Lekcje z barmanem

Prezentacje barmańskie 2019/2020 // Bartending presentation 2019/2020

W dniu 6 marca 2020 roku odbyło się 4 szkolenie z serii Master Monin organizowane przez firmę SCM Poland prowadzone przez Brand Ambasadora Pawła Jaworskiego, w którym uczestniczyli uczniowie klas 2h, 2d, 1hp, 1ep, 1dp. Uczniowie poznali historię firmy oraz strukturę portfolio a także wykonywali praktyczne ćwiczenia za barem z przygotowania lemoniad, kaw art latte oraz smoothy. Organizatorem szkolenia z ramienia szkoły był Pan Arkadiusz Butor 

//

On 6th March 2020 there was 4th training in the Master Monin series organized by SCM Poland, led by Brand Ambassador Paweł Jaworski, during which students from classes 2h, 2d, 1hp, 1ep, 1dp took part. Students learned about the company`s history and portfolio structure. They also did practical exercises behind the bar, preparing lemonade, art latte coffee and smoothie. Mr A. Butor was the organizer of the training on behalf of our school.

 

W dniu 22.01.2020 15-osobowa grupa uczniów z kl. 1d, 1e, 2e, 3f wraz z p. Grażyną Ładno wzięła udział w warsztatach szkoleniowych z zakresu znajomości i praktycznego zastosowania produktów firmy MONIN i Vitamix w centrum szkoleniowym SCM business food solutions w Warszawie.

Młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach, wysłuchała wykładu oraz bacznie obserwowała przygotowywanie przez p. Pawła Jaworskiego pracownika firmy Monin różnego rodzaju lemoniad, shake'ów, zimnych i gorących kaw smakowych, drinków bezalkoholowych, następnie sama również przystąpiła do sporządzania drinków wg własnego pomysłu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali imienne certyfikaty.

//

On 22nd January,2020 a group of 15 students from classes 1d, 1e, 2e, 3f together with Ms Grażyna Ładno took part in training workshops on knowledge and practical application of MONIN and Vitamix products at the SCM business food solutions training center in Warsaw.

Young people attended the classes with great interest, listened to the lecture and closely watched the preparation of various kinds of lemonades, shakes, cold and hot flavored coffees, non-alcoholic drinks by Mr. Paweł Jaworski, and then also began to prepare drinks according to their own ideas. At the end, all training participants received personal certificates.

 

 
 Prezentacje barmańskie 2018/2019 // Bartending presentation 2018/2019

W dniu 27 lutego 2019 w Pracowni obsługi konsumenta odbyły się zajęcia praktyczne z baristą p. Jakubem Sasinem absolwentem naszej szkoły, w których wzięła udział młodzież z klasy 3h, 2h, 3d. Uczniowie ćwiczyli sporządzanie kawy espresso, technikę spieniania mleka oraz sporządzanie napojów kawowych na bazie espresso. Zajęcia w formie warsztatów zorganizowali dla uczniów nauczyciele p. Grażyna Ładno i p. Arkadiusz Butor. 

 //

On February 27th, 2019 practical classes were held in the Consumer Service Workshop with a barista Jakub Sasin, a graduate of our school. The youth from class 3h, 2h and 3d  partcipated in this event.The students practised making espresso coffee, milk frothing technique and  coffee drinks based on espresso. Classes in the form of workshops were organized for the students by teachers Ms. Grażyna Ładno and Mr. Arkadiusz Butor. 

 Prezentacje barmańskie 2017/2018 // Bartending presentation 2017/2018

Szkolenie Master Monin
W dniu 18 czerwca 2018 w firmie SCM odbyło się szkolenie Master Monin dla klas gastronomicznych i hotelarskich, w ramach długoletniej współpracy ZSGH Warszawa z firma. Na szkoleniu uczniowie poznali historię firmy, charakterystykę towaroznawczą produktów firmy dostępnych w sprzedaży w Polsce i na świecie. Ostatnim etapem szkolenia były praktyczne ćwiczenia wykonywane z profesjonalnym barem z produktów firmy. Opiekunami byli Pani Grażyna Ładno i Arkadiusz Butor.

//

Master Monin training
On 18th June 2018 in the SCM company Master Monin training was held for catering and hospitality classes, as part of a long term cooperation between ZSGH Warszawa and the above company. During the training, the students learned about the company`s history and the commodity characteristics of the company`s products available for sale in Poland and around the world. The last stage of the training were practice exercises performed with a professional bar from the company`s products. It was supervised by our teachers Ms G. Ładno and Mr A. Butor.

Dnia 19 września 2017 roku uczniowie II klasy technikum hotelarskiego wzięli udział w szkoleniu Master Monini w firmie SCM Poland głównym przedstawicielem na Polskę. Uczniowie poznali podstawową charakterystykę towaroznawczą syropów i koncentratów bezalkoholowych produkowanych przez firmę. Zgłębiali wiedzę propedeutyki miksologii napojów mieszanych i long drinków oraz innych napojów typu frappe. Opiekunem i współorganizatorem był Pan Arkadiusz Butor.

//

On 19th September 2017 students from 2nd class of hospitality school took part in Master Monini's training at SCM Poland, the main representative for Poland. Students learned about the basic characteristics of syrups and non-alcoholic concentrates produced by the company. They learned about mixing drinks, long drinks and other frappe drinks. The supervisor and co-organizer was Mr Arkadiusz Butor.Prezentacje barmańskie 2015/2016 // Bartending presentation 2015/2016

Dnia 18 kwietnia 2016 roku odbyła się praktyczna lekcja Pracowni obsługi konsumenta w hotelarstwie w klasie II H pod tematem "Praktyczne umiejętności parzenia i podawania kawy" prowadzona przez baristę Jakuba Sasina pracującego w firmie Colors of coffee. Uczniowie na lekcji praktycznej dowiedzieli się charakterystyki towaroznawczej i oceny organoleptycznej kawy od momentu wysiewu do zbioru. Każdy uczeń wykonał ćwiczenia w parzeniu kawy exppress oraz latee jak również tworzenia i dekorowania kawy jako napoju. Lekcję zorganizował Pan Arkadiusz Butor.

//

On 18th April 2016 a practical lesson Lab customer service in the hotel took place in class 2h. The topic was "Practical skills of brewing and serving coffee". It was led by Jakub Sasin barista, working in the company Colors of coffee. Students learned about the sensory evaluation of coffee from seeding to harvest. Each student performed the exercise in coffee express and latee brewing, as well as the creation and decoration of coffee as a drink. The lesson was organized by Ms Arkadiusz Butor.

Dnia 15.10 2015r. uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych wzięli udział w lekcji pokazowej przeprowadzonej przez mistrza barmaństwa Pana Jerzego Czaplę mistrz Polski i drugi vice-mistrz świata barbanów w mistrzostwach w Maladze oraz mistrza polski baristę Adama Musiatewicza.
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi technikami zaparzania kawy i sporządzania drinków na bazie warzyw, owoców, maślanki. Wszyscy z dużym zainteresowaniem obserwowali mistrzów.
Koordynatorem i organizatorem lekcji była p. Jolanta Witak

//

On 15th October 2015 students from second, third, and fourth classes took part in the demonstration lesson of bartender Mr Jerzy Czapla, Polish bartending champion and vice-champion in the World Championship in Malaga and Polish champion barista Mr Adam Musiatewicz.
Students had the opportunity to learn basic techniques of coffee brewing and making drinks with vegetables,fruits and buttermilk. Everybody was watching them with great interest.
Ms Jolanta Witak organized and coordinated that lesson.Prezentacje barmańskie 2014/2015 // Bartending presentation 2014/2015

Dnia 27 kwietnia 2015 uczniowie z klasy 2h, w ramach lekcji Pracownia obsługi konsumenta, uczestniczyli w zajęciach z baristą, prowadzonych przez naszego absolwenta p. Bartłomieja Matyszewskiego z firmy " Rubicon Coffee & tea".
Młodzież zapoznała się z oceną towaroznawczą kawy i sposobami parzenia oraz z dużym zainteresowaniem ćwiczyła sporządzanie różnych napojów kawowych na bazie espresso.

//

On 27 th April 2015 students from class 2h , as a part of lesson Serving the customer, took part in the workshop with our graduate Mr Bartłomiej Matyszewski from "Rubicon Coffee&tea".
Our students learned about coffee rating, different ways of making it and they were really interested in preparing coffee drinks espresso-based.

Dnia 9 grudnia 2014r w pracowni obsługi konsumenta odbył się pokaz barmański z elementami baristyki zorganizowany przez firmę MONIN dla uczniów z klasy 2h i 3h Technikum Hotelarskiego.
Młodzież zapoznała się z asortymentem produktów firmy MONIN oraz z techniką sporządzania i dekorowania drinków.

//

On the 9th of December in our consumer service room we had the pleasure of seeing a bartender show with barrister elements organized by MONIN for the students from 2h and 3h of hotelary technical school. Our pupils learnt about a wide range of products which MONIN has on offer as well as techniques for preparing and decorating drinks.Prezentacje barmańskie 2013/2014 // Bartending presentation 2013/2014

Dnia 25 października 2013r.w szkole odbyło się szkolenie dla uczniów zainteresowanych JUNIOR MONIN CUP 2013POLSKA. Jeden z naszych uczniów będzie reprezentował szkolę na konkursie, który polega na opracowaniu i wykonaniu autorskiego long drinka bezalkoholowego z użyciem produktów MONIN. 25 finalistów -wybranych podczas indywidualnych eliminacji w kazdej z 25 szkół będzie walczyło o atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne kursy barmańskie. Gala finałowa odbedzie się w Zespole Szkół Gastronomicznych w Warszawie przy ul. Majdańska30/36 w dniu 06 grudnia 2013, który jest także współorganizatorem.

Wydarzenie to ma na celu doskonalenie umiejętności, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów szkół gastronomicznych oraz promowanie marki MONIN, która obecnie uznawana jest za numer jeden na świecie na rynku syropów klasy premium, likierów, sosów aromatycznych oraz puree owocowych. To zasługa ponad 100 letniego doświadczenia oraz bogatej oferty - ponad 150 smaków sprzedawanych w 144 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów MONIN wybierane są wyłącznie wyselekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy, orzechy. To sprawia, że powstają zawsze wyjątkowej jakości produkty o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu.

//

On the 25th of October 2013 a training for pupils interested in JUNIOR MONIN CUP 2013 POLAND took place in our school. One of our pupils will represent our school in the competition, which aim is to create original non-alcoholic long drink using MONIN products. 25 finalists, selected during individual pre-eliminations in each of 25 schools, will compete for prizes and professional bartening courses. The final event will take place in Catering School Complex at Majdańska 30/36 on the 6th of December 2013.

The main aim of the event is to practice skills, encouraging to initiatives, and creativity among pupils of catering schools, as well as, promoting MONIN brand, which is now considered as a world number one among premium syrups, liqueurs, aroma sauces and fruit puree. It is a credit of 100 years of experience and rich offer- more than 150 flavors sold in 144 countries. For MONIN products, only selected, best fruits, flowers, spices, and nuts are used. It all sums up to the best quality product, unique taste, color and scent.Prezentacje barmańskie 2012/2013 // Bartending presentation 2012/2013

9 stycznia 2013r. klasy IIg i IIg1 oraz IIc i IIIh uczestniczyły w prezentacji barmańskiej "Mix by Flair" prowadzoną przez przedstawicieli Flair Academy. Goście zachęcali do wzięcia udziału w projekcie skierowanym do uczniów średnich szkół gastronomicznych, który w szybki sposób pozwala na podniesienie kwalifikacji zawodowych i wzmacnia pozycję na rynku pracy. Po ukończeniu szkolenia barmańskiego I stopnia uczniowie otrzymują certyfikat. Prezentacja była wzbogacona pokazem sztuczek barmańskich, które młodzież głośno oklaskiwała.

//

On the 9th of January 2013 classes IIg, IIg1, IIc and IIIh participated in a bartending presentation "Mix by Flair" conducted by Flair Academy representatives. Our guests encouraged our pupils for participation in a bartending project which tries to improve qualifications of secondary school pupils studying in catering collages. After finishing basic training in bartending and passing examination one may get a certificate. The presentation was also followed by a bartending show which our pupils applauded.
Pokaz barmański 2010/2011

Dnia 10.05.2010r. w naszej szkole odbył się pokaz barmański w stylu "Independent flair league", który poprowadził Pan Grzegorz Zięba, Dyrektor For Europe World Flair Association, w którym wzięli udział uczniowie z klas: III g, III g1, III k, II g.

W I części młodzież wysłuchała wykładu nt. rodzajów flair połączonego z prezentacją multimedialną z przebiegu światowych i europejskich konkursów.
W II części młodzież ćwiczyła swoje umiejętności w kategorii Free Pouring. Najlepsi zostali wpisani do rejestru IFL.
Na zakończenie pokazu uczniowie dostali płytki z filmem instruktażowym.
Pokaz barmański - 2009/2010

Dnia 19.02.2009 roku w naszej szkole w sali obsługi konsumenta, odbył się pokaz barmański, poprowadzony przez Tomasza Małka oraz Marka Posłusznego z Agencji "Flair Factory".

Pan Tomasz Małek jest mistrzem świata w barmaństwie w stylu "flair.
W pokazie wzięły udział klasy III i IV klas gastronomicznych i hotelarskich.

Przy dźwiękach muzyki uczniowie zobaczyli prawdziwe akrobatyczne show w rzucaniu butelkami i shakerami oraz wysłuchali wykładu wraz z prezentacją multimedialną nt. "Zachowania barmana i profesjonalnej obsługi gościa przy barze".
Na zakończenie młodzież pobierała lekcję w podrzucaniu butelek.