Realizacja projektu 2021

 
przycisk vademecuk hotelarzaprzycisk czyli jak zainteresować turystów osobliwościami polskiej kultury
przycisk A hotelier vade mecumprzycisk how to make tourists interested in cultural heritage of Poland

 

Projekt realizowany jest w ramach XVI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Biura Edukacji m.st. Warszawy
The project is realized due to the XVI edition of Warsaw`s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw 

1 etap  1st stage
Warsztaty informatyczne online – Jak tworzyć publikacje za pomocą aplikacji Sway w Office 365, Genially       
Infomation Technology workshop online – How to create publications with the use of Sway in Office 365 and Genially applications.

zdjęcie pokazujące obrazy z programów genially i sway

zdjęcie pokazujące uczniów obecnych na szkoleniu

2 etap  2nd stage
Warsztaty w Muzeum Pałacu w Wilanowie
Workshops in the Museum of King Jan III’s Palace in Wilanow
zdjęcia pokazujące slajdy pokazywane podczas zajęcia on-line
zdjęcia pokazujące slajdy pokazywane podczas zajęcia on-line
zdjęcia pokazujące slajdy pokazywane podczas zajęcia on-line


3 etap  3rd stage
Warsztaty Muzeum Życia w PRL
Workshops in the Museum of Life Under Communism

zdjęcia z zajęć on-line pokzaujące wnętrze muzeum życia w prl
zdjęcia z zajęć on-line pokzaujące wnętrze muzeum życia w prl
zdjęcia z zajęć on-line pokzaujące wnętrze muzeum życia w prl


4 etap  4th stage
Muzeum m.st. Warszawy
The Museum of Warsaw
zdjęcia pokazujące slajdy pokazywane podczas zajęcia on-line
zdjęcia pokazujące slajdy pokazywane podczas zajęcia on-line
zdjęcia pokazujące slajdy pokazywane podczas zajęcia on-line

 

5 etap 5th stage
Warsztaty w Muzeum Etnograficznym w Warszawie
Workshops in The National Ethnographic Museum in Warsaw

zdjęcia pokazujące slajdy pokazywane podczas zajęcia on-line
zdjęcia pokazujące slajdy pokazywane podczas zajęcia on-line
zdjęcia pokazujące slajdy pokazywane podczas zajęcia on-line
zdjęcia pokazujące slajdy pokazywane podczas zajęcia on-line


6 etap  6th stage
Konsultacje stacjonarne lub online z opiekunami merytorycznymi:historykiem, polonistą i nauczycielem hotelarstwa, zakończenie prac nad opracowaniem materiałów do pakietu edukacyjnego dla uczniów    
Onsite or online consultations with faculty mentors: a history, Polish language or hospitality teacher, completion of work on the development of materials for the students’ educational package

7 etap  7th stage
Podsumowanie projektu, prezentacja efektów, nagrody dla uczestników, upowszechnienie materiałów edukacyjnych na platformie edukacyjnej, na stronie szkoły, przesłanie do innych szkół o profilu hotelarskim      
Summary of the project, presentation of results, awards for participants, dissemination of educational materials on an educational platform and on the school’s website; sending them to other schools of hospitality profession

Vademecum Hotelarza - Materiały edukacyjne

 

Regiony etnograficzne Polski

Regiony etnograficzne Polski - QUIZ

Prezentacja PRL 

Rozwiąż QUIZ

Zabytki Warszawy

Co zawdzięczamy kulturze staropolskiej?

Co zawdzięczamy kulturze staropolskiej?

Rozwiąż QUIZ

 

uczniowie przed pomnikiem Karskiego i na placu przed muzeum Polin

uczniowie przy pomiku poległych żydów

uczniowie prz pomniku na Umschlag Plac oraz przed tablicą na dworcy gdańskim

potrawy przygotowane w ramach warsztatów kulinarnych

degustacja potraw