2013-2008

"Żywienie u progu i schyłku życia" 2013 // “Nutrition on the brink of our life” 2013

Dnia 26 listopada 2013r odbyła się kolejna 6 edycja konferencji pt. „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy".

Tematem przewodnim w tym roku było „Żywienie u progu i schyłku życia”. Uczestnicy wysłuchali wykładów na temat roli genów w ontogenezie i ich związku z odżywianiem, zasad żywienia niemowląt, małych dzieci i młodzieży oraz osób starszych i najczęstszych błędów w żywieniu w tych grupach ludności.
Wykłady wygłosili pracownicy naukowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji a byli to prof. dr hab. Wiesław Przybylski i doktorantka Magdalena Sot, dr hab. Jadwiga Hamułka i dr inż. Katarzyna Kozłowska.

Gościliśmy nauczycieli z różnych szkół gastronomicznych z województwa mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Sponsorami konferencji były firma Bakalland, Kupiec i OSM Siedlce, Inter EUROPOL Piekarnia Szwajcarska. Podczas trwania konferencji można było zapoznać się z ofertą podręczników wydawnictwa WSiP .
Obsługę gości prowadziła klasa 2h.

//

On the 26th of November 2013 the 6th edition of “Food and Nutrition in contemporary knowledge” conference took place in our school.

The main topic of this year’s conference was “Nutrition on the brink of our life”. Participants listened to lecture about genes in ontogenesis and its correlation with nutrition, rules of infant nutrition, children and youth in ontogenesis and elderly and the most common mistakes in nutrition in this age groups.
Lectures were conducted by academic teachers from Warsaw University of Life Sciences and Faculty of Human nutrition and Consumer Sciences i.e. Assistant Professor Wiesław Przybylski, PhD Magdalena Sot, Assistant Professor Jadwiga Hamułka and PhD Katarzyna Kozłowsla.

We hosted many teacher from catering schools from all around Mazovian, Lublin and Subcarpathian provinces.
Bakalland, Kupiec and OSM Siedlce, Inter EUROPOL Piekarnia Szwajcarska were the sponsors. During the conference people could also look at textbooks portfolio of WSiP.
Class 2h serviced the guests.„Żywność tradycyjna i kuchnie narodowe” 2012 // “Traditional food and national cuisines” 2012


28 listopada 2012r. odbyła się już po raz piąty konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych pt. „ŻYWNOŚĆ I ŻYWNIENIE W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY”- „Żywność tradycyjna i kuchnie narodowe”.
Wykłady poprowadzili:
- Andrzej Czubała z Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. - Tradycyjne produkty żywnościowe.
- mgr Barbara Zaremba, Mijake
- Kuchnia japońska – przedstawicielka kuchni dalekiego wschodu.
- dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski, mgr Marta Sikorska, Aleksandra Chocińska - Dawne książki kucharskie. W poszukiwaniu polskiej tradycji kulinarnej.
- Maciej Mazurkiewicz- Zasady koszerności i tradycyjna kuchnia żydowska.

Konferencję pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, uświetniła obecność patrona naszej szkoły – prof. Stanisława Bergera autora książki kucharskiej pt. "Kuchnia Polska”.

Na konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z różnymi produktami tradycyjnymi, regionalnymi i ekologicznymi. Na „mini” wystawie tych produktów znalazło się tylko kilkanaście, wybranych z olbrzymiej listy produktów regionalnych i tradycyjnych:
1) wędliny z Podstolic,
2) kozi ser z Cegłowa,
3) ser koryciński,
4) chleb, masło i makaron z Radziwiłłowa,
5) olej lniany z gospodarstwa Pana Krzysztofa Kowalskiego,
6) czosnek Latowicki,
7) miód Kurpiowski,
8) nalewki, musy, konfitury owocowe z gospodarstwa ekologicznego z Zakroczymia,
9) fafernuchy,
10) piwo kozicowe,
11) jabłka grójeckie.

Podczas trwania konferencji, nauczyciele mogli również zapoznać się z ofertą podręczników szkolnych wydawnictwa REA.

//

On the 28th of November 2012 a conference for the vocational school teachers en. “FOOD AND NUTRITION IN CONTEMPORARY KNOWLEDGE”- “Traditional food and national cuisines” took place.
List of lecturers:
- Andrzej Czubała from Quality Center groEko Co. – Traditional food products.
- MA Barbara Zaremba, Mijake
- Japanese cuisine – The Far East representative.
- dr hab. prof. UMK Jarosław Dumanowski, MA Marta Sikorska, Aleksandra Chocińska – Old cooking books.
- Seeking Polish tradition in cooking.
- Maciej Mazurkiewicz- kosher rule and traditional Jewish cuisine.

The conference under patronage of Mazovian chief education officer had also been graced by a presence of our school’s patron – prof. Stanislaw Berger the author of cooking book en. “Polish Cuisine”.

During the conference, all participants could get acquainted with many different traditional, ecological or regional food products. Only a few of them, picked from extensive list, found their place on a “mini” display shown to the audience. These were:
1) Cold cuts from Podstolice,
2) Goat’s cheese from Cegłowo,
3) Cheese from Koryciński,
4) bread, butter and pasta from Radziwiłłowo,
5) linseed oil from Mr Krzysztofa Kowalski’s farm,
6) Garlic from Latowice,
7) Honey from Kurpie,
8) liquers, mousses, fruit preserves from ecological farm from Zakroczymie,
9) fafernuchy,
10) chamois beer,
11) apples from Grójec,

During the conference, teachers could also get acquainted with school books offer presented by REA publisher."Od norm żywieniowych do marketingu żywności” 2011

W dniu 24 listopada 2011r. odbyła się już 4 konferencja pt. „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy”, w której uczestniczyli nauczyciele ze szkół zawodowych z województwa mazowieckiego.

Temat tegorocznego spotkania to „Od norm żywieniowych do marketingu żywności”.
Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji - prof. dr hab. Wojciech Roszkowski i dr inż. prof. SGGW Irena Ozimek oraz naczelnik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Mirosz.

Nauczyciele mogli zapoznać się ze zmianami dotyczącymi norm żywieniowych, ich interpretacji, ze zmianami dotyczącymi znakowania wartością odżywczą i oświadczeniami zdrowotnymi na opakowaniach produktów żywnościowych oraz z zagadnieniami marketingu żywności.
W przerwie między wykładami, nauczyciele uczestniczyli w pokazie urządzenia do gotowania z wykorzystaniem próżni. Tą nową technologię i urządzenia prezentował Grzegorz Olszewski, przedstawiciel firmy M&M Gastro Centrum Wyposażenia Gastronomii z Katowic.
Mamy nadzieję, że wykłady pomogą nauczycielom w przygotowaniu uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.„Energia w żywności i żywieniu” 2010

W dniu 02.12.2010r. odbyła się w naszej szkole konferencja nt. ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY- „Energia w żywności i żywieniu” dla nauczycieli przygotowujących uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Na spotkaniu obecni byli nauczyciele ze szkół z województwa mazowieckiego. Wykłady wygłosili pracownicy naukowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji: dr inż. Jacek Bujko i dr Beata Dasiewicz oraz dietetyk z firmy Medicaver dr. inż. Monika Molenda-Dąbrowska.
Zaprezentowane wykłady dotyczyły następujących zagadnień:
1. „Fizjologiczne podstawy metabolizmu energetycznego”
2. „Diety odchudzające i skuteczność ich stosowania” .
3. „Pokarm jako źródło energii”.

W trakcie konferencji odbył się również pokaz nowoczesnej metody obróbki termicznej mięsa i warzyw. Pokaz poprowadził Zbigniew Łęgowski przy współpracy z firmą MetsäTissue.„Żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób” 2009

W dniu 18.11.2009r. odbyła się w szkole konferencja nt.
ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY
„Żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób”
dla nauczycieli przygotowujących uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu.

Harmonogram konferencji:
- Wpływ odżywiania na występowanie chorób oraz profilaktyka chorób dietozależnych. prof. dr hab. Lucyna Narojek

- Klasyfikacja i charakterystyka diet leczniczych. dr inż. Ewa Lange

- Pokaz i degustacja potraw dietetycznych. Andrzej Bryk

- Żywność o obniżonej wartości energetycznej. dr inż. Elżbieta Wierzbicka

- Bioaktywne składniki żywności. dr Beata Dasiewicz"Woda w organizmie człowieka" 2008

Dnia 24 listopada 2008r.w naszej szkole odbyły się dwa wykłady przeznaczone dla nauczycieli przygotowujących uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu oraz uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu olimpiady.

Na spotkaniu obecni byli nauczyciele i uczniowie z 10 szkół z całego województwa mazowieckiego tj. z Ciechanowa, Góry Kalwarii, Grodziska Mazowieckiego, Otwocka, Radonia, Pomiechówka, Sochaczewa oraz z trzech szkół z Warszawy.


Wykład nt. "Woda w organizmie człowieka" przeprowadziła Pani dr hab. Barbara Pietruszka, pracownik naukowy z SGGW,
natomiast drugi wykład nt. "Woda w przemyśle spożywczym" przeprowadził Dyrektor Firmy EUROWATER Pan Jacek Grzech.