Lekcje z "Bankami"

Lekcje z "Bankami" 2017/2018 // Classes with "Banks" 2017/2018

Dnia 24.05.2018r. Pani Anna Turzyńska, Dyrektor 43 oddziału w Warszawie Banku Zachodniego WBK przeprowadziła lekcje o usługach bankowych z uczniami klas 1h i 1d. Pani Dyrektor omówiła zagadnienia: rachunki bankowe, lokaty, karty płatnicze, kredyty. Oprócz tego zaprezentowała uczniom zastosowanie bankowości elektronicznej w życiu osobistym i zawodowym. Zajęcia zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

//

On 24th May 2018 Ms Anna Turzyńska, director of the 43rd department of Bank Zachodni WBK in Warsaw conducted lessons on banking services with students from class 1h and 1d. The director discussed the following topics: bank accounts, payment cards, loans, credits. She also introduced students to the use of electronic banking in personal and professional life. The classes were organized by Ms M. M. Bagińska.

 
Lekcje z "Bankami" 2016/2017 // Classes with "Banks" 2016/2017

Dnia 09 czerwca 2017r. Pani Magdalena Szerszeń z Banku Millennium Spółka Akcyjna przeprowadziła zajęcia z uczniami klas pierwszych Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego im. prof. Stanisława Bergera na temat „System bankowy w Polsce, czyli skąd się biorą pieniądze”.

//

On 9th June 2017 Ms Magdalena Szerszeń from Bank Millenium SA had classes with students from 1st grade of professor Stanisław Berger Catering-Hospitality School on "Bank system in Poland, i.e. where is the money coming from".
Lekcje z "Bankami" 2015/2016 // Classes with "Banks" 2015/2016

Dnia 03 czerwca uczniowie z klas Ih, Ie i If wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielkami Banku Zachodniego WBK. Tematem omawianym były kredyty; konsumpcyjne, hipoteczne, tzw. chwilówki - szybkie pożyczki gotówkowe, itp. Analizowane były również zagadnienia dotyczące zdolności kredytowej, stóp procentowych, opłat i prowizji. Oprócz tego uczniowie zostali zapoznani z rodzajami kart płatniczych jako produktu bankowego, pozwalającego robić zakupy również na kredyt.
Spotkanie zorganizowała Pani Marta Monika Bagińska.

//

On 3rd June 2016 students from classes 1h,1e and 1f participated in a meeting with representatives of the Bank Zachodni WBK. The topics which were discussed concerned loans,consumer credit, mortgage and fast cash loans, possibilities of taking credits, interest rates, fees and commissions. Students were acquainted with the types of payment cards as a banking product, allowing shop also on credit. The meeting was organized by Ms Marta Monika Bagińska.Lekcje z "Bankami" 2010/2011 // Classes with "Banks" 2010/2011

Dnia 28.10.2010r. ponownie gościliśmy na lekcjach w klasach 3h, 3h1, 3g1 przedstawicieli VIII Oddziału Banku Zachodniego WBK w Warszawie.
Dowiedzieliśmy się jak działa system bankowy w Polsce, zapoznaliśmy się z produktami bankowymi, nauczyliśmy się rozpoznawać fałszywe banknoty, otrzymaliśmy upominki za aktywny udział w prezentacji. Dziękujemy!Lekcje z "Bankami" 2009/2010 // Classes with "Banks" 2009/2010

Dnia 06.10.2009r. ponownie gościliśmy na lekcjach ekonomiki w klasach 3h, 3g, 3g1 przedstawicieli VIII Oddziału Banku Zachodniego WBK w Warszawie. Dowiedzieliśmy się jak działa system bankowy w Polsce i USA, zapoznaliśmy się z terminologią rynku finansowego, dostaliśmy upominki za aktywny udział w prezentacji. Dziękujemy!Lekcje z "Bankami" 2008/2009 // Classes with "Banks" 2008/2009

Dnia 03.06.2009 r. Panie Beata Michalak, Aneta Sidoruk i Pan Zbigniew Najman z VIII Oddziału Banku Zachodniego WBK w Warszawie przeprowadzili spotkanie dla klas III technikum na temat „System bankowy w Polsce.”