2023 - 2022

Wycieczki uczniów 2023/2024 // School trips 2023/2024

Dnia 24 listopada 2023 roku uczniowie klasy 1c wraz z wychowawczynią Panią Agnieszką Konieczną oraz Panią Wicedyrektor Urszulą Augustyniak uczestniczyli w warsztatach cukierniczych w Manufakturze Czekolady Chocolate Story. Podczas zajęć uczniowie poznali etapy produkcji czekolady od samego ziarna kakaowca aż do tabliczki, dowiedzieli się, na czym polegają procesy konszowania i temperowania czekolady. Następnie zaprojektowali i wykonali własną tabliczkę czekolady, dekorując ją liofilizowanymi owocami. W międzyczasie mieli również możliwość skosztowania mlecznej czekolady do picia oraz prawdziwego ziarna kakaowca. Po warsztatach udali się na spacer po Łazienkach Królewskich.
On  November 24th 2023, students of class 1c together with their form teacher Ms Agnieszka Konieczna and Ms Urszula Augustyniak, the Deputy Director, participated in confectionery workshops at the Chocolate Factory called  Chocolate Story. During the classes, our students learnt about the stages of chocolate production from the cocoa bean itself to the bar, and what the processes of conching and tempering chocolate are. They then designed and made their own chocolate bar, decorating it with freeze-dried fruit. Meanwhile, they also had the opportunity to taste milk drinking chocolate and real cocoa beans. After the workshop, they went for a walk in the Royal Baths Park.

uczniowie podczas wycieczki


23 listopada klasa 2c wybrała się na kręgle do Rozrywkowego Centrum Miasta - HULAKULA. Po sportowej integracji uczniowie wraz z wychowawczynią zjedli razem obiad i spędzili miło czas na pogaduchach. To był bardzo udany dzień. 
On  November 23rd  class 2c went bowling in the HULAKULA Entertainment Centre. After the sporting integration, the students and their form teacher had lunch together and spent a nice time chatting. It was a very successful day.

uczniowie podczas wycieczki


Warsztaty kulinarne Kimchi

W dniu 25 października 2023 roku klasa 2hp pod opieką wychowawczyni Pani Bożeny Juzaszek odbyła wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Po długim spacerze po ogrodzie pełnym przygód, klasa uczestniczyła w warsztatach kuchni koreańskiej KIMCHI poprowadzone przez wykładowczynię Uniwersytetu Gwangju, Dyrektorkę Akademii Gotowania Baekgeum certyfikowaną instruktorkę kuchni koreańskiej Panią BAEK GEUM BI. Pod okiem Pani Dyrektor uczniowie przygotowali Kimchi, które zabrali ze sobą do domu. Tradycja wspólnotowego przygotowywania kimchi – Kimjang – została wpisana w 2013 roku na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Kimchi jest nieodłączną częścią kultury koreańskiej, a od lat zyskuje również uznanie na świecie ze względu na swoje zdrowotne wartości. Oryginalne kimchi fermentuje w tradycyjnych koreańskich naczyniach onggi, których wytwarzanie mogliśmy podziwiać na warsztatach poprowadzonych przez Mistrza JEONG HEE CHANGA. W trakcie warsztatów uczniowie zapoznali się też z techniką wytwarzania sushi oraz sposobami parzenia koreańskiej herbaty.
Wydarzenie zorganizowane przez Ogród Botaniczny PAN i ONGGI Stowarzyszenie Kulturalne Polska-Korea było wspaniałym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów Technikum Gastronomiczno- Hotelarskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Deludze koordynatorowi ds. obsługi  zwiedzających z Działu Promocji i Informacji Ogrodu Botanicznego PAN za zaproszenie !!!

Kimchi cooking workshop
On 25 October 25th 2023, class 2hp under the supervision of their tutor, Ms Bożena Juzaszek, took a trip to the Botanic Garden in Powsin. After a long walk through the garden full of adventures, the class participated in a KIMCHI Korean cuisine workshop led by Gwangju University lecturer, Director of the Baekgeum Cooking Academy and certified Korean cuisine instructor Ms BAEK GEUM BI . Under the guidance of the Director, our students prepared kimchi to take home with them. The tradition of community kimchi preparation - Kimjang - was inscribed on UNESCO's list of  Intangible Cultural Heritage of  Humanity in 2013. Kimchi is an integral part of Korean culture, and has also been gaining worldwide recognition over the years for its health benefits. The original kimchi is fermented in traditional Korean onggi pots, the making of which we were able to admire at a workshop led by Master JEONG HEE CHANG. During the workshop,the  students also learnt about the technique of making sushi and how to brew Korean tea.
The event, organised by the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences and the ONGGI Cultural Association Poland-Korea, was a great addition to the knowledge and skills of future graduates of the Catering and Hotel Management Secondary School. We would like to thank Ms Agnieszka Deluga, Visitor Services Coordinator from the Promotion and Information Department of the Botanic Garden of PAN for the invitation !!! 

uczniowie podczas warsztatów uczniowie podczas warsztatów

uczniowie podczas warsztatów

We wtorek 24 października 2023 r. klasy 5dp i 5hp pod opieką wychowawców Pani Beaty Pręgowskiej i Pana Tomasza Ładziaka wzięły udział w wycieczce do Multikina Złote Tarasy na lekcję tematyczną i seans filmowy poświęcone powieści Władysława Reymonta "Chłopi”. Film zrealizowany został w technice malarskiej, a każda z 80 000 klatek ukazujących cykl życia wiejskiego pod koniec XIX w.  została namalowana ręcznie.

On Tuesday, October 24, 2023, classes 5dp and 5hp with their teachers Mrs. Beata Pręgowska and Mr. Tomasz Ładziak, took part in a trip to the Złote Tarasy Multikino for a thematic lesson and a film  devoted to Władysław Reymont's novel "Chłopi". The film was made using a painting technique, and each of the 80,000 frames showing the cycle of rural life at the end of the 19th century was painted by hand.

uczniowie podczas spektaklu

 

 

Wycieczka klasy 2cp
W dniu 20 października 2023 roku uczniowie klasy 2cp mieli okazję poznać najnowsza wersję malarskiej animacji słynnej powieści Władysława Reymonta pt. „Chłopi”. Film poprzedzony był lekcją wprowadzającą w czasy powstania dzieła oraz kulisy powstawania filmu. Wspaniała kreacja aktorska , niesamowite obrazy i oprawa muzyczna zachwyciła widzów. Po obejrzeniu filmu uczestnicy wycieczki mieli okazję przyjrzeć się wyrobom cukierniczym zaprezentowanym na Festiwalu Czekolady i Słodkości w CH Atrium Promenada.

A trip of class 2cp
On October 20th 2023, students of Class 2cp had an opportunity to watch the latest version of the painterly animation of Władysław Reymont's famous novel "The Peasants". The film was preceded by a lesson introducing the historical background  of  the novel and the behind-the-scenes of the making of the film. The wonderful acting, amazing images and musical setting delighted the audience. After watching the film, the participants of the trip had the opportunity to look at the confectionery presented at the Chocolate and Sweets Festival in the Promenada Shopping Mall.

uczniowie podczas wycieczki

Wycieczka klasy 2hp
W dniu 20 października 2023 roku klasa 2hp pod opieką Pani Bożeny Juzaszek odwiedziła cmentarz na Powązkach, aby min. zapalić lampki na grobie naszego noblisty Władysława Reymonta (grób aktualnie w remoncie). Później obejrzała farmę dyń i udała się do kina Cinema City Arkadia na przepiękną animację „Chłopów”. Wcześniej tego samego dnia Pani Profesor Joanna Wojtulewicz poprowadziła w klasie 2hp lekcję tematyczną z języka polskiego na temat Władysława Reymonta i jego wspaniałego dzieła. Pełnometrażowy, ręcznie malowany film bardzo spodobał się młodzieży i wychowawczyni.  Aranżowane małżeństwa i stygmatyzacja kobiet to nadal aktualna kwestia w wielu krajach świata. Trzymamy kciuki za Oscara !!!

A trip of class 2hp
On  October 20th, 2023 class 2hp with their form teacher of Mrs Bożena Juzaszek visited the Powązki cemetery to, among other things, light lamps on the grave of our Nobel prize winner, Władysław Reymont (the grave is currently under renovation). After that students  visited a pumpkin farm and went to the Cinema City Arkadia cinema to see the beautiful animation "Peasants". Earlier in the day, Professor Joanna Wojtulewicz led a Polish language lesson in class 2hp on Władysław Reymont and his wonderful work. The full-length, hand-painted film was very much enjoyed by the young people and the teacher.  Arranged marriages and the stigmatisation of women is still a topical issue in many countries around the world. We are keeping our fingers crossed for an Oscar !!!

uczniowie z klasy 2Hp podczas wycieczki


Wycieczki uczniów 2022/2023 // School trips 2022/2023

Dnia 16.06.2022 roku klasa 1a wraz z wychowawcą Panią Malwiną Grzegorczyk udała się do restauracji "Different” w ciemności, która jest jedyną w Polsce restauracją, której goście obsługiwani są przez niewidomych kelnerów, którzy byli również dla nas przewodnikami. Były to warsztaty połączone ze spożyciem posiłku. Możliwość  delektowania się daniami  w całkowitej ciemności było nie tylko niezapomnianym doznaniem zarówno dla młodzieży jak i nauczyciela. Całkowita ciemność i zaufanie, którym obdarzamy drugiego człowieka, pokazuje jak ważna jest tolerancja oraz szacunek w tworzeniu społeczności.  Po posiłku Pani prowadząca wyjaśniła czym są zmysły , jak działają oraz przeprowadziła ćwiczenia na echolokację. Na sam koniec każdy z uczestników warsztatów miał narysować na kartce własne marzenia. Było to niezapomniane przeżycie dla całej klasy jak i nauczyciela!

On June 16, 2022, class 1a together with their teacher Mrs. Malwina Grzegorczyk went to the "Different" restaurant in the darkness, which is the only restaurant in Poland whose guests are served by blind waiters who were also our guides. These were workshops combined with the consumption of a meal. The opportunity to enjoy the dishes in complete darkness was not only an unforgettable sensation for both the students and the teacher. The total darkness and trust we place in another person shows how important tolerance and respect are in creating a community. After the meal, the host explained what the senses are, how they work and conducted echolocation exercises. At the end, each of the workshop participants had to draw their own dreams on a piece of paper. It was an unforgettable experience for the whole class and the teacher! uczniowie przed restauracją

 

Wycieczka do obozu w Treblince
Trip to Treblinka camp

 

Klas 1c w ramach świętowania zbliżającego  się zakończenia roku szkolnego wybrała się wraz z wychowawczynią na spacer i do kina. Miła atmosfera i świetna pogoda dały przedsmak wakacyjnego nastroju.

In celebration of the upcoming end of the school year, Class 1c went for a walk and to the cinema with their form teacher. The nice atmosphere and great weather gave a foretaste of the holiday mood.

uczniowie w kinie

 

22.05.2023 klasa 3dp oraz 3ehp wybrały się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Celem wycieczki było poznanie dorobku historyczno-kulturowego Kazimierza Dolnego, integracja uczestników wycieczki oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Zwiedzanie obywało się pod okiem  przewodnika, który oprowadzał i przekazywał uczniom najważniejsze informacje  oraz ciekawostki dotyczące Kazimierza Dolnego oraz jego okolic. Wycieczkę zorganizowały Pani Anna Obrycka oraz Pani Anna Nadolska.

On 22nd of May 2023, classes 3dp and 3ehp went on a trip to Kazimierz Dolny. The purpose of the trip was to get to know the historical and cultural heritage of Kazimierz Dolny, to integrate the participants  and to spend active time outdoors. The tour took place under the care of a tour guide who showed the students around and told them the most interesting facts about the town and its surroundings. The trip was organized by Ms. Anna Obrycka and Ms. Anna Nadolska.

Zdjęcie nr 1 przedstawia uczniów zwiedzających  rynek główny Kazimierza Dolnego

Zdjęcie nr. 2 przedstawia uczniów podziwiających widoki z Góry Trzech Krzyży

Zdjęcie nr. 3 przedstawia uczniów podziwiających widoki  z Góry Trzech Krzyży

20.03.2023r. uczniowie klasy 4dp  wraz z wychowawczynią odwiedzili jedyną  restaurację w ciemności DIRRERENT . Warsztaty połączone ze spożyciem posiłku w ciemności były  ciekawym doświadczeniem. Prowadząca przypomniała nam czym są zmysły i jak działają, jak dbać o wzrok, przeprowadziła ćwiczenia na echolokację i rysowanie w ciemności oraz wyjaśniła jak postępować z osobami niewidomymi). Polecamy!

On March 20th , 2023 students of class 4dp together with their form teacher visited the only restaurant in the dark called  DIRRERENT . The workshop combined with eating a meal in the darkness, which  was an interesting experience. The hostess reminded us what the senses are and how they work. We were told how to take care of our sight. There were exercises on drawing in the darkness and on echolocation carried out. The hostess explained how to deal with blind people. We strongly recommend the experience!

uczniowie przed restauracją

 

19 marca 2023r. uczniowie klas 4dp, 4hp, 4e, 3ehp, 3dp pod opieką nauczycieli: B. Pręgowskiej, J. Stachurskiej i T. Ładziaka obejrzeli spektakl "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Polskim. To był wieczór pełen wrażeń, uczniowie przybliżyli sobie lekturę dzięki wspaniałej grze aktorskiej, inscenizacji i reżyserii Krzysztofa Jasińskiego z wykorzystaniem muzyki m.inn Marka Grechuty oraz bogatych efektów świetlnych.

On  March 19th 2023 students of grades 4dp, 4hp, 4e, 3ehp, 3dp under the care of teachers: B. Pręgowska, J. Stachurska and T. Ładziak watched a performance of Stanisław Wyspiański's Wesele (The Wedding) at Teatr Polski. It was an eventful evening, as the students were able to get acquainted with the literary work thanks to the wonderful acting, staging and direction of Krzysztof Jasiński, with the use of music by, among others, Marek Grechuta and rich lighting effects.

plakat spektaklu, uczniowie przed spektaklem

 

W dniu 16 marca 2023 roku klasa 4e i klasa 4h pod opieką wychowawców Pani Grażyny Ładno i Pani Bożeny Juzaszek była na warsztatach teatralnych "FeFerdydurke”.  Nasza młodzież była oczarowana młodymi  twórcami i performerami z Teatru Młodych Twórców Maska z Sochaczewskiego Centrum Kultury, którzy  we współpracy z reżyserem Dawidem Żakowskim, dramaturżką Patrycją Babicką oraz kompozytorką Katarzyną Piszek i performerami Sztuki Nowej dokonali kolejnej dekonstrukcji polskiej klasyki literackiej przyglądając się jej aktualności i autentyczności. Punktem wyjścia do pracy nad spektaklem "FeFerdydurke" stało się doświadczenie nowej edukacji.

On March 16th 2023, class 4e and class 4h, under the supervision of their tutors Ms Grażyna Ładno and Ms Bożena Juzaszek, attended a theatre workshop entitled "FeFerdydurke".  Our young people were enchanted by the young artists and performers from the Maska Theatre of Young Creators from the Sochaczew Cultural Centre, who, in collaboration with the director Dawid Żakowski, playwright Patrycja Babicka and composer Katarzyna Piszek, as well as the performers of ”Sztuka Nowa”, made another deconstruction of a Polish literary classic, looking at its topicality and authenticity. The starting point for the work on the performance 'FeFerdydurke' was the experience of new education. uczniowie przed budynkiem, w którym odbywał się spektakl

 

 

 

Dnia 14 marca 2023 roku klasa 3ehp wraz z wychowawcą wybrała się na wycieczkę do Łazienek Królewskich. Uczniowie uczestniczyli w lekcji z przewodnikiem: "Obyczajowość dworu królewskiego” w Pałacu na Wyspie. Zajęcia były bardzo interesujące i wszyscy brali w nich aktywny udział. Piękna wiosenna pogoda była dodatkową atrakcją podczas spaceru po parku.

On the 14th of March, 2023 class 3ehp with their teacher went on a trip to Łazienki park. The students took part in a workshop with a guide: ”Traditions of the royal court”, held on the Palace on the Island. It was very interesting and all participants took active part. Beautiful spring weather was an additional treat. 

uczniowie przez pałacem w Wilanowie oraz w jego wnętrzach

uczniowie podczas zwiedzania pałacu w Wilanowie

 

W dniu 8 marca klasa 1cp wraz z opiekunami p. Małgorzatą Żochowska i panią pedagog p. Joanną Gacek udała się na warsztaty kulinarne "Święta wielkanocne w staropolskiej kuchni” do Pałacu w Wilanowie. Uczniowie z uwagą słuchali wykładu na temat kuchni staropolskiej. Potem sprawnie przeszli do działania. W pracowni wykonywali sekwencję czynności , które doprowadziły do niezwykłej uczty. Na stole pojawiły się wyśmienite potrawy w przepięknej scenerii willi „Intrata”. Niezwykłe smaki pobudziły nasza wyobraźnię. Odbyliśmy podróż do odległych czasów  staropolskiej kuchni.

On March 8th, class 1cp and their teachers Ms Małgorzta Żochowska and Ms Joanna Gacek went to the culinary workshop "Easter in Old Polish cuisine" at the Wilanów Palace. The students listened attentively to a lecture on Old Polish cuisine. Then they moved smoothly into action. In the workshop, they followed a sequence of steps, which led to an extraordinary feast. Delicious dishes appeared on the table in the beautiful setting of Villa "Intrata". The unusual flavours stimulated our imagination. We were taken on a journey to the distant past of Old Polish cuisine.

uczniowie podczas warsztatówdania przygotowane przez uczniów

 

W dniu 10.02.2023 roku klasa 1a pod opieką wychowawcy p. Malwiny Grzegorczyk uczestniczyła w warsztatach kulinarnych w Wilanowie. Tematem zajęć był "Karnawał w kuchni staropolskiej”. Podczas warsztatów uczniowie poznali dawne smaki i tradycje związane z karnawałem. Pod czujnym okiem kucharzy uczniowie przygotowali dwie potrawy inspirowane przepisami z najstarszych książek kucharskich. Na koniec klasa zasiadła wspólnie do stołu, aby skosztować przygotowanych potraw.

On February 10, 2023, class 1a with the form teacher Ms. Malwina Grzegorczyk participated in the culinary workshops in Wilanów. The topic of the classes was "Carnival in Old Polish cuisine". During the workshops, the students got to know the old flavors and traditions related to the carnival. Under the watchful eye of the chefs, the students prepared two dishes inspired by recipes from the oldest cookbooks. At the end, the class sat down together at the table to taste the prepared dishes.

 uczniowie podczas warsztatów w Wilanowie

Potrawy przygotowane przez uczniów podczas warsztatów

06.02.2023r klasa 1c w ramach integracji wybrała się na warsztaty kulinarne w Wilanowie. Tematem zajęć był "Karnawał w kuchni staropolskiej”.

On February 6th ,2023 class 1c went to a cooking workshop in Wilanów as part of class integration. The theme of the workshop was "Carnival in Old Polish Cuisine".

danie przygotowane przez uczniów, uczniowie przed wejściem do budynku

uczniowie podczas warsztataów

Dnia 27 stycznia uczniowie klasy 4d wraz z wychowawczynią i Panią pedagog zwiedzili Areszt Śledczy na Grochowie. Funkcjonariusze zapoznali uczniów z zasadami funkcjonowania jednostki, zachęcali również do podjęcia pracy w służbie więziennej.

On January 27th the students of class 4d, together with their form teacher and the educator, visited the Detention Centre in Grochów. Officers acquainted the students with the functioning of the unit and encouraged them to take up a job in the prison service.

 

Dnia 25 stycznia 2023r. klasa 4dp wraz z wychowawczynią udała się na wycieczkę do Muzeum Świat Iluzji w ramach nagrody za dobrą frekwencję w roku szkolnym 2021/2022. Uczniowie mogli tam zobaczyć pokoje luster, komnatę cieni oraz tunel w którym trzeba było podjąć wyzwanie utrzymania równowagi. Klasa spędziła tam wesołe chwile po czym przeszła Traktem Królewskim do Hotelu Mercure Grand na zwiedzanie i poznanie miejsc pracy w ramach doradztwa zawodowego i współpracy szkoły z hotelem. Po poznaniu historii tego miejsca, podzieleni na grupy uczniowie zobaczyli sale konferencyjne, restauracje i pokoje gościnne. Później klasa miała okazję pójść do hotelowej kuchni, poznać pracujących tam kucharzy i szefa kuchni, naszego absolwenta. Na koniec spotkania był słodki poczęstunek.

On 25 January 25th , 2023  class 4dp and their form teacher went on a tripto the World of Illusions Museum as a reward for good attendance in the school year 2021/2022. The students were able to see the rooms of mirrors, the chamber of shadows and the tunnel in which they had to take on the challenge of keeping their balance. The class had happy moments and then walked along the Royal Route to the Mercure Grand Hotel for a tour in order to  learn  about the workplaces as part of the careers advice and cooperation between our school and the hotel. After hearing about the history of the place, the students,who were divided into groups, saw the conference rooms, restaurants and guest rooms. Later, the class had the opportunity to go into the hotel's kitchen, meet the cooks working there and the chef, who is our graduate. At the end of the meeting there was a sweet treat.

uczniowie na placu Zamkowym i w hotelu Mercure Grande

uczniowie w muzeum iluzji

 

Dnia 25 stycznia w teatrze Palladium uczniowie klasy 4d wraz z wychowawczynią uczestniczyli w spektaklu "Lalka" na podstawie powieści Bolesława Prusa. Tegoroczni maturzyści mieli możliwość przypomnienia sobie najważniejszych treści przerabianej lektury. Kolejnym punktem wycieczki była galeria Narodowego Centrum Kultury, uczniowie obejrzeli wystawę poświęconą 160 rocznicy Powstania Styczniowego. Na koniec wycieczki udało się wejść do Zamku Królewskiego i zwiedzić apartamenty króla Stanisława Augusta.

On  January 25th , at the Palladium Theatre, students of Grade 4d, together with their form tutor, attended a performance of 'Lalka' (The Doll) based on the novel by Bolesław Prus. This year's secondary school graduates had the opportunity to recall the most important contents of the reading. Another point on the trip was the gallery of the National Centre of Culture, where the students saw an exhibition dedicated to the 160th anniversary of the January Uprising. At the end of the trip, they were able to enter the Royal Castle and visit the royal suite of King Stanisław August.

Uczniowie wraz z wychowawcą przed Teatrem Palladium

. Uczniowie przez Zamkiem Królewskim, uczniowie w galerii

 

Dnia 8 grudnia 2022r. 2 klasy: 4DP i 4HP z wychowawcami wyszli na wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcje muzealną pod tytułem "Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim".. Podczas niej uczniowie mogli się dowiedzieć w jakiej sytuacji była ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim i jakie straty zostały przez nią poniesione. W trakcie lekcji mieli szansę pracować w grupach oraz prowadzić dyskusje odnośnie narażania życia cywilów patrząc przy tym z perspektywy władz wojskowych. Po opuszczeniu muzeum klasy udały się do Multikina w Złotych Tarasach, w którym w ramach Mikołajek wspólnie obejrzeli film Listy do M 5.

On  December 8th 2022, two  classes: 4DP and 4HP with their tutors went on a trip to the Warsaw Uprising Museum for a museum lesson entitled "Civilians in the Warsaw Uprising". During the lesson, students were able to learn about the situation of the civilian population in the Warsaw Uprising and the losses they suffered. In the lesson, they had also the chance to work in groups and  discuss how civilian lives were put at risk from the perspective of the military authorities. After  the visit to the museum, the classes went to the Multikino Cinema in Złote Tarasy, where they watched the film” Lettters to M 5” together as part of Saint Nicholas’ Day celebrations.

uczniowie przed muzeum pOwstania warszawskiego 

 

Wycieczka klasy 1a
Dnia 1 grudnia 2022 roku klasa 1a wraz z wychowawczynią p.  Malwiną Grzegorczyk  oraz p. Joanną Gacek wybrała się na warsztaty do Manufaktury Cukierków. Przed warsztatami odbył się krótki spacer po świątecznie przystrojonej starówce.  W trakcie pokazu uczniowie mogli zobaczyć w jaki sposób produkowane są lizaki i cukierki. Następnie każdy uczeń sam uczył się jak stworzyć lizaka a na koniec wszyscy dostali dyplomy oraz paczkę smakołyków .Klasa była bardzo zadowolona z wycieczki.

1a class trip
On December 1, 2022, class 1a, together with the form teacher, Ms. Malwina Grzegorczyk and Ms. Joanna Gacek, went to a workshop at the candy factory. Before the workshop, there was a short walk around the festively decorated old town. During the show, students could see how lollipops and candies are made. Then each student learned how to create a lollipop and at the end everyone got diplomas and a package of treats. The class was very happy with tuczniowie podczas warsztatów, uczniowie z dyplomamihe trip. 

 

Pierwsza wycieczka klasy 1c
28.11.2022r klasa 1c wraz z wychowawczynią wybrała się na pierwszą wycieczkę. Krótki spacer po świątecznie przystrojonej warszawskiej starówce zakończył się wizytą w Manufakturze Cukierków. Wszyscy wzięli udział w warsztatach, podczas których wspólnie tworzyli lizaki. Dla uczestników przygotowany był także słodki poczęstunek i upominek.

First trip of class 1c
On 28th of November ,2022 class 1c together with their form teacher went on their first trip. A short walk through Warsaw's festively decorated Old Town ended with a visit to the Candy Factory. Everyone took part in a workshop where they made lollipops together. There was also a sweet treat and a gift for the participants.

uczniowie podczas wycieczki

Wycieczka klasy 1ep do Muzeum Sportu i Turystyki
W ramach programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu” uczniowie klasy 1ep  zwiedzili wystawę stałą Muzeum Sportu i Turystyki. Dowiedzieli się jakie dyscypliny sportowe były popularne w starożytności, jak wyglądał pierwszy rower, jak zmieniła się konstrukcja nart i rakiety do tenisa. Ponadto mogli zobaczyć dużą kolekcję medali i pochodni olimpijskich. Dodatkowy uczestniczyli w warsztatach „Bezpiecznie nad Wisłą” podczas których zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa nad wodą.

1ep class trip to the Museum of Sport and Tourism
As part of the "Cultural school in Masovia" programme, students from class 1ep visited the permanent exhibition of the Museum of Sport and Tourism. They learned what sports were popular in antiquity, what the first bicycle looked like, how the construction of skis and tennis rackets changed. In addition, they could see a large collection of Olympic medals and torches. Additionally, they participated in the "Be safe on the  Vistula" workshop, during which they were acquainted with the rules of water safety.

uczniowie podczas zwiedzania muzeum

 uczniowie podczas zwiedzania muzeum

 

W czwartek 10 listopada 2022 r. pod opieką Pana Tomasz Ładziaka dwudziestu pięciu uczniów z klas 2dp, 3dp, 4dp i 4hp przygotowujących się do udziału w XIX Dzielnicowym Konkursie Katyńskim "Polegli na nieludzkiej ziemi…” wzięło udział w zajęciach poświęconych historii zbrodni katyńskiej. Młodzież poznała losy 22 tysięcy  jeńców i więźniów przetrzymywanych w obozach i więzieniach sowieckich w latach 1939-1940 oraz zwiedziła ekspozycję będącą dowodem zbrodni i upamiętnieniem ofiar.

On Thursday, November 10, 2022,  twenty-five students from classes 2dp, 3dp, 4dp and 4hp preparing to participate in the 19th Katyn District Competition "They fell on inhuman land..." took part in classes devoted to the history of the Katyn crime. The young people learned about the fate of 22,000 POWs and prisoners detained in Soviet camps and prisons in 1939-1940 .They visited the exhibition which is the evidence of the crime and commemoration of the victims. 

 

Dnia 7 listopada o godz. 11.00 młodzież z klas 1fp i 1a uczestniczyła  w spektaklu prowadzonym metodą Teatru Forum pt. „Bądź szczęśliwa”.
Tematyka spektaklu była związana z komunikacją w przestrzeni społecznej Internetu w środowisku młodzieży, podejmowaniem zachowań ryzykownych i związanych z tym zagrożeń.
Celem Teatru Forum jest aktywizacja uczniów poprzez szukanie rozwiązań problemów społecznych i rówieśniczych. Uczniowie podczas spektaklu mieli  możliwość wejść w rolę fikcyjnego bohatera, aby mieć możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i podjęcia prób rozwiązania sytuacji konfliktowych i ryzykownych. Forma spektaklu różniła się od tradycyjnego teatru tym, że brak jednoznacznego zakończenia, dał możliwość dokonania zmiany i zakończenia przedstawienia poprzez interwencje, w których uczestniczy uczeń - aktor. Podczas interwencji uczeń miał możliwość podjęcia decyzji samodzielnie na scenie jak też przyjrzenia się sobie i innym.

On November 7th  at 11.00 youth from classes 1fp and 1a participated in the performance conducted using the Forum Theatre method entitled "Be happy".
 The topic of the performance was related to communication in the social space of the Internet in the youth environment, risky behaviour and related dangers.
The aim of the Forum Theatre is to activate students by looking for solutions to social and peer problems. During the performance, the students had the opportunity to assume the role of a fictional character in order to be able to confront their own difficulties and try to solve conflict and risky situations. The form of the performance differed from traditional theatre in that the lack of a clear ending made it possible to change and end the performance through interventions in which the student-actor participates. During the intervention, the student had the opportunity to make decisions independently on the stage as well as to look at oneself and othersuczniowie podczas wizyty na spektaklu

 

W czwartek 9 listopada 2022 r. klasa 4hp pod opieką wychowawcy Pana Tomasz Ładziaka wzięła udział w wycieczce do Sejmu RP i Muzeum Geologicznego. Podczas wycieczki młodzież poznała historię Sejmu RP, uzyskała informacje dotyczące ustawodawstwa oraz pracy posłów, senatorów, mediów i obsługi najważniejszego organu władzy ustawodawczej w Polsce. W Muzeum Geologicznym uczniowie zwiedzali wystawy stałe poświęcone: historii geologicznej Polski, materii Ziemi, magmatyzmowi, metamorfizmowi, sedymentacji i diagenezie, polskiemu kamieniowi budowlanemu oraz procesom krasowym.

On Thursday, November 9, 2022, the 4hp class with their teacher Mr. Tomasz Ładziak, took part in a trip to the Polish Parliament and the Geological Museum. During the trip, the young people learned about the history of the Sejm of the Republic of Poland, obtained information on legislation and the work of deputies, senators, media and service of the most important legislative authority in Poland. In the Geological Museum, students visited permanent exhibitions devoted to: the geological history of Poland, the matter of the Earth, magmatism, metamorphism, sedimentation and diagenesis, Polish building stone and karst processes.

uczniowie podczas zwiedzania sejmu

uczniowie zwiedzający sejm

 uczniowie w muzeum geologicznym

Dnia 25 października klasa 3dp wraz z wychowawczynią Anną Nadolską wybrała się na wycieczkę na Cmentarz Powązkowski. Uczniowie zwiedzili historyczne alejki cmentarza, groby znanych artystów, sportowców oraz poetów.

On 22nd October students from class 3dp with their teacher Ms Anna Nadolska visited the Powazki Cemetery. The students visited the historical alleys of the cemetery and the graves of famous artists, athletes and poets.

uczniowie klasy 3dp podczas spaceru na Cmentarzu Powązkowskim, uczennice klasy 3dp przy grobie słynnej polskiej piosenkarki Kory.

Kugel, czulent, cymes, maca, koszerność, pesach, szabat. Zagadnienia te wiążące się z kuchnią żydowską zostały przybliżone klasie 1ep  podczas warsztatów „Od kuchni” w Muzeum Polin.  Uczniowie dowiedzieli się jak diaspora wpłynęła na kształtowanie zwyczajów kulinarnych Żydów oraz które potrawy z tej kuchni przeniknęły do naszej codziennej diety. Na koniec warsztatów wspólnie uczyli się jak zaplatać tradycyjną chałkę.

Kugel, cholent, tzimmes, matzoth, koshruth, pesach, sabbath. These issues related to the Jewish cuisine were introduced to class 1ep during the workshop  at the Polin Museum. The students learned how the diaspora influenced the shaping of the culinary habits of Jews as well which dishes from this cuisine have penetrated into our daily diet. Together at the end of the workshop they learned how to plait a traditional challah.

 

Wycieczka klasy 4Hp
W dniu 21 października 2022 r. klasa 4hp pod opieką wychowawcy Pana Tomasza Ładziaka odbyła wycieczkę do Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie. Podczas spotkania z pracownikami Służby Więziennej młodzież została zapoznana z zadaniami realizowanymi przez instytucję: ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, bezpieczeństwem na terenie aresztów śledczych oraz resocjalizacją. Uczniowie uzyskali informacje o warunkach jakie należy spełnić, by podjąć pracę zawodową z osadzonymi. Po części informacyjnej młodzież zwiedziła jednostkę penitencjarną poznając warunki odbywania kary przez osadzonych oraz specyfikę pracy w Areszcie Śledczym.

An excursion of class 4Hp
On October 21, 2022, class 4hp with Mr. Tomasz Ładziak visited the remand prison in Warsaw-Grochów. During the meeting with the employees of the Prison Service, young people were acquainted with the tasks carried out by the institution: protection of the society against perpetrators of crimes, security in pre-trial detention centers and rehabilitation. The students obtained information about the conditions that must be met in order to work with inmates. After the information part, the young people visited the penitentiary unit, learning about the conditions of serving the sentence by inmates and the specificity of work in the remand prison.
 

uczniowie podczas wycieczki do aresztu śledczego

 

Wycieczka klasy 4Dp
20.10.2022r. kl.4dp z wychowawczynią uczestniczyła w spotkaniu w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochów  w ramach godziny wychowawczej i doradztwa zawodowego. Pokazano nam więzienie, postraszono oraz przedstawiono możliwości zatrudnienia w Służbie Więziennej, która jest nowoczesną formacją profesjonalnie wykonującą swoje obowiązki (ochrania, broni i resocjalizuje). To była ciekawa wizyta.

An excursion of class 4Dp
On October 20th, 2022 class 4dp with their form tutor participated in a meeting in the Detention Centre in Warsaw Grochów within the framework of the educational and vocational counselling hour. We were shown around the prison, frightened and presented the possibilities of employment in the Prison Service, which is a modern formation performing its duties professionally (protecting, defending and re-socialising). It was an interesting visit.

uczniowie przed bramą aresztu

uczniowie w miejscu gdzie osadzeni spacerują

 

Wycieczka klasy 4h
W dniu 20 października 2022r. klasa IVh wraz z wychowczynią panią Bożeną Juzaszek odwiedziła Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Wychowawczyni zapoznała uczniów z historią cmentarza. Uczniowie zapalili znicze na grobach znanych osób, a następnie udali się spacerem do Cinema City Arkadia, gdzie klasa obejrzała film Xawerego Żuławskiego pt. Apokawixa skonstruowany wokół lęku młodych maturzystów o przyszłość planety.

An excursion of class 4h
On  October  20th 2022 class IVh together with their form teacher Ms Bożena Juzaszek visited the Powązki Cemetery in Warsaw. The form teacher introduced the students to the history of the cemetery. The students lit candles on the graves of famous people and then went on a walk to Cinema City Arkadia, where the class watched Xawery Żuławski's film Apokawixa, constructed around the fears of young high school graduates about the future of the planet.

uczniowie przed pomnikami na cmentarzu powązkowskim

uczniowie przed pomnikami na cmentarzu powązkowskim