Wedel

28 maja 2015r klasa 3c Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyła w warsztatach cukierniczych w Pracowni Rarytasów w Wedlu. Uczniowie najpierw zostali zapoznani z historią firmy Wedel a następnie obejrzeli film przedstawiający proces produkcji czekolady zaczynając od uprawy ziarna kakaowego do powstania tabliczki czekolady. Następnie pod fachowym okiem Pana Janusza Profusa – Maestra Czekolady – poznali proces temperowania czekolady oraz wykonali własnoręcznie czekoladowe dekoracje. Dzięki tym warsztatom uczniowie, przyszli cukiernicy, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole.
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Januszowi Profusowi.

//

On 28th May 2015 students from class 3c (vocational school) took part in the confectionery workshop in the Delicacy department in the Wedel company. Students learned about the history of Wedel company and they saw a film about the production of chocolate, from growing the cocoa beans to making the bar of chocolate. Next under the supervision of Chocolate Maestro Mr J. Profus, students learned how to shape chocolate and they made some chocolate decorations on their own. The students, future pastry- cooks inmproved their skills and widened their school knowledge.
We are very grateful to Mr J. Profus.