Realizacje 2015

 

//

 

Projekt realizowany jest w ramach
X EDYCJI WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH Biura Edukacji m. st. Warszawy.

//

The project is realized due to the
X EDITION of Warsaw’s Educational Initiative of Bureau of Education of capital city of Warsaw

 

I etap // I stage of the project

Zajęcia interaktywne przybliżające uczniom tematykę związaną z geografią polityczną, fizyczną i turystyczną krajów UE oraz zagadnienia związane z obsługą ruchu turystycznego na przykładzie systemu hotelowego Hilton w krajach UE. Konkurs będzie przeprowadzony w języku angielskim z wiedzy turystycznej i hotelarskiej w krajach UE i w zakresie języka angielskiego zawodowego stosowanego w turystyce.

//

Interactive – regarding geography of the EU. Physical and tourist locations characteristic for UE countries connected with handling tourist movement on the basis of tourist and hotelary knowledge in EU as well as practicing the specific use of professional English in tourism.

II etap // II stage of the project

Przygotowanie i realizacja wzorcowej, jednodniowej imprezy turystycznej (autokarowej) z obsługą w języku angielskim na Lubelszczyznę; trasa obejmuje m.in. wizytę w u Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej, zwiedzanie najważniejszych obiektów wyróżnionych znakiem Dziedzictwa Europejskiego, poznanie walorów krajobrazowych terenu oraz wytworów kultury materialnej tego regionu.

//

Preparation and realization of exemplary, single day tourist event (by bus) with servicing in English to the region of Lubelszczyzna. The trip includes a visit to Tourist Information Centre in Lublin. Visiting the most important items on the European Heritage list, learning about the beauty of landscapes as well as material values of the region.

W dniu 17.04.2015r. młodzież biorąca udział w projekcie uczestniczyła w wycieczce do Lublina i regionu lubelskiego, która realizowana była również w języku angielskim.
Na odcinku Warszawa – Lublin w trakcie jazdy przewodnik prowadził z młodzieżą dialog przygotowujący do zwiedzania miejsc związanych ze sławnymi Polakami w Lublinie, a których obecność zaznaczona została w mieście pamiątkowymi tablicami lub pomnikami.
Będą to: Biernat z Lublina, Sebastian Klonowicz, Jan Kochanowski, Andrzej Frycz Modrzewski, Wincenty Pol, Henryk Wieniawski, Bolesław Prus, Ignacy Baranowski, Józef Ignacy Kraszewski, Narcyza Żmichowska, Józef Czachórski, J. Czechowicz, Franciszka Arnsztajnowa, Aleksander Zelwerowicz, Jan Paweł II, Leszek Czarny, Wł. Łokietek, Stefan Batory.

//

On 17th April 2015 students participating in the project took part in the trip to Lublin and Lublin region. It was conducted also in English language.
While driving to Lublin the guide was talking about historic places they were going to visit. All of them were associated with famous Poles like: Biernat from Lublin, Sebastian Klonowicz, Jan Kochanowski, Andrzej Frycz Modrzewski, Wincenty Pol, Henryk Wieniawski, Bolesław Prus, Ignacy Baranowski, Józef Ignacy Kraszewski, Narcyza Żmichowska, J.Czachórski, J. Czechowicz, Franciszka Arnsztajnowa, Aleksander Zelwerowicz, Jan Paweł II, Leszek Czarny, Wł. Łokietek, Stefan Batory.

Zwiedzanie muzeum wsi lubelskiej, w dzielnicy Sławinek. Ekspozycja dokumentuje życie dawnych mieszkańców regionu (są tu stare młyny, zagrody, chaty kryte strzechą, dwór szlachecki i inne).

//

Visiting the museum of Lublin village in the district of Sławinek. It shows life of the inhabitants of that region ( there are old mills, farmhouses, thatched cottages, manor house ).

Zwiedzanie Zamku Lubelskiego z uwzględnieniem kaplicy „Świętej Trójcy” ozdobionej rusko-bizantyjskimi freskami ufundowanymi przez króla Władysława Jagiełłę. Kaplica otrzymała znak Dziedzictwa Europejskiego.

//

Visiting the Lublin Castle with the Holy Trinity Chapel decorated with Russian - Byzantine frescoes founded by king Władysław Jagiełło. The chapel is included in the European Heritage.

Panorama Lublina i okolic z wieży Trynitarskiej // Panoramic view of Lublin from Trinity Tower

Obiad składający się z tradycyjnych potrawy przygotowywanych od pokoleń według pilnie strzeżonych przepisów. Potrawy te wyróżniają kuchnię regionu lubelskiego spośród innych.

//

Dinner consisting of traditional dishes prepared for generations. The recipes of these remarkable dishes are still protected.

Kaplica Akustyczna// Acoustic Chapel

Wizyta w Lubelskim Ośrodku Inormacji Turystycznej. // Visit in the Lublin Tourist Centre

Spacer do pomnika Unii Lubelskiej // Walk to the Lublin Union monument

Muzeum J. Czechowicza (lekcja o lubelskim poecie) // The Museum of J.Czechowicz ( lesson about Lublin poet)

Słodki regionalny poczęstunek // Regional sweet treat

Krótki objazd miasta ze wskazaniem KUL-u oraz terenu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Majdanek.

//

Tour of the city of Lublin Catholic Lublin University and the area of concentration camp in Majdanek

Wyjazd z Lublina i powrót do Warszawy, w trakcie którego zwrócona została uwaga na mijane miejscowości Garbów, Żyrzyn, Ryki, Garwolin.

//

Departure from Lublin and return to Warsaw, pointing out places of interest like Garbów, Żyrzyn, Ryki and Garwolin.

III etap // III stage of the project

Zajęcia w terenie przybliżające uczniom zagadnienia związane z działalnością biur podróżyi regionalnych ośrodków promocji kultury w zakresie destynacji ,,kraje UE".
Zajęcia warsztatowe w hotelu przybliżające zasady związane z modelową obsługą gości hotelowych.

//

Lessons in field to get students acquainted with the functioning of travel agencies and regional culture promotion centres regarding EU countries.
Workshops at the hotel about a model for professional customer service for hotel guests.

 

W czwartek, 21 maja 2015 roku dziesięcioro uczestników projektu „Globetrotter” odwiedziło siedzibę biura podróży Neckermann Polska, jednego z wiodących touroperatorów na rynku. Prezesem spółki, pan Krzysztofem Piątek, opowiedział o historii firmy, specyfice rynku turystycznego, oraz etapach planowania i wdrażania do sprzedaży imprez turystycznych.
Udzielił cennych rad dotyczących szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz umiejętności, które należy w sobie kształcić aby osiągnąć sukces zawodowy. Zwiedziliśmy całe biuro, i mogliśmy zobaczyć jak na co dzień pracują jego liczne sekcje.

//

On Thursday, 21st May, a group of ten Project „Globetrotter” participants visited the headquartes of Neckermann Polska, one of the leading tour operators on the market. The company’s CEO, Mr Krzysztof Piątek, told us about the history of the enterprise, the intricacies of tourist market and outlined the stages of planning and selling package trips.
He also provided some useful advice on running business and the skills that are necessary to succeed in professional life. We toured the whole office and we could see the everyday work at its numerous departments.

W czwartek, 28 maja, grupa 11 uczniów wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym w siedzibie biura podróży Mazurkas Travel. Tym razemzostaliśmy zapoznani z obsługą turystyki przyjazdowej oraz organizacją kongresów, konferencji i eventów. Prezentacji wydziałów firmy dokonali jej dyrektorzy; jedna z nich była w języku angielskim. Zwiedziliśmy biuro i poznaliśmy kulturę korporacyjną i CSR w Mazurkas Travel.

//

On Thursday, May 28th, a group of 11 students took part in a training held in the headquarters of Mazurkas Travel Bureau. This time we were acquainted with the issues of incoming tourism as well as organizing convents, conferences and other events. The presentation of various departments were conducted by their directors; one of the speeches was in English. We toured the office and got to know the CSR and corporate culture of Mazurkas Travel.

W dniach 12, 16 i 19 czerwca 2015r. uczniowie zapoznali się z siecią hotelową na przykładzie systemu hotelowego Hilton Worldwide, który konsekwentnie i stabilnie rozwija się w Polsce. Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili jeden z największych kompleksów hotelarskich w kraju z 365 pokojami i rozbudowanym centrum rekreacyjnym i konferencyjnym - Double Tree by Hilton w Wawrze, Hampton by Hilton w centrum Warszawy (największy Hampton na świecie) oraz najwyższą markę systemu hotel Hilton przy ulicy Grzybowskiej. Młodzież miała okazję zapoznać się z działaniem trójszczeblowego MSH, mogła spróbować znaleźć różnice pomiędzy poszczególnymi markami (w tym celu uczniowie wypełniali karty pracy przygotowane przez nauczyciela hotelarstwa panią Bożenę Juzaszek).

//

On 12, 16 and 19 of June 2015 students learned about the hotel chain by visiting the hotel system Hilton Worldwide which has been steadily developing in Poland. Students with their teachers visited one of the biggest hotel complex in Poland with 365 rooms and conference and leisure center - Double Tree by Hilton in Wawer, Hampton by Hilton in the center of Warsaw ( the biggest in the world) and Hilton hotel on Grzybowska street. Students could learn about different brands and tried to find the difference between them. They filled in worksheets prepared by Ms Bozena Juzaszek, hospitality teacher. The participants of the project learned about the model guest service in all Hilton hotels in Warsaw.

12.06.2015r. - Double Tree by Hilton

16.06.2015r. - Hampton by Hilton

19.06.2015r. - Hilton

IV etap // IV stage of the project

Przygotowanie przez uczniów, na bazie zdobytej wiedzy i umiejętności, w formie skryptu, zestawu ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego.

//

Students prepare on the basis of their knowledge and skill prepare script exercises for English for Professional English Purposes.


PROJECT GLOBETROTTER

GEOGRAPHY OF THE WORLD

TOURIST ATTRACTIONS OF THE EU COUNTRIES

AROUND THE WORLD

A JOB ON A CRUISE SHIP

THE FEAR OF FLYING

FLYING IS BAD FOR YOUR HEALTH

LONDON TOUR

ICELAND

MAZURKAS

A HIDDEN WORLD OF WONDERS

PROJECT GLOBETROTTER ANSWER KEY


Dnia 14 października odbyło się uroczyste zakończenie kolejnego projektu w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Projekt miał na celu zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat geografii turystycznej Europy oraz organizacji imprez turystycznych. W drodze wieloetapowych eliminacji wyłoniono czworo zwycięzców, którzy otrzymali symboliczne nagrody pieniężne.

//

On October 14th yet another Project of Warsaw Educational Initiatives has officially come to an end. The aim of the Project was to enhance student’s knowledge of Europe’s tourist geography and the organization of tourist events. In the process of multilevel eliminations four of the participants have been chosen winners of the project and awarded prizes.