Przygotowania do konkursu

Konkurs realizowany jest w ramach
VI EDYCJI WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH Biura Edukacji m. st. Warszawy.

W ramach przygotowań merytorycznych dla uczestników konkursu przewidziane są warsztaty w zakresie:


Edukacji varsavianistycznej

poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z historii i dziejów Warszawy oraz poszukiwania inspiracji do pracy konkursowej (zajęcia w terenie, wycieczki edukacyjne po Warszawie).

Udział w warsztatach varsavianistycznych jest pierwszym etapem przygotowań do realizacji konkursu.

Warsztaty zostaną zorganizowane w kwietniu 2011 r. i będą miały charakter zajęć terenowych. Uczestnicy, pod kierunkiem przewodnika warszawskiego i nauczycieli opiekunów, poznają najciekawsze obiekty, miejsca pamięci oraz symbole dawnej i współczesnej Warszawy.
Na trasie wycieczki przewidziane są również zajęcia interaktywne w Domu Spotkań z Historią. W celu utrwalenia i usystematyzowania zdobytej wiedzy wszyscy uczniowie otrzymają do wypełnienia karty pracy.
Z uwagi na bogaty, ale również napięty czasowo program, uczestnicy warsztatów będą poruszali się po Warszawie autokarem.


WARSZTATY VARSAVIANISTYCZNE
W dniach 14 i 15 kwietnia 2011r. odbyły się warszataty varsawianistyczne w ramach projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych "Warszawa w kształcie i smaku zaczarowana". W warsztatach uczestniczyli uczniowie z trzech szkół warszawskich - z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych z ul. Komorskiej, Zespołu Szkół Gastronomicznych z ul. Poznańskiej i Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z ul. Majdańskiej.

Uczniowie pod opieką nauczycieli z przewodnikiem zwiedzali miejsca związane z historią Warszawy. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy mieli za zadanie wypełnić kartę pracy sprawdzającą ich wiedzę z historii Warszawy.

Polskiej tradycji cukierniczej

technik i zasad zdobienia wyrobów cukierniczych.