MURAL

profesor Stanisław Berger

   

„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” 

 Mural poświęcony profesorowi Stanisławowi Bergerowi został odsłonięty
A mural dedicated to Professor Stanisław Berger was unveiled

Wystąpienie prof. K. Gutkowskiej

Przecięcie wstęgi

Uroczystość odbyła się 14 czerwca 2024 roku o godzinie 12.00 w Zespole Szkole Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul Majdańskiej 30/36 w Warszawie.
Swoją obecnością zaszczyciła nas rodzina pana profesora Stanisława Bergera w osobie jego syna Marcina Bergera i wnuka Joachima. Ponadto na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miasta; Biuro Edukacji m. st.  reprezentowała pani Barbara Robakiewicz, zaś władze dzielnicy pani Bożena Przybyszewska – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga Południe. Na uroczystości było obecne liczne grono środowiska naukowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, pod przewodnictwem prof. Krystyny Gutkowskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również emerytowani profesorowie – przyjaciele profesora Stanisława Bergera: prof. Wojciech Roszkowski i prof.  Anna Gronkowska -Senger. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć również Dariusza Paczkowskiego – twórcy i wykonawcy muralu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:  Anna Chylińska – dyrektor ZSGH, Marcin Berger oraz Bożena Przybyszewska. Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, gdzie w miłej atmosferze, przy kawie i herbacie, dzieli się swoimi wrażeniami.
To wydarzenie  i na długo zapadnie w naszej pamięci, gdyż rozpoczyna nowy rozdział w historii ZSGH. Z chwilą odsłonięcia muralu zmienił się zewnętrzny wizerunek szkoły, a osoba prof. Stanisława Bergera i jego idee zdrowego życia stały się jeszcze bardziej zakorzenione w przestrzeni miasta.

The ceremony took place on June 14, 2024 at 12:00 at the Catering and Hospitality School at  30/36 Majdańska Street in Warsaw.
We were honored by the presence of the family of Professor Stanisław Berger, including his son Marcin Berger and grandson Joachim. In addition, representatives of the city authorities attended the ceremony.The Education Office of the capital city was represented by Mrs. Barbara Robakiewicz, and the district authorities were represented by Mrs. Bożena Przybyszewska - Deputy Mayor of the Praga Południe District. The ceremony was attended by a large group of scientists from the Warsaw University of Life Sciences, led by prof. Krystyna Gutkowska. The invited guests also included retired professors - friends of Professor Stanisław Berger: prof. Wojciech Roszkowski and prof.  Anna Gronkowska-Senger. Dariusz Paczkowski, the creator and performer of the mural, was also among the invited guests.
The symbolic ribbon cutting was performed by: Anna Chylińska – the head teacher of ZSGH, Marcin Berger and Bożena Przybyszewska. After the official part, the participants of the ceremony were invited to a sweet refreshment, where they shared their impressions in a pleasant atmosphere over coffee and tea.
This event will remain in our memory for a long time, as it begins a new chapter in the history of ZSGH. When the mural was unveiled, the external image of the school changed, and the person of prof. Stanisław Berger and his ideas of healthy living have become even more rooted in the city space.

tort z okazji odłśonięcia muralu

odsłonięcie muralu

odsłonięcie muralu

odsłonięcie muralu 

odsłonięcie muralu

 Napisali o nas

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Odsłonięcie muralu z wizerunkiem prof. Stanisława Bergera

 

Polski Holding Hotelowy

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o muralu…
(Kliknij na napis)