Uroczystości państwowe

Uroczystości państwowe 2023/2024  //  National celebrations 2023/2024

W dniu 14 września delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystych obchodach 84. rocznicy obrony warszawskiej Pragi i 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Cześć i chwała Bohaterom! 

On  September 14-th , a delegation from our school participated in the solemn celebrations of the 84th anniversary of the defence of Warsaw's Praga district and the 79th anniversary of the outbreak of the Warsaw Uprising. Honour and glory to the Heroes!

 

 

Uroczystości państwowe 2021/2022  //  National celebrations 2021/2022

W dniu 14 września poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w uroczystych obchodach 82. rocznicy obrony warszawskiej Pragi i 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy.

On 14th of  September 2021 our school colour party took part in the celebration of  the 82nd anniversary of  Warsaw-Praga's defence and the 77th anniversary of the outbreak of the Warsaw Uprising. The ceremony was traditionally held at the monument of  the 21st Infantry Regiment |”Children of  Warsaw”.

 

Uroczystości państwowe 2020/2021     National celebrations 2020/2021

17 czerwca poczet sztandarowy z naszej szkoły, pod opieką Artura Więcierzewskiego, uczestniczył w uroczystych obchodach 81. rocznicy utworzenia 1 Dywizji Grenadierów, które odbyły się przy pomniku Grenadierów Legionów Polskich na skrzyżowaniu ul. Grenadierów i Al. Stanów Zjednoczonych. 

In June 17th,  students  from our school with Mr Artur Wiecierzewski  participated in the celebration of the 81st anniversary of the establishment of the 1st Grenadier Division, which took place at the Monument to the Grenadiers of the Polish Legions on the corner of  Grenadierów  and Al. Stanów Zjednoczonych Street.

uczniowie ze sztandarem szkoły podczas uroczystości

 

Uroczystości państwowe 2019/2020 // National celebrations 2019/2020

 

23 listopada 2019 r pod Pomnikiem Poległych w Bitwie pod Olszynką Grochowską odbyły się obchody 189 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego.

Już po raz kolejny w uroczystościach wzięła udział reprezentacja z naszej szkoły.

Poczet Sztandarowy oddelegowało ponad 10 szkół.

 

 //

 

 

On 23rd November, 2019, there was a ceremony connected with the 189 anniversary of the outbreak of November Uprising 1830.

The ceremony took place at the Monument of the Olszynka Grochowska Battle.

Once again the representation from our school took part in the celebration.

The Colour Party was delegated by over 10 schools.

 

 

 

 

W dniu 13.09.2019r. jak co roku Poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w uroczystościach pod pomnikiem obrońców stolicy we wrześniu 1939r. na Pradze Południe. Opiekunem delegacji był S.Pawelec

 //

On the 13th of September 2019 , our school colour guard with the teacher Mr. S. Pawelec took part in the celebrations near the Monument to the Capital Defenders in September 1939 in Praga Południe district.

 Uroczystości państwowe 2018/2019 // National celebrations 2018/2019

W dniu 14 września odbyła się uroczystość 79 Rocznicy obrony Pragi we wrześniu 1939 r.z udziałem kombatantów i władz dzielnicy pod pomnikiem 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" Na tę Uroczystość oddelegowano poczet sztandarowy Naszej Szkoły wraz z opiekunem S.Pawelcem.

//

On 14th September the 79th Anniversary of the Defence of Praga took place in September 1939 with the participation of veterans and district authorities at the monument of 21st Infantry Regiment "Children of Warsaw". For this celebration the Colour Party of our school with Mr S. Pawelec was delegated.

  

Uroczystości państwowe 2017/2018 // National celebrations 2017/2018

23 i 25 lutego poczet sztandarowy z naszej szkoły pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Artura Więcierzewskiego wziął udział w obchodach 187. rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską. Uroczystość odbyła się jak co roku, pod Pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską.

//

On 23rd and 25rd February students from our school with PE teacher Mr Artur Więcierzewski took part in the celebration of the 187th anniversary of the Olszynka Grochowska Battle. The ceremony took place at the Monument to the Battle of Olszynka Grochowska.

 

Dnia 14 września 2017 roku poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w obchodach 78. rocznicy obrony Pragi we wrześniu 1939 r. Uroczystośc tradycyjnie odbyła się przy pomniku 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy"  w obecności Kombatantów i Władz Dzielnicy.

 //

On 14th September 2017 the colour party of our school took part in the celebration of the 78th anniversary of Prague's defense in September 1939. The ceremony was traditionally held at the 21st Infantry Regiment "Warsaw Children's Infantry" in the presence of the veterans and the district authorities.Uroczystości państwowe 2016/2017 // National celebrations 2016/2017

Dnia 25 listopada odbyła się dzielnicowa uroczystość pod pomnikiem Bitwy Grochowskiej 1831 r. na Olszynce Grochowskiej. Uroczystość związana jest ze 186. rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego (1830 r.). Szkoła nasza oddelegowała poczet sztandarowy wraz z opiekunem S. Pawelec oddali hołd Bohaterom tego wydarzenia.

//

On 25th November there was a ceremony at the monument of the Olszynka Grochowska Battle 1831. The ceremony is connected with the 186 anniversary of the outbreak of the November Uprising 1830. Our school was represented by our School Colour Party and our teacher Mr S.Pawelec who paid tribute to the heroes of that event.

Dnia 14 września 2016 roku poczet sztandarowy z naszej Szkoły uczestniczył w obchodach 77 rocznicy Obrony Warszawy - Pragi oraz 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbyły się przy obelisku poświęconym pamięci 21 Warszawskiego Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy".

//

On 14th September 2016 Colour Party of our school participated in the celebrations of the 77th anniversary of the Defence of Warsaw - Praga and the 72nd anniversary of the Warsaw Uprising. The celebrations were held at the monument dedicated to the memory of the 21st Warsaw Infantry Regiment "Children of Warsaw".Uroczystości państwowe 2015/2016 // National celebrations 2015/2016

Dnia 29 Listopada w 185 Rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego Szkoła nasza oddelegowała poczet sztandarowy do udziału w tej uroczystości pod pomnikiem na olszynce grochowskiej.
We mszy polowej i apelu poległych uczestniczył minister obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

//

On 29th November 2015 on the 185th anniversary of November Uprising our school with the school flag was represented in the celebrations at Olszynka Grochowska monument.
The Minister of National Defence Antoni Maciarewicz participated in the assembly and mass field.


OBCHODY 76 ROCZNICY OBRONY WARSZAWY-PRAGI ORAZ 71 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO


Dnia 14 września 2015 r. uczniowie naszej Szkoły wraz ze szkolnym sztandarem wzięli udział
w uroczystości obchodów 76 rocznicy obrony Warszawy - Pragi oraz 71 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczyste obchody odbyły się przy pomniku – kamieniu 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” przy Al. J. Waszyngtona. W programie uroczystości znalazło
się wprowadzenie wart i pocztów sztandarowych obecnych delegacji praskich szkół, występy artystyczne młodzieży, apel poległych, a także salwa honorowa.

„CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM” !

//

COMMEMORATION OF 76TH ANNIVERSARY OF WARSAW - PRAGA DEFENCE AND 71ST ANNIVERSARY OF WARSAW UPRISING

On 14th September 2015 our students with the school flag took part in the ceremony of 76th anniversary of Warsaw Uprising. The ceremony took place in front of the monument of 21st Warsaw infantry regiment "Warsaw Children" at Washington street in Warsaw. There were school representations from Praga - Południe district and artistic performances.

HONOR AND GLORY TO THE HEROES!Uroczystości państwowe 2014/2015 // National celebrations 2014/2015

Dnia 18.05.2015r. w Centrum promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 odbyła się uroczystość 25-Lecia Towarzystwa Historycznego im.Szembeków. Na zaproszenie Pana Burmistrza Szkoła nasza wraz z innymi oddelegowała poczet sztandarowy.

//

On 18th May 2015 the 25th anniversary of Szembek Historical Society was celebrated in the Center of Promoting Culture on 2 Podskarbińska street. Our school delegation, invited by the district Mayor, took part in that event with our school flag.

Dnia 30 listopada 2014 r. poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w obchodach 184 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Uroczystości rocznicowe odbyły się przy Pomniku Bitwy pod Olszynką Grochowską.

//

On the 30th of November 2014 our flag representation took part in the celebration of the 184th anniversary of the Warsaw Uprising. The celebrations took place by the memorial of Olszynka Grochowska Battle.

Dnia 22 października 2014 r. o godz. 14:00 przy Rogatce Grochowskiej poczet sztandarowy ZSGH wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej setnej rocznicy powołania przez Józefa Piłsudskiego Polskiej Organizacji Wojskowej.

 //

On the 22nd of October 2014 our colour guard participated in the unveiling of a memorial located near Rogatka Grochowska which was dedicated to the hundredth anniversary of establishment of Polish Military Organisation by Jozef Pilsudski.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 6 – XXVI Obwodu Praga Armii Krajowej (OPAK)
Dnia 27 września 2014 r., o godz. 14:30 w Parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej (róg ul. Podskarbińskiej i ul. Grochowskiej) z okazji 70 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 6-XXVI Obwodowi Praga Armii Krajowej (OPAK).
Uroczystość została przygotowana przez Radę i Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Wzięli w niej udział licznie zgromadzeni goście: kombatanci, przedstawiciele władz miasta, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu Warszawa Praga oraz mieszkańcy stolicy. Szkoły i różne instytucje reprezentowane były przez poczty sztandarowe. Na tej ważnej historycznej uroczystości również naszą szkołę godnie reprezentował poczet sztandarowy ZSGH.

//

The unveiling of commemorative plaque of 6 - XXVI Regiment of National Army in Praga, Warsaw
On the 27 of Sept.2014 at 2.30pm in Park im. Obwodu Praga Armii Krajowej (at the corner of Podskarbinska and Grochowska) as part of commemoration of 70 th anniversary of the outbreak of Warsaw Uprising a ceremonial event took place. A commemorative plaque was unveiled celebrating 6-XXVI Regiment of National Army in Praga, Warsaw. The ceremony was organized by the authorities of Praga Południe District in Warsaw. Many guests arrived for the event including: veterans, local authorities, teachers and students from local schools which also sent the colour guards. Our ZSGH guard was also proudly representing our school.


Obchody 75 Rocznicy Obrony Warszawy

Dnia 15 września braliśmy udział w Uroczystości Obchodów 75 rocznicy Obrony warszawy-Pragi oraz 70 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.
Poczet sztandarowy z Naszej Szkoły Pełnił Wartę Honorową pod Pomnikiem 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy „przy Al.J.Waszyngtona

//

Celebration of 75th anniversary of Warsaw Defence

On the 15th of September our school participated in The celebrations of The 75th anniversary of Warsaw Defence in Praga District and The 70th anniversary of the Outbreak Of Warsaw Uprising.
Our banner guard was appointed The honorary watch at The memorial of 21st Warsaw Infantry Regiment in Aleja Waszyngtona, Warszawa.Uroczystości państwowe 2013/2014 // National celebrations 2013/2014

Monte Cassino

Dnia 13.05.2014r rozpoczęła się wyprawa delegacji ZHP pod Monte Cassino.
W tej wyprawie uczestniczyło 1500 harcerzy z ZHP.
Wyprawa miała miejsce na szczycie górskim grzbietu Monte Cassino gdzie znajduje się klasztor Opactwo Benedyktynów oraz Polski Cmentarz Wojenny. Na terenie klasztoru mieściła się baza skautowa.
Harcerze od dnia przyjazdu poznawali historię bitwy poprzez różne gry organizowane na terenie góry Montecassino oraz mieście Cassino.
Moją służba na wyprawie Monte Cassino było przygotowanie uroczystości związanych z upamiętnieniem bitwy pod Monte Cassino oraz zajęciem się gośćmi VIP delegacji państwowych oraz harcerskich.

17.05.2014 o godzinie 13:00 w miasteczku skautowym odwiedził nas Prezes Rady Ministrów Pan Premier Donald Tusk.
Premier wraz z harcerzami rozmawiał na temat dzisiejszego harcerstwa i służby wobec Ojczyzny oraz śpiewał harcerskie piosenki.
Tego samego dnia o godzinie 19:00 w Klasztorze Opactwa odbyło się spotkanie z kombatantami, którzy walczyli o Montecassino.
Podczas tego spotkania jeden z kombatantów obchodził tego dnia 90-te urodziny otrzymał od Premiera pamiątkową szable.
Dnia 18.05.2014r na terenie Polskiego Cmentarza Wojennego odbyła się główna uroczystość oraz masz święta odprawiana przez Bp. Józefa Guzdka upamiętniająca bitwa o Monte Cassino gdzie udział w tej uroczystości wziął również Książę Harry z Walli i Włoskie władze.

//

Patryk Całun’s report on a journey to Monte Cassino

On the 13th of May 2014 a delegation of 1500 scouts from ZHP began their journey to Monte Cassino. The aim of the journey was the hogback of Monte Cassino, where Benedictines Monastery and war cemetary is located. Premises of the Monastery were our outpost.
From the very first day our scouts were learning about the historic battle through variety of field games organized on the Monte Cassino mountain and the city of Cassino.
My task, during the journey on Monte Cassino, was to prepare celebrations commemorating the battles, as well as, dealing with scouts and nations’ VIP guests.

On the 17th of May 2014 at 1:00 P.M. the Prime Minister Mr Donald Tusk, together with his wife, visited our scout town. He talked to scouts about contemporary scouting duties towards homeland and sang some scout songs.
On the 18th of May 2014 at Polish war cemetary, the main ceremony and holy mass commemorating 70th anniversary of Battle of Monte Cassino. Prince Harry and representatives of Italian government also participated in the event.
I invite you to watch a video and pictures from the event.

Narodowe Święto Niepodległości
Delegacja uczniów z klasy Ig1 uczestniczyła - z okazji Narodowego Święta Niepodległości - w edukacyjno-patriotycznym wydarzeniu, które odbyło się dn.5.11.2013r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W programie wydarzenia odbył się m.in. wykład dr. hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta pt." Tułacza Armia" w oprawie filmowych materiałów archiwalnych z Instytutu Polskiego i Muzeum im.gen. Sikorskiego w Londynie oraz mini recital piosenki patriotycznej Pana Pawła Górskiego.

//

Event in the Main Military Library
Delegation of pupils from class Ig1 participated in a National Independence Day event which took place on the 5th of November 2013 in the Main Military Library of Jozef Pilsudski in Warsaw.

The event's agenda witnessed, among other things, lecture of Ph.D. Andrzej Krzysztof Kunert en. "Wandering Army" presented in archive records from Polish Institute and Museum of GEN Sikorski in London and a mini recital of patriotic songs of Mr Pawel Gorski.

 

 

Delegacja naszej szkoły w dniu 14 listopada uczestniczyła w widowisku słowno - muzycznym pt: KIEDY MYŚLĘ MOJA OJCZYZNA. Usłyszeliśmy fragmenty wystąpień Marszałka Józefa Piłsudskiego, pieśni legionów oraz muzykę Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki.

Na scenie wystąpili:
Bożen Sitek - fortepian i recytacja
Izabel Buchowska - wiolonczela
Lech Wiewióra - śpiew (bas - baryton) i recytacja.
Artyści wystąpili w Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 w Warszawie.

//

On the 14th of November a pupil delegation from our school participated in a show en. WHEN I THINK MY HOMELAND.
We could listen to fragments of Jozef Pilsudski's speeches, legion songs and music of Fryderyk Chopin and Stanislaw Moniuszko.

On stage performed:
Bożen Sitek - grand piano and recitation
Izabel Buchowska - cello
Lech Wiewióra - vocal (bass - viola) and recitation.
Artists performed in Culture Promotion Center at Podskarbinska 2 St. in Warsaw.

 

 

W poniedziałek 16 września 2013r. Szkolny Poczet Sztandarowy reprezentował szkołę w obchodach 74. rocznicy obrony Warszawy - Pragi oraz 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość odbyła się przy pomniku 21. Warszawskiego Pułku Piechoty " Dzieci Warszawy" ( Al. J. Waszyngtona).

//

On Monday the 16th of September 2013 our school banner represented us i the 74th anniversary of Warsaw-Praga defense and in the 69th anniversary of Warsaw Uprising. The event took place at memorial of 21st Warsaw infantry regiment "Children of Warsaw" ( J. Washington's Avenue)Uroczystości państwowe 2012/2013// National celebrations 2012/2013

Dnia 12 września 2012 uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w obchodach 68 rocznicy Powstania Warszawskiego.

//

On 12 September 2012 our school was represented during the celebration of 68th anniversary of the Warsaw Uprising.

 

 

Dnia 14 września 2012 uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w obchodach 68 rocznicy wyzwolenia prawobrzeżnej Warszawy spod faszystowskiej okupacji.

//

On 14 September 2012 our students took part in the celebration of 68th anniversary of freeing the right-bank part of Warsaw from the facist occupation.

 

Uroczystości te są wyrazem hołdu dla uczestników tamtych wydarzeń oraz możliwością przekazania młodzieży wiedzy o działalności i walce praskich oddziałów.

//

The celebration is a trible for all the participants of those events and an opportunity to teach our students about battle of troops in Praga.Uroczystości państwowe 2011/2012

Dnia 19.09.2011r. delegacja szkolna - kl. 1g i 1h wzięła udział w obchodach 67 rocznicy Powstania Warszawskiego, udziału w nim praskich oddziałów Armii Krajowej oraz ich rozwiązania po zdobyciu Pragi przez wojska frontu wschodniego. Uroczystość odbyła się na Skwerze płk. A.W. Żurowskiego.

Dnia 14.09.2011r.-delegacja szkolna-kl. 3g1 wzięła udział w obchodach 67 rocznicy wyzwolenia prawobrzeżnej Warszawy spod niemieckiej okupacji przez Pierwszą Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
Uroczystość odbyła się pod Pomnikiem Kościuszkowców.

Dnia 14 września 2011 roku uczniowie klasy Ih pod opieką wychowawcy pana Tomasza Ładziaka wzięli udział w uroczystości patriotycznej upamiętniającej siedemdziesiątą drugą rocznicę walk 21 Warszawskiego Pułku Piechoty zwanego także pułkiem ,,Dzieci Warszawy” w obronie Pragi na odcinku ,,Grochów”.
Pułk dowodzony przez płk Sosabowskiego walczył w obronie ,,Grochowa” od 14 do 28 września 1939 roku.
Uroczystość patriotyczna odbyła się przy zbiegu ulic Waszyngtona i Grenadierów, gdzie znajduje się Pomnik 21 Warszawskiego Pułku Piechoty.