiczny niezbędny podczas procesów technologicznych. Uczniowie mieli także okazję podszkolić swoje umiejętności filetowania ryb oraz trybowania kurczaka. Szef Kurt Scheller wraz z młodzieżą ugotowali wspólnie pyszne risotto ze szparagami i pieczarkami. Czas spędzony na warsztatach przebiegł w miłej i zabawnej atmosferze. Na koniec wykonano kilka pamiątkowych zdjęć, a uczniowie otrzymali drobne upominki od marki HENDI.

On 26th of May 2023 the 2dp class, together with our Headmaster - Ms Anna Chylińska, and  our culinary art teacher- Mr Robert Nicewicz participated in a demonstration workshop organised by the newly opened HENDI shop at 4 Sierakowskiego Street in Warsaw. The course was conducted by the esteemed and award-winning chef  Mr Kurt Scheller. Under his tutelage, the young students of the culinary arts recognised well-known and lesser-known spices, knives and small catering equipment necessary for technological processes. The students also had the opportunity to brush up on their fish filleting and chicken boning skills. Together, Chef Kurt Scheller and the young people cooked a delicious risotto with asparagus and mushrooms. The time spent at the workshop passed in a relaxed and fun atmosphere. At the end, some commemorative photos were taken and our students received small gifts from the HENDI brand.

uczniowie z Kurtem Szelerem i opiekunami

uczniowie podczas warsztatów

uczniowie podczas warsztatów

uczniowie podczas warsztatów

 

  

24 maja 2023r. nasza szkoła kontynuowała wdrożenie innowacji "Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” w ramach projektu POPOJUTRZE_ZAWODOWO, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Tym razem uczniowie klasy 1 dp pod opieką Beata Pręgowskiej wzięli udział w warsztatach kulinarnych poprowadzonych przez szefa Sebastiana Gołębiewskiego w szkole gotowania Little Chef na Mokotowie. Młodzież po wprowadzeniu teoretycznym przygotowała roślinny zestaw obiadowy składający się z : przystawki – spring rolls z tofu, dania głównego – spaghetti z surowej cukinii/pesto z pomidorów/vegański parmezan oraz deseru – muffiny czekoladowe z cukinii z cieciorellą. Wszyscy pracowali zgodnie z zasadą zero waste. Po degustacji uczniowie wypowiadali swoje zdania nt swoich ulubionych dań, preferencji smakowych, co im się podobało i czego się nauczyli na warsztatach. To była bardzo ciekawa lekcja o kuchni roślinnej pozwalająca zdobyć nowe umiejętności.

On 24th of May 2023, our school continued to implement the innovation "Eco-logic. The art of plant-based cooking" as part of ‘the THE DAY AFTER TOMORROW_ PROFESSIONALLY” project, funded by the European Union. This time, students from class 1 dp under the supervision of Ms Beata Pręgowska took part in a cooking workshop led by chef Mr Sebastian Gołębiewski at the Little Chef cooking school in Mokotów. After a theoretical introduction, the young people prepared a plant-based lunch set consisting of : a starter - spring rolls with tofu, a main course - raw courgette spaghetti/pesto from tomatoes/vegan parmesan and a dessert - chocolate courgette muffins with chickpeas. Everyone worked according to the zero waste principle. After the tasting, the students commented on their favourite dishes, their taste preferences, what they liked and what they had learnt during the workshop. It was a very interesting lesson in plant-based cooking and a chance to learn new skills.

uczniowie podczas warsztatów uczniowie podczas warsztatów

uczniowie podczas warsztatów

 

We wrześniu tego roku nasza szkoła brała udział we wdrożeniu innowacji "Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” w ramach projektu POPOJUTRZE_ZAWODOWO, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Podczas warsztatów dwoje nauczycieli (pani Izabela Czyż i pani Lidia Krasnodębska) oraz piętnaścioro uczniów klas 2dp oraz 2ap miało okazję zapoznać się z tajnikami kuchni wegańskiej. Zajęcia prowadził wykwalifikowany szef kuchni, trener Sebastian Gołębiewski dla, którego jak sam mówi: "Gotowanie to nie tylko zawód. To przekazywanie doświadczenia i emocji". Warsztaty dla nauczycieli trwały dwa dni i odbyły się w szkole gotowania Little Chef, natomiast uczniowie rozwijali swoje umiejętności pod okiem Pana Sebastiana w naszej szkole podczas trzech kolejnych spotkań. 
Zajęcia prowadzone były w formie teoretycznej i praktycznej. Dzięki temu uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące kuchni roślinnej.

In September this year, our school participated in the implementation of the innovation "Eco-logic. The Art of Vegetable Cooking” under the project POPOJUTRZE_ZAWODOWO, financed by the European Union. During the workshops, two teachers (Mrs. Izabela Czyż and Mrs. Lidia Krasnodębska) and fifteen students from 2dp and 2ap classes had the opportunity to learn about the secrets of vegan cuisine. The classes were conducted by a qualified chef, trainer Sebastian Gołębiewski, for whom, as he says himself: “Cooking is not only a profession. It is the transmission of experience and emotions". Workshops for teachers lasted two days and took place in the Little Chef cooking school, while the students developed their skills under the supervision of Mr. Sebastian in our school during three next meetings.
Classes were conducted in theoretical and practical form. As a result, the participants broadened their knowledge and practical skills in the field of plant-based cuisine. uczniowie podczas warsztatów

uczniowie podczas warsztatów

potawy wykonane przez uczniów podczas warsztatów