Lekcje z sommelierm

Lekcje z sommelierem 2024  //  Lessons with a sommelier 2024

W dniu 14 maja odbyła się druga część szkolenia wiedzy o winie prowadzona przez Pana Jerzego Kruka z SPS. Tematyka szkolenia oparta głównie była na podstawach towaroznawczych i ocenie organoleptycznej wina bezalkoholowego, jak również doborze ich do potraw. Była część teoretyczna i praktyczna związana z podawaniem i kulturą wina w polsce. Organizatorem spotkania była Pan Arkadiusz Butor oraz Pani Grażyna Ładno. 

On  May th 2024, the second part of the wine knowledge training course was held by Mr Jerzy Kruk of SPS. The themes of the training were mainly based on the basics of commodity and organoleptic evaluation of non-alcoholic wine, as well as matching each kind with food. There was a theoretical and practical part related to serving and wine culture in Poland. The meeting was organised by Mr Arkadiusz Butor and Mrs Grażyna Ładno. uczniowie podczas lekcji z sommelierem

uczniowie podczas lekcji z sommelierem

 

W dniu 19 marca 2024 roku odbył się pierwszy etap realizacji projektu o zawodzie sommeliera w naszej szkole. Główną myślą przewodnią było przedstawienie sylwetki prawnika oraz organizacji skupiającej sommelierów w Polsce. Prelegent przedstawił również podstawowe zasady degustacji win a także zakresy temperatur oraz zasady podawania wina w obecności gościa. Na końcu odbyła się ankieta i test, który wyłoni uczestników następnego etapu projektu. Organizatorem spotkania był Pan Arkadiusz Butor. 

On  March 19th 2024, the first stage of the project on the sommelier profession took place at our school. The main idea was to present the silhouette of a sommelier and the organisation of sommeliers in Poland. The speaker also presented the basic principles of wine tasting as well as temperature ranges and the rules for serving wine in the presence of a guest. At the end, there was a questionnaire and a test, which will select the participants for the next stage of the project. The meeting was organised by Mr Arkadiusz Butor.

uczniowie podczas spotkania z sommelierem

uczniowie podczas spotkania z sommelierem