Realizacja projektu 2018

//

 

Projekt realizowany jest w ramach
XIII EDYCJI WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH Biura Edukacji m. st. Warszawy.

//

The project is realized due to the
XII EDITION of Warsaw’s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

 

 

I etap // 1st stage

Zajęcia interaktywne dotyczące tematyki kultury i obyczajowość francuskiej dawniej i dziś przeprowadzone przez pracownika Instytutu Francuskiego Panią Katarzynę Blażejewską oraz Pana Davida Gaboriaud, kucharza polsko-francuskiego pochodzenia.

//

Interactive classes on the subject of culture and French customs in the past and today carried out by an employee of the French Institute Mrs Katarzyna Błażejewska and Mr David Gaboriaud, who is a Polish - French cook.

 

II etap  //2nd stage

Zajęcia warsztatowe w Domu Spotkań z Historią "Między Warszawą a Paryżem. Jak układały się stosunki polsko-francuskie na przestrzeni wieków?”.

//

Workshops at the House of Encounters with History "Between Warsaw and Paris. What were the Polish-French relations over the centuries?”.

 

Varsavianistyczne warsztaty terenowe; "Znad Sekwany nad Wisłę. Słynni Francuzi w  Warszawie”. 

//

Varsaviana  workshops: "From the Seine to the Vistula. Famous French in Warsaw”

 

 

III etap // 3rd stage

Wyjazd na Mazowsze, poszukiwanie śladów francuskich; "Powinowactwa polsko-francuskie na Mazowszu”.

//

Trip to Mazovia, searching for French traces, "Polish – French Affinities in Mazovia”.

 

Wizyta w Instytucie Francuskim. // A visit to the French Institute.

 

IV etap // 4th stage

Wizyta w restauracji Belvedere - Cafe Łazienki Królewskie poznanie upodobań kulinarnych turystów z Francji.

//

A visit to Belvedere - Cafe Łazienki Park restaurant, learning about the culinary preferences of tourists from France.

 

 

Wizyta studyjna w hotelu Mercure Warszawa Grand; pokaz modelowej obsługi gości z Francji, spotkanie z concierg’em.

//

Visit at the hotel Mercure Warszawa Grand, demonstration of model guest service from France, meeting with concierge.

 

 

V etap // 5th stage

Warsztaty informatyczne – zastosowanie aplikacji WeB2.0 LearningApps.

//

IT workshops – application of the Learning Apps WeB20 application.

 

 

VI etap // 6th stage

Podsumowanie, prezentacja efektów pracy i rozdanie nagród dla uczestników.

//

Summary, presentation of work results and distribution of prizes for participants.

 

Materiały edukacyjne w aplikacji LearningApps // Educational materials in the application LearningApps