Przebieg projektu - rejs

                 

W dniu 18.11.2013r. odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele kształcenia zawodowego z Papenburga. Goście zobaczyli lekcję z hotelarstwa poprowadzoną przez Panią Bożenę Juzaszek w klasie III h, zapoznali się z zapleczem dydaktycznym sal lekcyjnych, ćwiczeniowych. Wizyta miała na celu mentoring działań prowadzonych w ramach projektu „Rejs życia – podróż marzeń”.

Praktyki zawodowe zostaną zorganizowane u zewnętrznych pracodawców zgodnie z zawodem, w którym kształci się dany uczestnik. W praktykach wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu, tj. 285 osób.
Praktyki trwać będą 2 tygodnie (10 dni). Celem praktyk jest nabycie nowych umiejętności, weryfikacja i utrwalenie umiejętności nabytych podczas nauki zawodu w szkole oraz symulatorów zawodu i kół zainteresowań prowadzonych w ramach projektu.
Dla 25 uczniów praktyki zostaną zorganizowane w Niemczech przez zagranicznego partnera projektu Historisch-Ökologische Bildungsstätte z uwzględnieniem niemieckiego programu praktyk zawodowych i modelu organizacyjnego.

W dniach 6-16 lipca 2014 roku odbyła się praktyka zagraniczna w Niemczech Zachodnich, w Papenburgu, 25 uczniów z 5 szkół warszawskich biorących udział w projekcie ,,Rejs życia". Z naszej szkoły były to 3 osoby z klasy IIG1, jedna osoba z klasy IIG i jedna osoba z klasy IIG2.
Uczniowie pracowali w różnych hotelach i restauracjach w Papenburgu i okolicach.
Był to dla nich duży stres, gdyż po raz pierwszy pracowali zagranicą i musieli pokonać barierę językową. Niemcy przyjęli młodzież bardzo życzliwie i nawiązały się nawet przyjaźnie. W trakcie wyjazdu młodzież zwiedzała Papenburg i okolice oraz odbyła się wycieczka nad Morze Północne oraz do Bremy. Jednym z opiekunów wyjazdu młodzieży do Niemiec była pani profesor Bożena Juzaszek.

Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane dwa konkursy.
1) O tematyce hotelarskiej pt. ”Hotelowy AS”, w ramach którego ma zostać stworzony projekt na najlepiej funkcjonujący hotel.
2) Konkurs dla branży gastronomicznej pt. ” Kulinarny Talent” zakłada stworzenie menu tematycznego o tematyce określonej regulaminem konkursu. Konkursy zostaną zorganizowane w najlepszych restauracjach i hotelach w Warszawie.

Autorzy wyróżniających się prac odbędą praktyki zawodowe w Niemczech a dla zdobywców miejsc 1,2,3 dodatkowo przygotowane zostaną bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Harmonogramy konkursów:
12 maja – termin przyjmowania zgłoszeń
14 maja – pierwszy etap wewnątrzszkolny
16 maja – wyniki testu
29 maja – drugi etap konkursu

Zasady konkurów "HOTELOWY AS", "KULINARNY TALENT"

(proszę kliknąć na napis)

Regulamin konkursów "HOTELOWY AS", "KULINARNY TALENT"

(proszę kliknąć na napis)

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w konkursie

(proszę kliknąć na napis)


W dniu 29 maja 2014 roku w Centrum Techniki Kulinarnej Dora Metal w Warszawie odbył się międzyszkolny Konkurs ,, Kulinarny Talent i ,,Hotelowy As" w ramach projektu unijnego ,,Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii".
W konkursie gastronomicznym naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Bogdanow z klasy IIG1 i Przemysław Kopania z klasy IIG. Uczniowie mieli do wykonania danie zasadnicze z łososia i deser z zapiekanym rabarbarem.
W konkursie hotelarskim reprezentował naszą szkołę Tomasz Szeląg i Marcin Możdżyński z klasy IIIH.
Marcin Możdżyński zajął III miejsce w konkursie ,,Hotelowy As", w którym uczniowie musieli wykonać projekt obiektu hotelarskiego zlokalizowanego w Nowym Dworze Mazowieckim, zaprojektować wszystkie uslugi, wykonać biznesplan i plan marketingowy, a później obronić swój projekt przed Komisją złożoną z wieloletnich dyrektorów hoteli.
Ucznia do konkursu przygotowała pani Bożena Juzaszek, Pani Iwona Baszczyk i Pani Marta Monika Bagińska.

Ta forma wsparcia umożliwia uczniom wizyty w przedsiębiorstwach. Ich celem jest zaznajomienie uczniów ze specyfiką pracy w zawodzie, w którym się kształcą. Wycieczki do zakładów pracy pozwolą zapoznać się ze strukturą organizacyjną firmy i jej działalnością na rynku, ale także zaznajomić się z nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi stosowanymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach, przyjrzeć się nowym trendom dominującym w branży, technikom i wykorzystywanym produktom czy uzyskać wiedzę dotyczącą perspektyw zatrudnienia w danej firmie i przebiegu ścieżki kariery.

W dniu 13. maja 2014r. w godz. 10:40-11:25 odbyło sie spotkanie branżowe z Panią Urszulą Huber z hotelu Radisson Blu.

W dniu 26.06. uczniowie wzięli udział w spotkaniu branżowym w Piekarni-Cukierni "Grzybki".

Seminaria konsultacyjno-szkoleniowe
dla nauczycieli i dyrektorów szkół

W trakcie realizacji projektu zostanie zorganizowanych 5 seminariów konsultacyjno-szkoleniowych dla biorących udział w projekcie 2 nauczycieli z naszej szkoły oraz dyrektora szkoły objętych wsparciem, pracodawców, doradców zawodowych i pracowników PSZ.

Spotkania prowadzone będą przez ekspertów m.in. w zakresie kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego.

Wyjścia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego

W celu zapoznania nauczycieli z funkcjonowaniem nowoczesnych zakładów pracy branży hotelarsko / gastronomicznej stosowanymi technologiami i rozwiązaniami organizacyjnymi dla każdej szkoły przewidziano organizację dwóch wizyt branżowych.

Staże zawodowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Staże zawodowe zorganizowane zostaną w najlepszych zakładach gastronomiczno-hotelarskich na terenie Warszawy. W stażach udział weźmie 2 nauczycieli z naszej szkoły. Okres przewidziany na realizację stażu wynosi 1 tydzień (5 dni/8h). Staże prowadzone będą w okresie letnim.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbyciu stażu.