2017-2011

Szkolenia w MAKRO 2016/2017 // Cooking course at MAKRO 2016/2017

Wrócili ze stażu….
Uczniowie Dominik Wiśniewski z klasy 3 f i Karolina Smoczyńska z klasy 4 e wrócili ze stażu doszkalającego zorganizowanego w ramach projektu „Staż dla młodych talentów”. Uczniowie przez tydzień szkolili się pod okiem szefów kuchni z Restauracji Olszewskiego 128 z Wrocławia. Dzięki stażowi udoskonalili swój warsztat pracy, nauczyli się nowych technik kulinarnych.

 //

They came back from the training......
Dominik Wisniewski from class 3f and Karolina Smoczyńska from class 4e came back from a training internship organized as part of the "Internship for young talents: project. Students for one week were improving their knowledge under the supervision of chef from Restaurant Olszewski 128 from Wrocław. They have trained their workplace workshop, they learned new cooking techniques, gained valuable experience.

 

Kolacja edukacyjna w restauracji Hotelu Le Regina
Dnia 26 czerwca 2017 roku przedstawiciele klasy IIID  Aleksandra Jurko, Daniel Ogonowski i Jakub Łukasiewicz wraz z wychowawczynią  Panią Pauliną Ciesielską zaproszeni byli na kolację degustacyjną w hotelu Le Regina w Warszawie. Kolacja była nagrodą za udział w Projekcie kulinarnym MAKRO "Szef dla Młodych Talentów". W trakcie kolacji można było spróbować dań przygotowanych przez szefa kuchni Pana Pawła Oszczyka.

W menu kolacji było:

  • Tataki z tuńczyka z relishem paprykowym, awokado i kolendrą
  • Pieczony filet z dorsza, sałatka z pomidorów i winegret bazyliowy
  • Pieczona biodrówka jagnięca, ziemniaki z truflą, sos jałowcowy
  • Macedonia z leśnych owoców z Cointreau i bazylią
  • Parfait z czekolady karmelowej, Valrhona z lodami kawowymi

Podczas kolacji uczniowie mogli również porozmawiać z szefem kuchni Panem Pawłem Oszczykiem na temat kulinarnych pasji.

//

Educational dinner at Le Regina restaurant
On 26th June 2017 representatives of class III d Aleksandra Jurko, Daniel Ogonowski and Jakub Łukasiewicz together with their teacher Ms Paulina Ciesielska were invited to dinner at Le Regina restaurant in Warsaw. The dinner was a reward for participating in the MAKRO Cooking Project "Head for young talents". During the dinner they could try dishes prepared by the chef Mr Paweł Oszczyk.

The dinner menu was:

  • Tataki with tuna, paprika, avocado and coriander
  • Baked cod fillet, tomato salad and basil vinaigrette
  • Roast lamb lion, potatoes with truffle, juniper sauce
  • Macedonia from forest fruit of Cointreau and basil
  • Parfait with caramel chocolate Valrhona with coffee ice cream

During the dinner students could also talk to chef Mr Paweł Oszczyk on the culinary passion.

 

 

 

Szef dla młodych talentów mikser kulinarny
Dnia 9 czerwca klasa 3 d pod opieką wychowawcy P. Pauliny Ciesielskiej oraz P. Izabeli Stoczkowskiej uczestniczyła w warsztatach kulinarnych realizowanych przez MAKRO Cash&Carry Polska. Warsztaty kulinarne prowadził szef kuchni Martin Gimeneza Castro. Uczniowie uczestniczyli także w prelekcji wygłoszonej przez Piotra Zycha nt. owoców morza. Warsztaty kulinarne są inspiracją dla uczniów w dalszej drodze rozwoju kariery zawodowej.

 //

Leader for young talents culinary mixer
On 9th June students from class 3d with their teachers Ms Paulina Ciesielska and Ms Izabela Stoczkowska took part in culinary workshops carried out by MAKRO Cash & Carry Polska. Chef Martin Gimenez Castro conducted culinary workshops. Students participated in a lecture on seafood by Piotr Zych. Culinary workshops are an inspiration for students in their further professional career.

 

 

Staż kulinarny we Wrocławiu
Karolina Smoczyńska z klasy IIIE i Dominik Wiśniewski z klasy IIF wzięli udział w szkoleniu z cyklu SZEF DLA MŁODYCH TALENTÓW organizowanego przez Akademię Kulinarną MAKRO w naszej szkole w dniu 10 lutego 2017 roku, wypełnili test końcowy i ....wygrali tygodniowy staż w restauracji Olszewskiego 128 we Wrocławiu. Właścicielką i szefową kuchni tej restauracji jest Pani Katarzyna Daniłowicz wielka pasjonatka gotowania, zwyciężczyni prestiżowych konkusów kulinarnych, pierwsza kobieta w Polsce, której udało się zdobyć tytuł TOP CHEFA w czwartej edycji tego programu. Gratulujemy stażu !!!

//

Culinary internship in Wrocław
Karolina Smoczyńska IIIe and Dominik Wisniewski IIf took part in training" Chief for Young Talent " organized by Culinary Academy MAKRO. In our school on 10th February 2017 they completed final test and won weekly internship in Olszewski 128 restaurant in Wrocław. The owner and head chef in the restaurant Katarzyna Daniłowicz, great passionate of cooking, winner of prestigious culinary competitions, first woman in Poland who managed to win the title Top Chef in the fourth edition of that program. Congratulations!

 

Szef dla młodych talentów
Dnia 10 lutego 2017 roku odbył się w naszej szkole czwarty już mikser kulinarny organizowany przez Akademię Kulinarną MAKRO. Gościliśmy z tej okazji przedstawicieli Akademii Makro oraz młodzież ze szkół gastronomicznych wraz z nauczycielami z całej Polski. Z naszej szkoły w szkoleniu wzięli udział uczestnicy tegorocznej edycji Szkolnego Konkursu Gastronomnicznego oraz osoby, które pomagały przy obsłudze tej imprezy a także nauczyciele Pani Grażyna Ładno, Pani Bożena Juzaszek, Pani Beata Pręgowska, Pani Teresa Rogala, Pani Paulina Ciesielska i Pan Arkadiusz Butor.
Misją programu jest edukacja, ale także umożliwienie spotkania młodzieży z najlepszymi polskimi szefami kuchni.
W ramach szkolenia odbył się:
1. Pokaz kulinarny Surf 'n' turf czyli mięso w połączeniu z owocami morza przeprowadzony przez Katarzynę Daniłowicz szefową kuchni i właścicielkę restauracji Olszewskiego 128 we Wrocławiu,
2. Jak stworzyć model biznesowy restauracji na jednej kartce papieru – Malka Kafka właścicielka sieci Tel Aviv Urban Food
3. Odkrywamy smaki i testujemy produkty – Robert Ciechomski TGM HoReCa w MAKRO 
Szkolenie bardzo nam się podobało, a młodzież miała także okazję spróbować ostryg, potrzymać żywego homara i kraba.

Dziękujemy bardzo Akademii Kulinarnej Makro za zorganizowanie szkolenia tym razem w naszej szkole!!!

//

Head for young talents
On 10th February 2017 was held in our school 4th culinary mixer organized by the Academy of Culinary MAKRO. We welcomed the representatives of the MAKRO Academy and students from Polish catering schools and their teachers. From our school training was attended by participants of this year`s school catering competition and those who helped in handling this event as well as our teachers: Ms Grazyna Ładno, Bozena Juzaszek, Beata Pregowska, Teresa Rogala, Paulina Ciesielska and Mr Arkadiusz Butor. The mission of this program is to educate, but also to bring together young people with the best chefs.
The training consisted of:
1. Culinary show surf `n` turf - meat with seafood performed by Katarzyna Daniłowicz, shef and owner of the Olszewskiego 128 restaurant in Wrocław
2. How to create a business model restaurant on one sheet of paper - Malka Kafka, the owner of the network Tel Aviv Urban Food
3. We discover flavors and test products - Robert Ciechomski TGM Ho Re Ca in MAKRO
Students enjoyed the training and they had the opportunity to try oysters, hold an alive lobster and crab.
We are grateful the Culinary Academy Macro for organizing the training this time in our school!

 

„Szef dla młodych talentów”- warsztaty kulinarne w makro
Dnia 9 grudnia 2016 w MAKRO Cash & Carry Polska odbyły się kulinarne warsztaty skierowane dla uczniów i młodych kucharzy. W projekcie uczestniczyły nauczycielki przedmiotów zawodowych Pani Bożena Juzaszek, Pani Ewelina Zielińska i Pani Paulina Ciesielska wraz z uczniami klas 2f, 2de i 3d, 3e. Drugi mikser kulinarny poprowadził Pan Witek Iwański. Tematem przewodnim spotkania było mięso zwierząt dzikich (jeleń, sarna, zając). Ścieżki rozwoju kariery kucharza zaprezentowała Pani Dorota Minta.
,,Szef dla Młodych Talentów” to projekt wspierający przyszłych szefów kuchni, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w karierze. Filarami, które składają się na program są: płatne staże w MAKRO oraz Miksery Kulinarne, czyli cykl spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół gastronomicznych.
Misją Mikserów Kulinarnych jest edukacja, ale także umożliwienie młodzieży spotkania z najlepszymi polskimi szefami kuchni.

//

"Chief for young talents" - Culinary workshops in Makro
On 9th December 2016 culinary workshops for students and young chefs were held in MAKRO Cash & Carry Poland. In the project participated teachers of vocational subjects: Ms Bozena Juzaszek, Ewelina Zielinska and Paulina Ciesielska with students from class 2f, 2de, 3d and 3e. The second culinary mixer was led by Mr Witek Iwański. The topic was meat of wild animals (deer, roe deer, hare). Ms Dorota Minta presented career opportunities of the chef.
"Head of Young Talents" is a project supporting future chefs, who are taking their first steps in their career. The project comprises paid internships in MAKRO and culinary mixers - cycles of educational meetings for students of cooking schools. The mission of culinary mixers is education but also the possibility to meet the best Polish chefs de cuisine.

„Szef dla młodych talentów”- warsztaty kulinarne w MAKRO
Dnia 18 listopada 2016 w MAKRO Cash & Carry Polska odbyły się kulinarne warsztaty skierowane dla uczniów i młodych kucharzy. W projekcie uczestniczyły nauczycielki przedmiotów zawodowych Pani Bożena Juzaszek, Pani Beata Pręgowska i Pani Paulina Ciesielska wraz z uczniami klasy 3d Rafałem Szymańskim i Mateuszem Lebiodą z klasy 2 de. Pierwszy mikser kulinarny poprowadził Pan Paweł Oszczyk. Tematem przewodnim spotkania były ryby i owoce morza. Ścieżki rozwoju kariery kucharza zaprezentowała Pani Dorota Minta.
,,Szef dla Młodych Talentów” to projekt wspierający przyszłych szefów kuchni, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w karierze. Filarami, które składają się na program są: płatne staże w MAKRO oraz Miksery Kulinarne, czyli cykl spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół gastronomicznych.
Misją Mikserów Kulinarnych jest edukacja, ale także umożliwienie młodzieży spotkania z najlepszymi polskimi szefami kuchni.

//

"Chief for young talents" - culinary workshops in MAKRO
On 18th November 2016 in MAKRO Cash&Carry were held culinary workshops for students and young chefs. In the project participated teachers of vocational subjects Ms B.Juzaszek, B.Pregowska and P.Ciesielska with students from class 3d Rafał Szymański and Mateusz Lebioda from class 2de. The first culinary meeting was led by Mr Paweł Oszczyk. The topic was fish and seafood. Ms Dorota Minta presented the cook career opportunities. "Chief for young talents" is a project to support future chefs who start their career. They can participate in the internships in MAKRO and in the educational meetings during which they can learn a lot and have opportunities to meet the best Polish chefs.

 Szkolenia w Makro 2015/2016 // Cooking course at Makro 2015/2016

Dnia owoce morza”. Uczniowie mieli okazję pod okiem szefa kuchni przygotować potrawy z wykorzystaniem dorady, krewetek, małż i ośmiornicy. Wszystkie przygotowane potrawy były pięknie podane i bardzo smaczne a uczniowie zdobyli nowe umiejętności.

//

On 14th June 2016 students from class 2f under the supervision of Ms Jolanta Witak participated in workshops training at the Culinary Academy MAKRO. The topic of the course was fish and seafood. Students had the opportunity to prepare dishes with the chef's help, using bream, shrimps, mussels and octopus. All the dishes were beautifully presented and very tasty and students have gained new skills.

Dnia 25 września 2015 roku uczniowie klasy 2d oraz przedstawiciele klasy 4e wraz z nauczycielami p. Pauliną Ciesielską i p. Izabelą Stoczkowską mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu kulinarnym organizowanym przez MAKRO.
Tematem przewodnim szkolenia były polskie ryby. Młodzież pod przewodnictwem Pana Tomasza Gawarzyńskiego wykonała 4 potrawy m.in. suma z glazurowanymi buraczkami i oliwą szczypiorkową, pstrąga w migdałach z pieczonymi warzywami i sosem kaparowym.

Uczniowie po zakończeniu szkolenia otrzymali certyfikaty.

//

On 25th September 2015 he students from 2d class and some representatives from 4c class together with the teachers: Ms Paulina Ciesielska and Ms. Izabela Stoczkowska had an opportunity to participate in a culinary training organized by MAKRO.
The leading theme were the Polish fish. With the guidance of Mr. Tomasz Gawarzyński our students prepared four dishes, i.e catfish with candied beetroot and chive oliv oil, trout in almonds with roasted vegetables and capers sauce.

All the students received the certificates after the training.Szkolenia w Makro 2014/2015 // Cooking course at Makro 2014/2015

30 marca 2015r. uczniowie klasy 2g3 i 3g pod opieką Beaty Pręgowskiej brali udział w szkoleniu z zakresu „Kuchnia międzynarodowa–dania z drobiu” w Akademii Efektywnej Przedsiębiorczości MAKRO Cash and Carry Polska S.A. Zajęcia prowadził Pan Łukasz Płowski. Uczestnicy na początku przeprowadzili rozbiór kurczaka zagrodowego, następnie przygotowali smakowite potrawy:
- Czerwone curry z kurczaka
- Skrzydełka kurczaka na ostro
- Pierś kurczaka z batatami i sosem winogronowym
- Satay z kurczaka

//

On 30th March 2015 students from classes 2g3 and 3g under the supervision of Ms B. Pręgowska took part in the training "International Cuisine - poultry dishes" in the Academy of Efective Enterprise MAKRO Cash and Carry Polska S.A. It was conducted by Mr Łukasz Płowski. The participants carried out chicken butchering and then prepared the following delicious dishes:
-Red chicken curry
-Spicy chicken wings
-Chicken breast with yams and grape sauce
-Chicken satay

Dnia 10 grudnia 2014r. klasa 3g i 2g1 pod opieką Beaty Pręgowskiej uczestniczyła w szkoleniu z zakresu „Dań z ryb i owoców morza” w Akademii Efektywnej Przedsiębiorczości MAKRO Cash and Carry Polska S.A. Zajęcia prowadził trener Piotr Kuziela. Uczniowie przygotowali dania flambirowane z muli oraz sushi z różnymi dodatkami. Na koniec otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

//

The 10th of December 2014 classes 3g and 2g1 with the supervision of Mrs Beata Pręgowska took part in the training about the fish and seafood dishes in the Academy of Efective Enterprise MAKRO Cash Polska S.A. The trainer Piotr Kuziela carried out the classes. The students prepared flambéed mussels and sushi with different side dishes. At the end of the training they received the certificate of completing the course.Szkolenia w Makro 2012/2013 // Cooking course at Makro 2012/2013

Dnia 22 kwietnia 2013 roku klasa IIG pod opieką wychowawcy pani Bożeny Juzaszek uczestniczyła w szkoleniu w Studiu Kulinarnym MAKRO.
Uczniowie mieli okazję poznać technikę sporządzania klasycznych zup kuchni polskiej w nowoczesnej aranżacji. Szkolenie prowadził szef kuchni, Makro pan Karol Lisiński. Szkolenie w profesjonalnym studiu bardzo się młodzieży podobało, za co serdecznie dziękujemy !!!

//

On the 22nd of April 2013, class IIG, under supervision of their form teacher Ms. Bożena Juzaszek, participated in a course in MAKRO Culinary Studio.
Our pupils had an opportunity to get acquainted with modern arrangements and preparation techniques of classic soups from polish cuisine. The course was conducted by head chef of Makro Mr. Karol Lisiński. The course in professional studio appealed to our pupils so we thank cordially !!!Szkolenia w Makro 2011/2012 // Cooking course at Makro 2011/2012

"Desery"
Dnia 15.06.2012r. uczniowie z klasy III G1 i przedstawiciele klasy IG1 wzięli udział w szkoleniu w Studio Kulinarnym MAKRO. Tematem szkolenia tym razem były desery.
Uczniowie pod kierunkiem kucharza Pana Karola Lisińskiego oraz nauczycieli przygotowywali: deser Tiramisu, sernik z białą czekoladą oraz nowatorską wersję klasycznego Makowca.

"Dania z drobiu"
Dnia 01.12.2011 uczniowie klasy 1k pod opieką prof. Beaty Pręgowskiej i prof. Iwony Olechnowicz pojechali do Studia Kulinarnego HoReCa MAKRO

Po raz kolejny, a pierwszy raz w tym roku szkolnym, nasi uczniowie uczestniczyli w profesjonalnym szkoleniu zorganizowanym przez MAKRO Centrum HoReCa.

Dnia 27.10.2011r. uczniowie kl. III G1 pod opieką Pani Jolanty Witak wzięli udział w szkoleniu, którego tematem przewodnim był drób.

Młodzież, pod okiem profesjonalisty, wykonała następujące potrawy z drobiu: Kurczak śródziemnomorski, Skrzydełka z kurczaka na ostro, Kurczak w czerwonym winie, Kurczak Teriyaki.