Realizacje 2014

 

//

 

 

Projekt realizowany jest w ramach
IX EDYCJI WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH Biura Edukacji m. st. Warszawy.

//

The project is realized due to the
IX EDITION of Warsaw’s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

 


I etap projektu // I stage of the project

1. Uczniowie ZSGH będą mieli w pierwszym kwartale 2014r. w ramach zajęć WF ćwiczenia pokazujące jak zgubić zbędne kilogramy.
Nauczyciele WF wybiorą grupę dziewcząt i chłopców z którymi nagrają film prezentujący zestawy ćwiczeń dla obu płci pomagające „zgubić zbędne kilogramy”, jak również utrzymujące sylwetkę w odpowiedniej formie (film zostanie umieszczony na szkolnej stronie internetowej).

//

1. Pupils of ZSGH in the first quarter of the year, during their PE classes will be introduced to exercises which will help them to lose extra kilos.
PE teachers will select a group of girls and boys with whom they will record separate trainings for each gender helping them to lose extra weight and then, sustain the results (the movie will be posted on our school web page).

2. Zajęcia interaktywne przeprowadzone przez pracownika naukowego SGGW dotyczące: przyczyn powstawania otyłości, skutków otyłości, sposobów uniknięcia otyłości, zasad doboru składników potraw, sposobów leczenia otyłości, metod oznaczania ilości tkanki tłuszczowej. Po tych zajęciach uczniowie napiszą test sprawdzający zakres zdobytej wiedzy, pozwoli on na wyłonienie 22 osób, które przejdą do następnego etapu projektu.

//

2. Interactive classes conducted by SSGW employee: causes of obesity, methods of avoiding obesity, rules of choosing dish ingredients, methods of coping with obesity,methods of identifying amount of fat in our body. After these classes pupils will write a test which will check their knowledge and appoint 22 people who will go to the second stage.

W dniu 20. 03. odbyły się zajęcia interaktywne przeprowadzone przez dr inż. Ewę Lange z SGGW. Oprócz ciekawego wykładu uczniowie mogli min. zbadać poziom własnej tkanki tłuszczowej, degustować różne produkty, które wywołują lub nie otyłość.

//

On the 20th of March, an interactive class with PhD Ewa Lange from SGGW took place in our school. Besides interesting lecture, our pupils could also examine their body fat percentage, taste many different products that do or not cause obesity.

II etap projektu // II stage of the project

1. Etap ten rozpocznie się od zwiedzania laboratoriów na wydziale Dietetyki SGGW. Uczniowie zapoznają się z zakresem działalności Katedry Dietetyki.
Zwiedzanie Laboratorium Oceny Żywności, Pracowni Diagnostyki Zdrowotnej, Pracowni Analizy Fizykochemicznej, Pracowni Analizy Sensorycznej umożliwi im poznanie problemu otyłości oraz lepsze przygotowanie się do następnego zadania realizowanego w projekcie.

//

1. This stage will start with exploration of SGGW laboratory. Pupils will be acquainted with a range of duties of diet department of SGGW. They will tour laboratory of food evaluation, laboratory of health diagnostics, laboratory of physiochemical analysis and laboratory of sensory analysis to learn about obesity and prepare themselves for future tasks.

2. Uczniowie wykonają w pracowni technologii gastronomicznej „Super śniadania dla super sylwetki” w zespołach dwuosobowych. Każdy z zespołów będzie miał za zadanie przygotować śniadanie, które jest zdrowe, przygotowane z odpowiednich grup produktów żywnościowych ważnych w codziennej diecie. Śniadania te będą degustowane przez jury i uczniów.
Zespół, który otrzyma największą liczbę głosów, zostanie nagrodzony. Wszystkie zespoły przygotowujące śniadanie przejdą do następnego etapu projektu.

//

2. Pupils will prepare a “Perfect breakfast for a perfect body” in teams of two. Each team will have to prepare a healthy breakfast consisting of proper nutrient dense ingredients necessary in everyday diet. These breakfasts will be evaluated by a jury and pupils. Everyone will vote for the best, in his/her opinion, breakfast.
Team which will get most votes will get a reward. Each team preparing a breakfast will advance to the third stage.

I Miejsce // 1st Place Godlewska Aleksandra kl.I g2

II Miejsce // 2nd Place Grymulski Sylwester, Kowalski Patryk kl.I g1

III Miejsce // 3rd Place Siuchta Adrian, Zwierew Marcin kl.I g1

I Miejsce publiczności // 1st Audience award Abramczyk Ewelina, Kwiek Olimpia kl.I g2

Wyróżnienie publiczności // Honourable mention Gmur Adam, Knap Artur kl.I g1

III etap projektu // III stage of the project

Etap ten odbędzie się przy współpracy z Unilever Food Solutions oddział w Warszawie i będzie składał się z :
1. Wykład na temat - 5 prostych zasad jak „uzdrowić” menu – wygłoszone przez Panią Iwonnę Niegowską pracownika Żywieniowca firmy Unilever Food Solutions oraz ćwiczenia interaktywne polegające na pokazaniu obniżania wartości energetycznej przykładowych dań stosując techniki kulinarne, które nie wnoszą dodatkowych kalorii, jak również biorąc pod uwagę skład potraw.

//

This stage will be held in cooperation with Unilever Food Solutions from Warsaw:
1. Lecture on 5 simple rules how to improve your menu will be conducted by Ms Iwona Niegowska. Methods of decreasing caloric value of dishes by choosing proper culinary technique which doesn’t add any extra calories.

2. W dniach 29.-30 maja odbyły się Warsztaty kulinarne przeprowadzone przez kucharza firmy Unilever Food Solutions. Polegały one na pokazaniu jak w praktyce można uzdrawiać posiłki, jak drobne zmiany w menu mogą być dobrym krokiem w kierunku zwalczania narastającego problemu otyłości. Wybór prozdrowotnych składników potraw, ograniczenie nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów tłuszczowych typu trans, cukru oraz soli nie musi zmniejszyć smakowitości i atrakcyjności potraw, może natomiast mieć znaczący wpływ na zapobieganie i zwalczanie otyłości. Podczas tych zajęć uczniowie przygotowali receptury potrawy „przed i po ich uzdrowieniu” oraz wykonają dania zdrowe, nietuczące a nadal atrakcyjne. Zostały one sfotografowane, opisane przez uczniów i zebrane w mini książkę kucharską, która została opublikowana na szkolnej stronie internetowej w wersji elektronicznej.
Warunkiem przystapienia do warsztatów kulinarnych jest opracowanie slajdów z recepturami przed i po ich uzdrowieniu w terminie do 23. maja.

//

2. From 29th to 30th of May culinary workshops were conducted by a cook from Unilever Food Solutions. Their aim was to show pupils how to prepare healthier dishes by applying small changes in the menus. Choosing healthy dish ingredients, limiting saturated fats, trans fats, salt and sugar doesn’t have to lead to worse taste and appeal of the dish. During these classes pupils prepared example dishes “before” and “after” applying healthy changes, making them inviting to eat and healthy at the same time. Those dishes were later photographed and described in mini cookbook which was published on our web page.

3. Sześć osób, które podczas warsztatów wykażą się największą kreatywnością zostaną wytypowane przez Szefa kuchni do NAGRODY GŁÓWNEJ.

//

3. The kitchen chef will nominate six people to the MAIN PRIZE, i.e. those who during the workshops will be the most creative


Klopsiki mięsno-warzywne z sosem brokułowym

Kaczka pieczona z kapustą modrą

Łosoś smażony z sosem cytrynowym

Gołąbki z ryżem i warzywami w sosie śródziemnomorskim

Krem warzywny z lanymi kluskami

Polędwiczka wieprzowa z sosem grzybowym

Przysmak mięsny z warzywami i sosem węgierskim

Rolada z indyka ze szpinakiem i sosem serowym

Zupa grzybowa zabielana

Delikatna zupa cebulowa z kluskami ziołowymi

Zupa z soją