Szkolenia hotelarskie

Szkolenia hotelarskie // Hotelier training

Warsztaty w Hotelu Mercury Grand w Warszawie
W dniu 30 stycznia 2024 r. klasa 2hp pod opieką pani Bożeny Juzaszek i pana Arkadiusza Butora odbyła zajęcia z hotelarstwa w Hotelu Mercury Grand przy ulicy Kruczej 28 w Warszawie. Harmonogram zajęć był tak ułożony, że młodzież pod opieką pracowników hotelu, w małych grupkach zwiedzała hotel, później miała zajęcia dotyczące recepcji z panem Arkadiuszem Butorem w lobby hotelowym, a zajęcia dotyczące służby pięter z panią Bożeną Juzaszek w apartamencie hotelowym.
Była to kontynuacja innowacyjnego projektu zajęć hotelarstwa prowadzonych przez nauczycieli w hotelu, z możliwością konsultacji z pracownikami. Taka lekcja hotelarstwa bardzo spodobała się uczniom a także pracownikom hotelu. Zajęcia odbyły się w ramach współpracy naszej szkoły z Hotelem Mercury Grand w Warszawie. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci i wspaniale ugoszczeni przez Hotel za co bardzo serdecznie dziękujemy !!!

Workshops at the Mercury Grand Hotel in Warsaw
On  January 30th, 2024, class 2hp under the supervision of Ms Bożena Juzaszek and Mr Arkadiusz Butor held classes in hotel management at the Mercury Grand Hotel at 28 Krucza Street in Warsaw. The timetable for the classes was arranged so that the young people, supervised by hotel staff, visited the hotel in small groups, then they had classes on reception with Mr Arkadiusz Butor in the hotel lobby, and classes on floor service with Ms Bożena Juzaszek in the hotel suite.
This was a continuation of the innovative project of hotel management classes taught by teachers in the hotel, with the opportunity to consult with staff. Such a lesson in hotel management was very much enjoyed by the students and also the hotel staff. The classes were held as part of our school's cooperation with the Mercury Grand Hotel in Warsaw. We were very welcome and wonderfully hosted by the hotel, for which we would like to thank them very much !!! uczniowie podczas warsztatów w hotelu

czniowie podczas warsztatów w hotelu

 

 

Hotel Raffles Europejski
W dniu 29 marca 2023 roku klasa 2hp pod opieką Pani Bożeny Juzaszek i Pana Arkadiusza Butora odbyła tour po hotelu Raffles Europejski. Młodzież zwiedziła eleganckie wnętrza tego najstarszego w Warszawie i jednego z najstarszych hoteli w Polsce. Pracownicy hotelu z dużym zaangażowaniem przedstawili historię i obecną działalność hotelu. Hotel posiada nieformalną kategorię 5+ i należy do najlepszych hoteli w Polsce. W trakcie wycieczki uczniowie mieli okazję zwiedzić wspaniały apartament prezydencki nazwany w hotelu, apartamentem europejskim. Po zapoznaniu się z obiektem młodzież miałaby ochotę na praktyki i pracę w tym hotelu.

Raffles Europejski Hotel
On  March 29th 2023, class 2hp under the supervision of Ms Bożena Juzaszek and Mr Arkadiusz Butor took a tour of the Raffles Europejski Hotel. The students visited elegant interiors of this hotel, the oldest in Warsaw and one of the oldest in Poland. The hotel staff gave a very engaging presentation of the hotel's history and current activities. The hotel has an informal category of 5+ and is one of the best hotels in Poland. During the tour, the young people had the opportunity to visit the magnificent presidential suite called the European suite in the hotel, After getting to know the facility, they would be eager to intern and work in this hotel. uczniowie przed hotelem i w jego wnętrzach

uczniowie we wnętrzach hotelu

 

Warsztaty w Hotelu Mercury Grand
W dniu 22 listopada 2022r. klasa 2hp pod opieką pani Bożeny Juzaszek i pana Arkadiusza Butora odbyła zajęcia z hotelarstwa w Hotelu Mercury Grand w Warszawie. Harmonogram zajęć był tak ułożony, że młodzież pod opieką pracowników hotelu, w małych grupkach zwiedzała hotel, a później miała zajęcia dotyczące recepcji z panem Arkadiuszem Butorem w lobby hotelowym, a zajęcia dotyczące służby pięter z panią Bożeną Juzaszek w jednostce mieszkalnej.
Był to innowacyjny projekt zajęć hotelarstwa prowadzonych przez nauczycieli w hotelu z możliwością konsultacji z pracownikami hotelu. Taka lekcja hotelarstwa bardzo spodobała się uczniom oraz nauczycielom. Zajęcia odbyły się w ramach współpracy naszej szkoły z Hotelem Mercury Grand w Warszawie. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci i ugoszczeni przez Hotel Mercury Grand, za co bardzo serdecznie dziękujemy !!!

Workshop at the Mercury Grand Hotel
On November 22nd 2022, class 2hp, under the supervision of our teachers Ms  Bożena Juzaszek and Mr Arkadiusz Butor, had classes in hotel management at the Mercury Grand Hotel in Warsaw. The timetable for the classes was arranged so that the young people, supervised by the hotel staff, toured the hotel in small groups, and then had classes on reception with Mr Arkadiusz Butor in the hotel lobby, and classes on floor service with Ms Bożena Juzaszek in the residential unit.
This was an innovative project of hotel management classes taught by teachers in the hotel with the opportunity to consult with hotel staff. Such a lesson in hotel management was very much enjoyed by students and teachers alike. The classes were held as part of our school's cooperation with the Mercury Grand Hotel in Warsaw. We were very nicely received and hosted by the Mercury Grand Hotel, for which we would like to thank their personnel very much !!!

 

 

 

W dniu 26 listopada 2013 roku klasa IIIH wraz z wychowawcą panem Tomaszem Ładziakiem wzięła udział w szkoleniu realizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach projektu TEAD - Zwiększenie dostępności usług turystycznych dla osób niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szkolenie odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomicznej Almamer przy ulicy Wolskiej w Warszawie.

On the 26th of November 2013 class IIIh together with their form teacher Mr Tomasz Ładziak, participated in a training conducted by Institute of Regional Development due to project TEAD- Increasing availability of tourism for disabled people, financed by EU resources. The training took place in Almamer Economics College in Wolska St. in Warsaw.