2016 - 2013

Wycieczki uczniów 2015/2016 // School trips 2015/2016

06 czerwca 2016r. klasa 1e pod opieką Beaty Pręgowskiej uczestniczyła w słodkich warsztatach "Ukręć sam lizaka" w Manufakturze cukierków przy ul. Tamka 49. Podczas pogadanki z pokazem młodzież poznała sposoby przygotowania i barwienia karmelu oraz jego zastosowanie w różnorodnych wyrobach. Każdy mógł spróbować swoich sił w karmelarstwie. Humory wszystkim dopisywały, polecamy!

//

On 6th June 2016 students from class 1e with Ms Beata Pręgowska participated in the sweet workshops "Make yourself a lollipop" in a candy manufacture at 49 Tamka street. During the presentation students learned to prepare caramel coloring and its use in a variety of products. Everyone could try it. We recommend it to anyone!

Warszawskie targi książki
19 maja 2016 uczniowie pod opieką p. Doroty Piętki odwiedzili Warszawskie Targi Książki. Wysłuchali interesującego wykładu ,, Zygmunt Krasiński- życie i twórczość’’ wygłoszonego przez przedstawiciela Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Po wykładzie zwiedzili stoiska wystawców, na których można było dokonać zakupu książki oraz porozmawiać z autorami.

//

Warsaw Book Fair
On 19th May 2016 students with Ms Dorota Piętka visited the Warsaw Book Fair. They listened to an interesting lecture "Zygmunt Krasiński - life and work", given by representative of the Museum of Romanticism in Opinogóra. After the lecture they visited the book stands, where they could purchase books and talk with the authors.

Dnia 19 maja 2016r. uczniowie kl. 2ca oraz 3c wraz z p. Agnieszką Konieczną i p. Beatą Pręgowską odwiedzili fabrykę czekolady E. Wedel. Siedząc w wygodnych fotelach historycznej Sali Wedla słuchali z dużym zainteresowaniem opowieści o rodzie Wedlów i czekoladzie. Uczestnicy wycieczki obejrzeli film o pochodzeniu kakao, czekoladowej makiecie Stadionu Narodowego oraz wystawę imponujących rzeźb z czekolady wykonanych w Pracowni Rarytasów. Uczniowie mieli też okazję pójść szlakiem linii produkcyjnych. Obejrzeli produkcję torcików i baryłek. Na koniec był słodki poczęstunek.

//

On 19th May 2016 students from classes 2ca and 3c together with Ms A. Konieczna and Ms B. Pręgowska visited chocolate factory E.Wedel. Sitting in the comfortable armchairs in the Wedel Hall, with great interest they listened to the story about Wedel family and chocolate. The participants watched a film about the origin of cocoa. chocolate mock-up of the National Stadium and the exhibition of impressive chocolate sculptures made in the Laboratory of Rarities. Students also had the opportunity to follow the production lines in the factory. They saw the place where chocolate wafers and barrels are produced. At the end there was a sweet treat.

Dnia 08 kwietnia 2016 klasa 3e pod opieką pani Jolanty Witak zwiedzała targi Euro Gastro 2016. Była to świetna okazja do zapoznania się z nowymi technologiami stosowanymi w gastronomii.

//

On 8th April 2016 students from class 3e with their teacher Ms Jolanta Witak visited Euro Gastro fair 2016. It was a good opportunity to know new technologies used in catering business.

Sejm
14 marca 2016r. klasa 1e wraz z wychowawczynią wyszła na wycieczkę do Sejmu. Po otrzymaniu przepustek i dokładnym, zgodnym z procedurami sprawdzeniu przez strażników, zwiedzaliśmy obiekt pod opieką pani przewodnik. Oprowadzono nas po galerii Sali Posiedzeń Sejmu, hallu głównym z makietą kompleksu budynków sejmowych, tablicą upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, tablicą upamiętniającą parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, gablotą z laskami marszałkowskimi oraz tablicą wraz z gablotą z medalami i monetami upamiętniającymi wizytę papieża Jana Pawła II. Zobaczyliśmy także Salę Kolumnową i „korytarz marszałkowski”.

//

Polish Parliament
On 14th March 2016 1st class with their teacher went on a trip to Polish Parliament. After receiving passes and being checked by guards, they visited the building with a guide. They were taken to the gallery Hall of Parliament Sessions, the main hall with a model of complex of buildings. They saw the plaque commemorating Members of Parliament of II Republic, who died in the II World War, as well as the plaque commemorating the parliamentarians who died in plane crash near Smoleńsk, the display with marshal sticks and medals and coins to commemorate the visit of Pope John Paul II. They also visited Column Hall and the "Marshal Corridor".

Wyjście do teatru
W czwartek 18 lutego klasy trzecie uczestniczyły w spektaklu teatralnym pt. Raskolnikow w reżyserii Marzenny Kucmar-Kołeńskiej. Przedstawienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego wystawił Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia.

//

A visit to the theatre
On Thursday 18th February third classes went to the theatre to see the play "Raskolnikov", directed by Marzenna Kucmar - Kołenska. The play was based on "Crime and punishment" by Dostoevsky and was performed by the Education Theatre from Wrocław.

 

Dnia 03.12.2015 roku odbyła się wycieczka klas 2e i 2f do Muzeum Pragi. Na samym początku pani przewodnik po krótce zapoznała nas z historią Pragi Północ. Z tarasu mogliśmy podziwiać Bazar Różyckiego, który mieści się obok muzeum. Potem zaczęliśmy zwiedzać poszczególne sale. Pierwsze dwie, to sale, gdzie dawniej znajdowały się modlitewnie żydowskie (Sala Wschodnia i Sala Zachodnia) Kolejną z sali, była sala Targu praskiego, gdzie były przedstawione prace, na których ukazane były przedmioty, które były sprzedawane na targu. Zwiedzanie zakończyło się obejrzeniem krótkiego filmu przybliżającego Pragę. Wszyscy mile spędziliśmy czas i dużo dowiedzieliśmy się na temat Pragi i jej historii.

//

On 3rd December 2015 the students from 2e and 2f went to visit The Museum of Warsaw Pragha. At the beginning the museum guide shortly presented us the history of the nNorthern Pragha. From the top terrace we could admire The Różycki Market, which is situated next to the museum. Later we were visiting the museum. The first two rooms were dedicated to the old Jewish praying rooms (The Eastern Room and The Western Room). The next room was dedicated to the Pragha Market, where we could see the works and the objects, which used to be sold on the street market. Finally, the students watched a film about the history of Pragha. All students were enjoying the visit to the museum and learned a lot of interesting information about the history of Pragha.

W dniu 04.XII 2015 klasa 2d wraz z nauczycielem Pauliną Kulpa wybrała się do Centrum Nauki Kopernik. W centrum aktualnie znajduje się sześć wystaw stałych, a także Teatr Wysokich Napięć oraz Teatr Robotyczny. Klasa oglądała wystawy: Człowiek i Środowisko, Strefa Światła, Wystawę Lustra.

//

On 4th December 2015 students from class 2d with Ms Paulina Kulpa visited the Centre of Science Kopernik. There are currently six permanent exhibitions , High Voltage Theatre and Robotic Theatre. Students visited the following exhibitions: Man and Environment, Light Zone and Mirror Exhibition.

W dniu 03 grudnia klasa 2a ZSZ wraz z wychowawcą udała się na wycieczkę do Muzeum Warszawskiej Pragi. Nowo otwarte muzeum przyciąga coraz większą rzeszę zwiedzających.
Uczniowie z uwagą słuchali informacji przewodnika.
Była to dla nich ciekawa lekcja historii.

//

On 3rd December students from class 2a with their form teacher visited the Museum of Praga district in Warsaw.
The new museum attracts lots of visitors.
Students listened to the guide and it was an interesting lesson for them.

W dniu 03.12.2015 klasa 3f pod opieka Anny Nadolskiej wybrała się do Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcje muzealna pod tytułem "Poeci walczącej stolicy".
Lekcja poświęcona została poezji upamiętniającej obawy, nadzieje oraz losy Polaków za czasów okupacji i Powstania Warszawskiego.

//

On 3rd December 2015 students from class 3f with Miss Anna Nadolska went to the Museum of Warsaw Uprising and took part in the lesson "The poets of fighting capital".
The lesson was dedicated to poetry commemorating fears, hopes and fates of Poles during the occupancy and Warsaw Uprising.

03 grudnia 2015 roku klasa 4d wybrała się na wycieczkę po Warszawie szlakiem wielkich Polaków- „Wielkie nazwiska – wielkie wyzwania” .Pierwszym punktem naszego spaceru był pomnik Jana Kilińskiego , tuż obok – miejsce , gdzie stał dom Marii Konopnickiej. Kierując się dalej odwiedziliśmy Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie. Następnie zatrzymaliśmy się tuż przed Pałacem Prezydenckim przy pomniku Poniatowskiego, nie zapomnieliśmy też Adamie Mickiewiczu i Józefie Piłsudskim. W kościele Świętego Krzyża odnaleźliśmy wiele miejsc poświęconych wielkim Polakom , a spacer nasz zakończyliśmy tuż przy pomniku Mikołaja Kopernika.
Dodatkową atrakcją naszego spaceru była możliwość podziwiana pięknej świątecznej dekoracji ulic .

//

On the 3rd of December, 2015 class 4d went on a trip – following the traces of famous Poles in our city : "Big Names- Big Challenges" . The first point of our walk was Kiliński’s monument , next to it – a place where M. Konopnicka used to live. Going farther we visited the M. Skłodowska- Curie’s Museum. Next we stopped in front of the Presidential Palace , just next to Poniatowski’s monument. We didn’t forget about Adam Mickiewicz and Józef Piłsudski. In the Church of Holy Cross we found a lot of famous Poles memorials. We finished our walk just in front of Kopernik’s monument.
The opportunity to admire beautiful Christmas decoration of the streets was the additional attraction of our walk.

Dnia 03 grudnia 2015r. uczniowie kl. 2ca wraz z wychowawczynią A. Konieczną odwiedzili Warszawskie Muzeum Chleba, gdzie zapoznali się z historią piekarstwa i cukiernictwa. Pobyt w tym magicznym miejscu przeniósł wszystkich w odległe czasy. Pan Marian Pozorek, założyciel muzeum, człowiek z pasją i ogromnym poczuciem humoru, z oddaniem prezentował swoje imponujące zbiory: fotografie, pamiątki, dokumenty, dyplomy, maszyny i urządzenia piekarskie i cukiernicze.

//

On 3rd December 2015 students from class 2ca with their teacher Ms Agnieszka Konieczna visited Warsaw Museum of Bread and learned about the history of baking and confectionery. We moved back in time in this magic place. Mr Marian Pozorek, the founder of the museum, a man with passion and sense of humor presented photographs, documents, diplomas and baking and confectionery appliances.

Dnia 27 XI br. klasa 3h, 3e pod opieką pedagoga Anny Zubryckiej–Pacholik brała udział w lekcji muzealnej w Muzeum Powstania Warszawskiego na temat „Akcje bojowe w Powstaniu Warszawskim”. Prowadzącym spotkanie był p. Sławomir Kosim, który oprócz dogłębnej wiedzy w temacie zaimponował wszystkim wyjątkowymi zdolnościami narratorskimi i umiejętnościami warsztatowymi. Raz jeszcze bardzo Panu dziękujemy. Na uwagę zasługuje fakt, że p. Sławomir Kosim skomplementował zachowanie i uwagę uczniów, dzięki którym mógł dać pełen popis swoich umiejętności.

//

On 27th November 2015 students from class 3h, 3e with Ms Anna Zubrycka - Pacholik took part in the lesson in Museum of Warsaw Uprising "Combat actions in Warsaw Uprising". Mr Sławomir Kosim was the guide and he impressed us with his knowledge, narrating abilities and workshop. We are very grateful for the possibility to learn so much about the Warsaw Uprising.

25 listopada 2015r. klasa 3c uczestniczyła w wycieczce po warszawskiej Starówce. Uczniowie szli śladami bohaterów „Pamiętnika powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego.

//

On 25th November 2015 students from class 3c took part in Old Town tour. They followed the main characters from the "Diary of Warsaw Uprising" by Miron Białoszewski.

Pomniki poświęcone ważnym wydarzeniom historycznym.
W dn. 03 listopada grupa uczniów odwiedziła kilka ciekawych miejsc w okolicy szkoły i poznała ich historię. Zwiedziła Park Znicza: stoi tam Pomnik Poległych za Ojczyznę 1939-1945. W tym miejscu ginęli żołnierze Września 1939 roku, walczący w obronie Warszawy, jak i żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, którzy w 1944 roku zdobywali stolicę. Pomnik poświęcony jest także ofiarom pomordowanym w czasie okupacji hitlerowskiej, także tym, którzy zginęli na Pawiaku i w obozach.

Drugim ciekawym miejscem był pomnik Józefa Polińskiego w parku jego imienia. Józef Poliński był organizatorem i uczestnikiem walk o szkołę polską, wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Grochowa w Warszawie, tłumaczem, poetą , żołnierzem Armii Krajowej, więźniem Pawiaka i Majdanka. Poległ w powstaniu warszawskim.

Na koniec uczniowie udali się pod Pomnik Budowy Szosy Brzeskiej zwany też Pomnikiem Pracy przy ul. Grochowskiej. Pomnik powstał w celu upamiętnienia budowy w latach 1820 - 23 brukowanej szosy prowadzącej z Warszawy do Brześcia, a w szczególności - pracy i trudu robotników zatrudnionych przy tej ważnej i kosztownej inwestycji. Bliźniaczy pomnik postawiono też przy drugim krańcu szosy brzeskiej - w Terespolu.

//

On 3rd November 2015 students from our school visited some interesting historical places near school. They visited Znicza Park with the monument to people who died for their country during Second World War. In that place soldiers perished in September 1939, defending Warsaw as well as those who were fighting in 1944.

The second interesting place was monument to Józef Poliński who fought for Polish School. He was also a translator, poet, and soldier, prisoner of Pawiak and Majdanek. He died in the Warsaw Uprising.

Finally students went to the monument to the construction of the road to Brest at Grochowska street. It was built in 1820-23 to commemorate the construction of the road from Warsaw to Brest. The same monument is at the other end of the road in Terespol.

O rabinach, kupcach i artystach - pamięć w kamieniach zapisana: zwiedzanie Cmentarza Żydowskiego
25 X 2015r. grupa uczniów z klas 1a i 1d zwiedziła Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej w Warszawie. Historię cmentarza przybliżyli warszawscyprzewodnicy Dorota Huk-Królikowsk i Ryszard Żmijewski. Mogliśmy zobaczyć grobowce oraz pomniki znanych przedstawicieli ludności żydowskiej.

//

About rabbis,merchants and artists - memory stored in the stones visiting Jewish Cemetery
On 25th October 2015 students from classes 1a and 1d visited Jewish Cemetery at Okopowa street in Warsaw. Warsaw guides Dorota Huk-Królikowska and Ryszard Żmijewski talked about history of that cemetery. We could see tombs of well known representatives of Jewish community.

05 października klasa 2h wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez trenera rozwoju osobistego, pana Jana Tomiaka, które odbyły się w bibliotece publicznej na ul. Majdańskiej 5.
Warsztaty miały na celu zbudowanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz pewności siebie w życiu osobistym i zawodowym.

//

On October 5 class 2h took part in workshops led by a personal development coach, Mr. Jan Tomiak.
The workshops were held in the local public library. The aim was to enhancing the students' self-esteem and confidence in both private and professional life.


Dnia 5 października 2015r. uczniowie klas: 1e i 1h z opiekunami pojechali na wycieczkę integracyjną do Kampinoskiego Parku Narodowego. Młodzież zapoznała się z wartościami przyrodniczymi i historycznymi tego miejsca. Podczas prawie 10 km jesiennego spaceru napotykała ciekawe rośliny i zwierzęta. Odwiedziła cmentarz mauzoleum Palmiry miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło 2 tysięcy Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, między innymi grobem Janusza Kusocińskiego (olimpijczyka) i Macieja Rataja (Marszałka Sejmu). Nie obyło się bez przygód, pomyliliśmy drogi, ale udało się wszystkim dojść do celu. Zadowoleni, choć zmęczeni już planowaliśmy następną wycieczkę.

//

On 5th October 2015 students from classes 1e and 1h, together with their teachers went on an integrating trip to Kampinos National Park. Students learned about history and nature of that place. During 10 km walk we saw interesting plants and animals. We visited cemetry - mausoleum Palmiry, place of national remembrance with graves of 2000 Poles murdered by Germans during II World War. There was the grave of sportsman Janusz Kusociński and the politician Maciej Rataj. We had some adventures, we lost our way, but finally we managed to achieve our goal. Tired, but happy we have already planned another trip.

 Wycieczki uczniów 2014/2015 // School trips 2014/2015

26 maja klasa 3G brała udział w warsztatach kulinarnych: „W staropolskiej kuchni” organizowanych przez Pałac w Wilanowie. Najpierw był krótki wstęp teoretyczny dotyczący podstawowych zasad , następnie uczniowie wraz z szefem pałacowej kuchni mieli możliwość przygotowania potrawy z wołowiny. Spotkanie zakończyło się wspólnym zwiedzaniem ogrodu pełnego ziół i innych roślin jadalnych.

//

On the 26th of May class 3G took part in a culinary workshop Concerning old Polish cuisine organized by Wilanów Palace. First there was a short introduction about the basic rules , then our students together with the chef had the opportunity to prepare a beef dish according to the old recipe. Finally we visited the garden full of herbs and other edible plants.

Warszawskie Targi Książki

W dniu 15 maja 2015 roku grupa uczniów naszej szkoły pod opieką bibliotekarki p. Doroty Piętki wybrała się na Warszawskie Targi Książki na Stadion Narodowy.

Wzięliśmy udział w ciekawej lekcji - prezentacji ,,II wojna światowa w karykaturze’’ prowadzonej przez przedstawiciela czasopisma ,,Mówią wieki’’. Następnie udaliśmy się na stoiska wydawców książek, dokonaliśmy zakupów. Spotkaliśmy wielu pisarzy i innych sławnych ludzi takich jak Grzegorz Kasdepke czy Bohdan Butenko. Zobaczyliśmy też jak powstaje robiony ręcznie papier tłoczony.

//

Warsaw Book Fair

On 15th May 2015 students from our school with the librarian Ms Dorota Piętka visited Warsaw Book Fair on the National Stadium.

We took part in an interesting presentation "Second World War in the cartoons" made by representative of newspaper "Mówia wieki". Next we went to publishers` stands and we did some shopping. We met many famous writers like Grzegorz Kasdepke and Bohdan Butenko. We also saw how paper is being hand pressed.

14 kwietnia 2015 r. uczniowie z kl.2 G odwiedzili Muzeum Warszawskiej Pragi. Przeszli wraz z przewodnikiem przez labirynt dziewiętnastowiecznych piwnic, obejrzeli zachowane polichromie w pomieszczeniach dawnego żydowskiego domu modlitwy. Z perspektywy tarasu na dachu spojrzeli na Bazar Różyckiego.

//

On 14th April 2015 students from class 2g visited the Museum of Praga district in Warsaw. They went through the labyrinths of XIX century cellars and saw polychrames in the former Jewish house of prayer. They looked round Rózycki Bazaar from the terrace.

W czwartek 26 lutego 2015 r. klasa 3 G zapoznała się w Muzeum Literatury z ekspozycją biograficzną "Adam Mickiewicz 1798 – 1855" ukazującą postać poety, jego środowisko i rodzinę, działalność polityczną i twórczość literacką.
W muzeum znajduje się wiele pamiątek po A. Mickiewiczu: wśród nich kufer podróżny, obrazek z nowogródzkiego domu, meble z paryskiego gabinetu, fotografie i portrety rodzinne. Przewodnik ciekawie opowiadał o drodze życiowej i poetyckiej Adama Mickiewicza..
Prezentowanych jest tutaj ponad 500 eksponatów, pochodzących w ogromnej większości ze zbiorów Muzeum Literatury. Są to m.in. rękopisy Mickiewicza, autograf „Grażyny”, karta „Pana Tadeusza”, fragmenty korespondencji i pierwodruki jego utworów.
Wiedza zdobyta w czasie tej wycieczki na pewno przyda się uczniom na lekcjach historii czy języka polskiego.

//

The 26th of February 2015 students from class 3g visited biographical exhibition "Adam Mickiewicz 1798-1855" in the Museum of Literature, where they could learn about his family, surroundings as well as his political and literary activity.
In the museum there are the poet`s memorabilia: his travel trunk, a picture from his house in Nowogródek, furniture from his study in Paris, photographies and family portraits. The guide was telling the students about the poet`s life and writing.
There are about 500 exhibits , mainly from the Museum of Literature collection. There are the poet`s manuscripts, "Grażyna`s autograph, a sheet of "Pan Tadeusz", parts of his correspondence and first printings of his works. The knowledge gained in the museum will be useful during the Polish and history lessons.

 
Wycieczki uczniów 2013/2014 // School trips 2013/2014

Dnia 05.06.2014r. uczniowie z kl. 1g, 1g1, 1g2 pod kierunkiem P. Jadwigi Stachurskiej uczestniczyli w adaptacji sztuki Williama Szekspira „Makbet”. Aktorzy Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia zabrali młodzież w mroczną podróż przez najkrótszą, lecz najbardziej przerażającą ze sztuk Szekspira, gdzie heroiczny i ambitny mężczyzna morderstwami toruje sobie drogę do tronu, na którym później zasiada i sprawuje rządy terroru.
Inscenizacja twórców Narodowego Teatru Edukacji ukazała aktualne, współczesne przesłanie w tragedii Szekspira jakże mocno korespondujące z wszechobecnymi doniesieniami medialnymi ukazującymi współczesny świat jako tygiel pełen nieustających wojen, konfliktów, przerażających ludzkich pragnień i lęków.
Taka współczesna interpretacja sztuki, pomysłowa scenografia i zastosowanie wielu efektów specjalnych przykuły uwagę naszych uczniów, którym spektakl bardzo się spodobał i stwierdzili, że „warto było”.

//

On the 5th of April 2014 pupils from classes 1g,1g1,1g2 under supervision of Ms Jadwiga Stachurska participated in an adaptation of William Shakespeare’s play “Macbeth”. Actors of Adam Mickiewicz’s National Theater of Education took our youth into dark journey of the shortest, but at the same time, the most frightening play of Shakespeare where heroic and ambitious man makes his way to the throne, then, reigning with terror.
The production of National Theater of Education presented current, modern message of a world as a pot of never-ending wars, conflicts, horrifying lusts and fears.
That modern interpretation of the play, ingenious production design and special effects grasped our pupils’ attention. They said the was worth seeing.

 

W dniu 23 maja 2014 roku grupa uczniów naszej szkoły pod opieką bibliotekarki p. Doroty Piętki wybrała się na Warszawskie Targi Książki na Stadion Narodowy.
Wysłuchaliśmy wykładu mgr Łukasza Cybulskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat: ,,Elektroniczne edycje tekstów''. Spotkaliśmy się z wydawcami książek, dokonaliśmy zakupów. Poznaliśmy też Joannę Gorzelińską autorką książki ,,Piramida w kuchni''.

//

On the 23rd of May 2014 a group of pupils from, under supervision of our librarian Ms Dorota Piętka went to Warsaw Book Exhibition on National Stadium.
We listened to a lecture of MA Łukasz Cybulski from Kardynal Stefan Wszynski's university. It considered "Electronic text edition". We met many
book publishers and did some shopping. We also met Joanna Gorzelinska, the author of "Pyramid in cuisine".

W dniu 03.04.2014r. uczniowie klasy 1c wraz z wychowawczynią odwiedzili Łazienki Królewskie. Wszyscy wyposażeni w aparaty fotograficzne szukali pierwszych oznak wiosny. Uczeń, który podczas wycieczki wykona najciekawsze zdjęcie budzącej się do życia przyrody, otrzyma atrakcyjną nagrodę.

//

On the 3rd of April 2014 pupils from class 1c, together with their form teacher, visited Royal Baths. Equipped with cameras, everyone was looking for the first signs of Spring. So collected evidence will be later assessed and the best will receive a prize.

Dnia 6 grudnia 2013 klasy 4h, 4g, 4g1 i 3k brały udział w wystawie "W sercu kraju". Wystawa „W sercu kraju” jest obszerną prezentacją międzynarodowej kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Na wystawie zaprezentowanych zostało ponad 150 prac z kolekcji Muzeum.
Wystawa jest pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

//

On the 6th of December classes 4h, 4g, 4g1 and 3k participated in an exhibition “In the heart of the Nation”. The exhibition was an extensive presentation of an international collection shown in Modern Art Museum in Warsaw.

On display one could see over 150 works. The exhibition was organized under patronage of The Ministry of Culture and National Heritage.

W dniu 05.12.2013 r. klasa 3g i 3h pod opieką pani Dorota Piętka i pana Tomasza Ładziaka wzięły udział w lekcjach muzealnych przeprowadzonych przez pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego. Klasa 3g wzięła udział w lekcji zatytułowanej ,,Powstańczy dzień powszedni – życie codzienne żołnierzy i ludności cywilnej w walczącej Warszawie”, natomiast klasa 3h w lekcji ,, Dwa Powstania. Powstanie w warszawskim getcie 1943 i Powstanie Warszawskie 1944”.

//

On the 5th of December 2013 class 3g and 3h, under supervision of Dorota Piętka and Mr Tomasz Ładziak, participated in lessons conducted by employees of Museum of Warsaw Uprising. Class 3g participated in lesson en. "Common day of insurgent - everyday life of soldiers and civilians in fighting Warsaw", while class 3h in "Two Uprisings. Uprising in Warsaw ghetto 1943 and Warsaw Uprising 1944".

Klasa III h // Class III h

Klasa III g // Class III g

28 listopada 2013r. klasa IIIg1 z wychowawczynią była na lekcji historii "Bić się czy nie bić? – przyczyny i skutki Powstania Warszawskiego" w Muzeum Powstania Warszawskiego. Później młodzież odwiedziła mogiły powstańcze na Powązkach Wojskowych.

//

On the 28th of November 2013 class IIIg1 together with their class tutor participatoed in a history lesson "Fight or not to fight?" - reasons and consequences of Warsaw uprising in Museum of Warsaw Uprising. Later, our youth visited Powązki Cemetery to honour soldiers of the uprising.

Wycieczka do Stalgastu
26 Listopada klasa Ia, wraz z wychowawcą Panem Adamem Choińskim oraz Panią Pedagog Anną Zubrycką-Pacholik, udała się do firmy Stalgast. Podczas pobytu w obiekcie uczniowie mogli zobaczyć nowości i wzorce sprzętu gastronomicznego najwyższej klasy. Nasi uczniowie wysłuchali również wykładu, który pogłębił ich wiedzę teoretyczną na temat gotowania.

//

Trip to Stagast
On the 26th of November class Ia, thogether with their form teacher Mr Adam Choiński and school counsellor MS Annda Zubrycka-Pacholik, went to Stalgast company. During the stay, our pupils could see novelties and state of the art catering equipment. They also listened to the lecture which advanced theoretical knowledge about cooking.

W dniu 26.11.2013r. uczniowie klasy 1c i 3c pod opieką Pana Artura Więcierzewskiego i Pani Teresy Rogali wzięli udział w wycieczce do Cukier Lukier Manufaktura słodyczy. Cukier Lukier to najmniejsza w Warszawie fabryka ręcznie wyrabianych słodyczy. Uczniowie uczestniczyli w pokazie wyrobu cukierków, po którym każdy mógł własnoręcznie wykonać ulubione słodkości.

//

On the 26th of November 2013 pupils from class 1c and 3c together with Mr Artur Więcierzewski and Ms Teresa Rogala took part in a trip to Cukier Lukier sweets factory. Cukier Lukier is the smallest factory in Warsaw which makes hand-made sweets. Pupils participated in a demo of sweets production after which everyone could try and make seets of their own.

Klasa III c // Class III c

Klasa Ic // Class I c

25 października klasa 3k z wychowawcą była w Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcji historii "Powstańczy dzień powszedni".

//

On the 25th of October class 3k together with their form teacher conduced history lesson "Regular day of an insurgent" in Museum of Warsaw Uprising.

16 października 2013r. klasa IIIg1 pod opieką wychowawczyni obejrzała film pt. „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały”. Jest to pierwszy od wielu lat kinowy film fabularny poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. Wykorzystano w nim nieznane do tej pory materiały, które oddają realizm walk na ulicach Warszawy. Te sceny z życia powstańczej Warszawy w czarno-białych barwach, przeplatają się ze scenami z życia współczesnej stolicy. Wszystkiemu towarzyszy patriotyczny hip-hop (prym wiedzie grupa Hemp Gru). Po filmie wywiązała się dyskusja, która była kontynuowana podczas spaceru po Starówce Warszawskiej.

//

On the 16th of October 2013 class IIIg1 under supervision of their form teacher watched a film en. “Sierpniowe niebo. 63 dni chwały”. It is the first, for many years, feature film devoted to Warsaw uprising. Many of so far found historical evidence were used in the film to render the realism of battles held in the streets of Warsaw. Warsaw’s black and white scenes were blended with scenes of modern day capital. To all of this accompanies hip hop music ( Hemp Gru group most often). After the film a heated discussion ensued and was continued during a stroll in the Old Town.

W dniu 23 września 2013 roku klasa IIIG z wychowawcą panią Bożeną Juzaszek i klasa IIIG1 z wychowawcą panią Beatą Pręgowską oraz pani Hanna Maj wzięły udział w wycieczce do Poznania.
Młodzież zwiedziła targi Polagra Gastro, Invest-Hotel oraz Smaki Regionów a także obserwowała zmagania uczestników konkursu ,,Kulinarny Puchar Polski". Uczniowie zwiedzili także Starówkę poznańską oraz centrum rekreacyjne Poznania - Jezioro Maltańskie.

//

On the 23rd of September 2013 class IIIG and IIIG1 went on a trip to Poznan with Ms Bozena Juzaszek, Ms Beata Pregowska and Ms Hanna Maj. Our youth toured Polagra Gastro, Invest-Hotel and Smaki Regionów fairs, as well as, observed challenges of “Kulinarny Puchar Polski” competitors. Our pupils could also see Poznan’s old town and recreation center- Maltańskie lake.