Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej // European Fund of Polish Countryside Development

Pani Bożena Juzaszek wraz z klasą IIG i dwoma osobami z klasy IIIK1 zrealizowała projekt ,,Regionalne i tradycyjne produkty wysokiej jakości w nowoczesnej kuchni polskiej”. Projekt odbywa się pod patronatem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.
W projekcie wzięło udział 30 szkół z całej Polski zakwalifikowanych przez organizatora projektu- Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Projekt składał się z dwóch modułów – teoretycznego i praktycznego.
W dniu 21 maja 2013 roku rozpoczęła się część teoretyczna. Była to prezentacja przedstawiona przez panią Bożenę Juzaszek na temat
systemu ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej. Uczniowie poznali min. 3 znaki jakości stosowane w Unii ChNP (Chroniona Nazwa Pochodzenia), ChOG (Chronione Oznaczenie Geograficzne), GTS (Gwarantowana Tradycyjna Specjalność) oraz 36 polskich produktów, które są zarejestrowane w Unii Europejskiej.

//

Ms Bożena Juzaszek together with class IIG and two people from class IIK1 carried out a project en. “Regional and traditional products of high quality in modern polish cuisine”. The project was under patronage of European Fund of Polish Countryside Development and Polish Association of Regional and Local product.
It witnessed participation of 30 schools throughout the country which had to qualify over organizer’s eliminations – Polish Association of Regional and Local product.
On the 21st of May 2013 the theoretical part commenced. It was a presentation displayed by Ms. Bożena Juzaszek. It concerned a system of protection and promotion of regional and traditional products in European Union. Pupils were taught about at least 3 quality signs used in EU, ChNP (Protected Name of Origin) ChOG (Protected Geographical Label), GTS (Traditional Specialty Guaranteed) and 36 polish products which are registered in EU.

Następnie wybrano 12 uczniów, którzy podjęli się wykonania prezentacji multimedialnych na temat systemu ochrony i promocji wyrobów regionalnych i lokalnych. W dniu 22 maja 2013 roku wybrani uczniowie pod kierunkiem pani Bożeny Juzaszek wykonali prezentacje w pracowni komputerowej oraz próbowali wstępnie ułożyć receptury na danie zasadnicze i zakąskę lub danie zasadnicze i deser z wykorzystaniem dostępnych w Warszawie produktów zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

//

Next, 12 pupils were selected to prepare multimedia presentations about system of protection and promotion of regional and local products. On the 22nd of May 2013 selected pupils, under supervision of Ms. Bożena Juzaszek, made multimedia presentations and tried to make up recipes for main course and starter or main course and dessert using only products available in Warsaw, and registered in EU.

W dniu 10 czerwca 2013 pani Bożena Juzaszek przeprowadziła warsztaty praktyczne na których uczniowie wykonali potrawy z produktów wysokiej jakości zakupionych przez nauczyciela, a sfinansowanych przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Uczniowie klasy IIG mieli po raz pierwszy okazję gotowania tak zaawansowanych technologicznie potraw oraz możliwość nauki nowoczesnej aranżacji dań na talerzach. Było to dla nich bardzo trudne zadanie, z którego starali się wywiązać jak najlepiej. W warsztatach jako obserwatorzy i pomocnicy wzięli udział również pozostali uczniowie z klasy IIG.
Rezultatem warsztatów był wybór zestawu najlepszych dań, które zostały wysłane na konkurs organizowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, którego finał odbędzie się w październiku br.

//

On the 10th of June 2013 Ms. Bożena Juzaszek conducted a hands-on workshop in which pupils prepared dishes from high quality products previously bought by the teacher, and sponsored by Polish Association of Regional and Local product. Pupils from class IIG for the first time had an opportunity to cook such technologically advanced dishes and could practice modern food arrangements on plates. It was a very difficult task which they fulfilled as good as they could. Class IIG also participated in the workshop as observers and assistants.
Results of the workshop revealed a set of dishes which were sent to the competition organized by Polish Association of Regional and Local product. The best dishes were prepared by pupils from class IIIK1 Emilia Zgutka and Natalia Ostrowska, laureates of many competitions.

Najlepsze dania stworzyły uczennice z klasy III K1 Emilia Zgutka i Natalia Ostrowska laureatki wielu konkursów.

"Tradycyjne Produkty - Nowoczesna Kuchnia Polska"

W dniach 04.-05. 10.2011r. braliśmy udział w teoretyczno-praktycznych warsztatach w ramach projektu "Tradycyjne Produkty - Nowoczesna Kuchnia Polska" w Badowie k. Mszczonowa. Udział w nich wzięli ucnziowie z klasy II K - Przemek Olszyński i Robert Rajski z Panią prof. Weroniką Barańską.
Zainspirowani inicjatywą EFRWS poszukiwać teraz będziemy pomysłu jak znaleźć tradycyjne, regionalne i ekologiczne produkty Mazowsza i jak najciekawiej zaprezentować je w potrawach.
Postanowiliśmy zakwalifikować się do KONKURSU FINAŁOWEGO tego projektu!