Realizacja projektu 2020

 

     

//

 

Projekt realizowany jest w ramach
XV edycji WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH Biura Edukacji m.st. Warszawy

//

The project is realized due to the
XV EDITION of WARSAW’S EDUCATIONAL INITIATIVE of Bureau of Education of capital city of Warsaw 

 

1 etap // 1st stage

Zastosowanie aplikacji WeB2.0 LearningApps, Padlet i inne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych, zgadywanek, quizów o tematyce varsavianistycznej z elementami hotelarstwa–warsztaty informatyczne on-line.

//

Application of WeB2.0 LearningApps, Padlet and other tools for creating educational materials, guesswork, quiz about varsavianist with elements of hospitality - online IT workshops.

Okno główne szkolenia on-line, uczniowie zalogowani

 

aplikacja LearningApps

 

 

2 etap // 2nd stage

"Co jest grane?"– poznanie narzędzi TIK do wyszukiwania wydarzeń artystycznych, sportowych w Warszawie–zajęcia interaktywne on-line  z woku. 

//

"What's up?" - learning ICT tools for searching artistic and sports events in Warsaw – online interactive classes.

 Okno główne szkolenia on-line, uczniowie zalogowani

 

 

3 etap // 3rd stage

Narzędzia informatyczne w pracy concierge’a - Google Earth, Google Maps, Google Calender, Geoportal2–zajęcia interaktywne on-line informatyczno-geograficzne.

//

IT tools in the work of a concierge - Google Earth, Google Maps, Google Calender, Geoportal2 - interactive IT and geographical classes online.

zdjęcie pokazujące narzędzia informatyczno-geograficzne

zdjęcie pokazujące narzędzia informatyczno-geograficzne

zdjęcie pokazujące narzędzia informatyczno-geograficzne

 

 

4 etap // 4th stage

Największe wyzwania w pracy concierge’a-wizyta studyjna w Warsaw Marriott Hotel, spotkanie z conciergem, zajęcia on-line.

//

The biggest challenge in the work of the concierge - visit at the Warsaw Marriott Hotel, meeting with the concierge, online classes.

 Złote klucze concierge`a oraz cechy concierg`a

film o stanowisku concierge oraz ulotki informujące o stanowisku concierge`a w hotelach

 

 

  

5 etap // 5th stage

Stańmy na warszawskiej ulicy– warsztaty on-line w Muzeum Polin.

//

Let's stand in the Warsaw street -  online workshops at the Polin Museum.

zdjęcia z warsztatów w Muzeum Polin

zdjęcia z warsztatów w Muzeum Polin

 

 

6 etap // 6th stage

Warszawa–topografia miasta po prawej i po lewej stronie Wisły: uwarunkowania geograficzne, społeczne, historyczne, kulturowe, które rzutowały na specyfikę miasta i jego dzielnic; najciekawsze miejsca dla turystów–cykl warsztatów on-line w Muzeum Warszawy i Muzeum Warszawskiej Pragi.

//

Warsaw - the topography of the city on the right and left of the Vistula: geographical, social, historical and cultural conditions that influenced the specificity  of the city and its districts; the most interesting places for tourists - a series of online workshops at the Museum of Warsaw and the Praga Museum of Warsaw.

 okno pokazujące uczestników zajęć on-line

zdjęcie pokazujące treści realizowane podczas zajęć on-line

zdjęcia z zajęć pokazujących specyfikę miasta i jego dzielnic

zdjęcia z zajęć pokazujących specyfikę miasta i jego dzielnic

zdjęcia z zajęć pokazujących specyfikę miasta i jego dzielnic

 

7 etap // 7th stage

Podsumowanie, prezentacja efektów pracy, nagrody.

//

Summary, presentation of work effects, awards.

Uczniowie podczas wizyty w kinie na zakończenie projektu