eTWINNING - Majdańska - Izmit

21.03.2009 roku dołączyliśmy do społeczności eTwinning, 

nawiązaliśmy współpracę z tureckim liceum z Izmitu a nasz projekt

otrzymał CERTYFIKAT.

 

E – TWINNING 2023

 Let's bake Europe! - photos

9 maja 2023r., czyli w Dzień Europy, w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie odbył się finał międzynarodowego projektu eTwinning pt. „Let’sbake Europe!”. Projekt polegał na wybraniu typowego dla danego kraju wypieku, przetłumaczeniu przepisu na język angielski i udostępnieniu owego przepisu społeczności wspomnianego projektu, dzięki czemu mogliśmy zapoznać się z przepisami na ciasta, wywodzące się korzeniami z innych państw, a nasi uczniowie pozyskali szansę zmierzenia się z owymi przepisami w ramach własnej  praktyki – w domu lub na zajęciach praktycznych z cukiernictwa. Podobnie obchody Dnia Europy wyglądały w innych szkołach, przyjętych do projektu, m.in. z Niemiec (Organizator), Hiszpanii, Grecji, Czech czy Chorwacji. Uczniowie zaprezentowali przed specjalnie powołaną komisją upieczone przez siebie ciasta drożdżowe. Tytuł najlepszego wypieku w naszej szkole zdobył damski duet z k.1ep – Monika Biedrzycka i Patrycja Łagowska – które upiekły najsmaczniejsze ciasto i przyozdobiły je truskawkami i bananami. W sumie, w konkursie wystawiono do oceny 5 ciast drożdżowych, a wystąpiło 7 osób: Zuzanna Gut z kl.1ep, w.w. duet – Monika Biedrzycka i Patrycja Łagowska z kl.1ep, Oliwia Jaworska z kl.1ep, Patrycja Szuba w duecie z Julią Kwiecińską (obie z kl.2cp) i Wiktoria Dąbrowska z kl.1c. W dniu przeddzień realizacji projektu, wraz z p. Małgorzatą  Żochowską, Karoliną Wysokińską, przygotowałyśmy okolicznościową dekorację, którą od tego czasu można podziwiać przed pokojem nauczycielskim.

On May 9, 2023, i.e. on Europe Day, there was  the final of the international eTwinning project entitled "Let's bake Europe!". The project’s objectives were the following: to choose a typical baking for a given country, to translate the recipe into English and to share this recipe with the project community. By carrying out the tasks we could get to know the recipes for cakes originating from other countries. Our students also had a chance to take on these recipes as part of their own practice – at home or during practical confectionery classes. The Europe Day celebrations were similar in other schools accepted for the project, e.g. from Germany (Organizer), Spain, Greece, the Czech Republic and Croatia. Our students presented their yeast cakes to a especially appointed jury. The title of the best baking in our school was won by a female duo from k.1ep - Monika Biedrzycka and Patrycja Łagowska – who baked the most delicious cake and decorated it with strawberries and bananas. In total, 5 yeast cakes were submitted for evaluation in the competition, and 7 people took part: Zuzanna Gut from class 1ep, w.w. duet - Monika Biedrzycka and Patrycja Łagowska from class 1ep, Oliwia Jaworska from class 1ep, Patrycja Szuba in a duo with Julia Kwiecińska (both from class 2cp) and Wiktoria Dąbrowska from class 1c. On the eve of the project, together with Małgorzata Żochowska and Karolina Wysokińska, we prepared an occasional decoration, which can be admired in front of the teachers' room since then.

 

 

E – TWINNING 2022

 "Wielkanoc w Europie”
Celem tegorocznego projektu e-twinning jest poznanie tradycji i regionalnych przepisów związanych z obchodzeniem Świąt Wielkiej Nocy i zaprezentowanie  naszych, pochodzących  z Mazowsza oraz naszych uczniów pochodzących z Ukrainy.
Rezultatem naszego projektu jest nawiązanie współpracy ze szkołami w Turcji, Słowacji, Chorwacji, Mołdawii, Włoch oraz przygotowanie e-booka w programie Canva, zatytułowanego "Wielkanoc w Europie". Każda szkoła otrzymała do dyspozycji  dwie strony - jedną poświęconą tradycji wielkanocnej w danym kraju, a drugą - regionalnemu przepisowi wielkanocnemu.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznali angielskie słownictwo z zakresu profesjonalnego języka kulinarnego, pogłębili swoją wiedzę o tradycje i kulturę wielkanocną krajów europejskich, mieli okazję komunikować się w języku angielskim oraz zapoznać się z narzędziem ITC - Canva.

 "Easter in Europe"
The aim of this year's e-twinning project is to learn about the traditions and regional recipes related to the celebration of Easter and to present ours from Mazovia and our students’ from Ukraine.
The result of our project is establishing cooperation with schools in Turkey, Slovakia, Croatia, Moldova, Italy and the preparation of an e-book in the Canva program, entitled "Easter in Europe". Each school has two pages at its disposal - one devoted to the Easter tradition in a given country, and the other - to the regional Easter recipe.
Thanks to the project, students learned English vocabulary of the professional culinary language, deepened their knowledge of the traditions and Easter culture of European countries, had the opportunity to communicate in English and familiarize themselves with the ITC tool - Canva.

Zdjęcie pokazuje prace wykonane przez uczniów.

 

 

Projekt pt. „Ochrona środowiska”
Na przełomie kwietnia i maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie e-twinning, którego głównym tematem była ochrona środowiska. Uczniowie przygotowali plakaty oraz prezentacje dotyczące ochrony środowiska, a następnie przygotowane materiały zostały udostępnione na platformę ETWINNING wraz z opisem. W celu realizacji projektu została nawiązana współpraca ze szkołami z Jordanii (Ein Jalout Comprehensive Secondary School for Girls), oraz Rumunii (Liceul Tehnologic Costesti). Projekt powstał z inicjatywy założonej przez p. Magdalenę Łaszkiewicz, przy pomocy p. Anny Nadolskiej, oraz Małgorzaty Żochowskiej.

Celem projektu było budowanie wśród młodzieży świadomości na temat problemów z jakimi zmaga się środowisko naturalne, oraz zapoznanie się ze sposobami zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska. Prace zostały przygotowane przez uczniów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, oraz tradycyjnych. Niektóre z prac uczniów naszej szkoły można podziwiać na parterze przy wejściu do szkoły, natomiast prace uczniów zza granicy w załączonej do notatki prezentacji.

The project entitled. "Environmental Protection"
At the end of April and the beginning of May the students of our school took part in the e-twinning program whose main topic was environmental protection. The students prepared posters and presentations about environmental protection and then the prepared materials were made available on the ETWINNING platform together with a description. In order to implement the project, cooperation has been established with schools in Jordan (Ein Jalout Comprehensive Secondary School for Girls), and Romania (Liceul Tehnologic Costesti). The project was initiated by Mrs Magdalena Łaszkiewicz, with the help of Mrs Anna Nadolska and Mrs Małgorzata Żochowska.

The aim of the project was to build awareness among young people about the problems with which the natural environment is confronted, and to make them familiar with ways of preventing environmental pollution. The works were prepared by students using IT tools and traditional ones. Some of the works of students from our school can be admired on the first floor at the entrance to the school, while the works of students from abroad can be seen in the presentation attached to this note.

 Prezentacja „Ochrona środowiska”

 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że zakończyliśmy tegoroczny projekt w ramach etwinning. Projekt pt: „Valentine’s Day in geometrical shape” współtworzyło kilku uczniów klasy 2F wraz ze swoimi rówieśnikami z Chorwacji, Polski i Rumunii. Wspólnie stworzyli ciekawe, geometryczne serca z życzeniami walentynkowymi. Nad projektem współpracowali nauczyciele i uczniowie z następujących szkół:
1. Ana Tustonjić Dombaj - Osnovna skola Fran Koncelak Drnje, Drnje Croatia
2. Marcin Pasnikowski - Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku, Świdnik Poland
3. Aneta Tymińska - ZSGH im. S Bergera w Warszawie, Warsaw Poland
4. Daniela Lupuleasa - Colegiul Economic Administrativ lasi, lasi Romania
5. Julijana Novaković - III. gimnazija Split, Split Croatia
6. Ksenija Varović - Osnova skola Fran Koncelak Drnje, Drnje Croatia
7. Mihaela Ionescu - Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" lasi, lasi Romania
Poniższy link to efekt naszej współpracy. https://twinspace.etwinning.net/17408/pages/page/96478

//

We are pleased to announce the end of our this year’s etwinning project. The project titled "Valentine’s Day in geometrical shape" some students from 2F class and their epals from Croatia, Romania and Poland cooperated on. They all created interesting, geometrical hearts with the Valentine’s wishes.

 eTWINNING 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy 1E wykonali projekt pt: "The world of pasta in art.”. Celem projektu była prezentacja makaronów nie tylko na talerzu, ale również pokazanie  makaronu jako przepięknej dekoracji. Nasi uczniowie zaprezentowani dania makaronowe, które przygotowywali na zajęciach praktycznych oraz choinki dekoracyjne.
Partnerami projektu byli uczniowie ze Słowacji (ZS s Ms Jarna, Poprad – Maria Dzinova) i z Rumunii (Liceul Teoretic Gustav Gundisch – Cristina Muntean i Daniela Florescu).

 //

The students of 1E class prepared an etwinning project "The world of pasta in art.”. The aim of the project was to present pastas not only on a plate, but to show them as a beautiful decoration as well. Our students presented some pasta dishes and the decorative Xmas trees.
The project was created in cooperation with some students from Slovakia and Rumunia.

 

 
eTWINNING 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy 1F uczestniczyli w europejskim projekcie edukacyjnym etwinning zatytuowanym "My PenPals”. Celem projektu było nawiązanie komunikacji oraz rozwijanie umiejętności pisania listów w języku angielskim z uczniami z Ukrainy, Turcji, Włoch, Holandii, Irlandii, Litwy i Bułgarii. Uczniowie opisywali w listach swoje zainteresowania, doświadczenia, plany na przyszłość. W rezultacie wszystkie listy uczniów stworzyły elektroniczny dziennik.

Partnerami w projekcie byli uczniowie i ich nauczyciele z następujących szkół:

SZKOŁA / SCHOOL PAŃSTWO / COUNTRY
Zaporizhia gymnasium No 93 Ukraina
ZSGH w Warszawie im s. Bergera Polska / Warszawa
Seferihisar Imam Hatip Ortaokulu Turcja / Izmir
IC COLOGNA VENETA Włochy / Cologna Veneta
EP-Nuffic – NSS Hepldesk Holandia / Den Haag
Killorglin Community College Irlandia / Killorglin
Moletu r. Joniskio mokykla-daugiafunkcis centras Litwa / Moletu
Ankara Pinar Ortaolulu college Turcja / Yenimahalle
OOU „Nevena Georgieva – Dunja” Macedonia / Skopje FYROM Irena Hristovska
OU „Ivan Vazov” Bułgaria / Targovishte

 

In the school year 2017/2018 the 1F class students participated in an European educational etwinning project titled “My PenPals”. The aim of the project was to communicate and develop letter - writing skills in English with students from Ukraine, Turkey, Italy, Holland, Ireland, Lithuania and Bulgaria. The students were writing about their interests, experiences and plans for the future. In the end all letters created an electronic journal. 

„Cultural Diversity”

Kolejnym projektem naszej szkoły biorącym udział w programie łączenia i współpracy bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych -e-Twinning- jest projekt pod tytułem „Cultural diversity and Collage” („Kulturowa wymiana międzynarodowa”).

Projekt ten rozpoczął się w listopadzie 2009 roku i trwać będzie do końca kwietnia 2010 roku. Dnia 04.11 2009 „Cultural diversity” zyskał odznakę drugiego już : certyfikatu e-Twinning dla naszej szkoły.
Podstawowym zadaniem projektu jest poznanie kultury oraz tradycji jak i sposobu obchodzenia świąt narodowych w innych krajach, a w szczególności w Turcji.

DRUGIM celem projektu jest rozwijanie umiejętności komunikatywnych młodzieży w języku angielskim oraz poszerzenie kompetencji międzykulturowych.
Projekt ten realizowany jest przez nauczycielkę języka angielskiego panią Karolinę Witkowską-Mazur ze szkoły przy Majdańskiej oraz przez nauczycielkę języka angielskiego z Turcji- panią Ilknur Uludağ.

Nasi uczniowie z Majdańskiej przygotowują plakaty o świętach Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Wszystkich Świętych oraz piszą eseje dotyczące tradycji w ich rodzinnym domu podczas trwania wyżej wymienionych świąt.
Młodzież z tureckiego liceum z Izmitu przedstawi nam projekt o święcie Ramadan, największym i najpopularniejszym święcie tureckim.

- Przedmioty: historia, muzyka, religia, sztuka, technologia, wiedza o społeczeństwie/socjologia
-> Języki: English
- Wiek ucznia: 15 - 18
- Narzędzia: czat, e-mail , publikowanie stron www
- Cele: poznanie tradycji, kultury oraz obyczajów partnerskiej tureckiej szkoły z Izmitu, wymiana młodzieży po sfinalizowaniu projektu
- Czas trwania: listopad 2009-kwiecień 2010

Finałem tego projektu ma być wymiana międzynarodowa pomiędzy szkołą przy Majdańskiej a szkołą z Izmitu.

 

“European Roots- popular culture and traditions in the European space”

TRZECIM projektem naszej szkoły biorącym udział w programie eTwinning jest projekt pod tytułem “European Roots- popular culture and traditions in the European space” („Europejskie korzenie- popularna kultura i tradycja w kręgu europejskim”). W tym projekcie oprócz naszej szkoły brały również udział szkoły z krajów takich jak: Turcja, Bułgaria, Łotwa oraz Rumunia. Był to projekt przewidziany dla wymiany młodzieży w miesiącu lipcu 2010.

Projekt ten rozpoczął się w 18. stycznia 2010 roku i trwał do końca sierpnia 2010 roku. Dnia 21.01.2010 “European Roots- popular culture and traditions in the European space” zyskał odznakę trzeciego już certyfikatu e-Twinning dla naszej szkoły: trzecia ODZNAKA.

Głównym zadaniem projektu było poznanie korzeni europejskich, kultury oraz tradycji w krajach takich jak: Polska, Bułgaria, Łotwa, Rumunia oraz Turcji-kraju muzułmańskiego. Celem projektu było nawiązanie kontaktu mailowego z młodzieżą z wymienionych krajów, jak też rozwinięcie umiejętności komunikatywnych młodzieży w języku angielskim oraz poszerzenie kompetencji międzykulturowych.

Projekt ten realizowany był przez panią Karolinę Witkowską-Mazur ze szkoły przy Majdańskiej oraz przez panią Ilknur Uludağ z Turcji, Rafę Diana z Rumunii, Ingridę Tāraude-Šakova z Łotwy oraz Desislavę Cokova z Bułgarii.

 

“The unusual ways of spending free time”

CZWARTYM już projektem naszej szkoły biorącym udział w multimedialnym programie eTwinning jest projekt “The unusual ideas of spending free time” (Formy spędzania czasu wolnego wśród dzisiejszej młodzieży).
Projekt ten realizowany jest przez nauczycielkę języka angielskiego panią Karolinę Witkowską-Mazur ze szkoły przy Majdańskiej oraz przez nauczycielkę języka angielskiego z Turcji- panią Ilknur Uludağ. Partnerzy innych szkół z całego świata chętnie dołączają do idei projektu.

„The unusual ways of spending free time” rozpoczął się w marcu 2011 i trwać będzie do końca maja 2011 roku. Dnia 23.03.2011 projekt ten zyskał odznakę czwartego certyfikatu e-Twinning dla naszej szkoły: czwarta ODZNAKA..

Projekt ten odbiega tematycznie od wcześniejszych swoich poprzedników, bowiem dotyczy form czasu wolnego kiedyś i dziś. Wiadomo bowiem, że czasy wspólnego śpiewu przy ognisku lub spotkań popołudniowych przy gitarze minęły. Bardzo rzadko jest spotkać się z tego rodzaju formami czasu wolnego. Wśród dzisiejszych nastolatków królują gry komputerowe, piłka nożna, pływanie, dyskoteki czy wizyty w kinie.

Proponowanymi narzędziami w tym projekcie są oczywiście: czat, e-maile , programy Power point, wideo, zdjęcia , obrazy oraz TwinSpace.

Nasi uczniowie z Majdańskiej przygotowują plakaty oraz fotografie obrazujące zainteresowania dzisiejszej młodzieży oraz piszą eseje dotyczące form spędzania czasu wolnego nastolatków w Polsce.

My favourite ways of spending free time.

Finałem projektów ma być wymiana międzynarodowa pomiędzy szkołą przy Majdańskiej a szkołą z Izmitu.

 

“Pros and cons of package holidays”
(wady i zalety podróżowania z biurem podróży)

PIĄTYM projektem szkoły przy Majdańskiej, który bierze udział w programie eTwinning jest projekt “ Pros and cons of package holidays” (wady i zalety podróżowania z biurem podróży).

Projekt ten realizowany jest tak jak już poprzednie projekty eTwinning przez nauczycielkę języka angielskiego panią Karolinę Witkowską-Mazur ze szkoły przy Majdańskiej oraz przez nauczyciela z Turcji Ahmeta Porhana. Partnerzy międzynarodowi wyrażają chęć włączania się do projektu.

Projekt “Pros and cons of package holidays “ rozpoczął się we wrześniu 2011r. i jest w ciągłym procesie przemian. Uczniowie z obu szkół piszą eseje na temat wad i zalet wynikających z korzystania z biura podróży w wakacje oraz gromadzą wymowne plakaty na powyższy temat. Problem nie jest łatwy i wymaga głębszego zastanowienia się nad tematem. Jeszcze bardziej trudne wydaje się być napisanie rozprawki na ten temat w języku obcym. Jednak nasi uczniowie wykazują chęć i motywację w tworzeniu tego rodzaju prac, co więcej pomaga im to w systematycznej nauce do egzaminu maturalnego.

Dnia 08.09.2011r. projekt ten zyskał odznakę piątego już certyfikatu e-Twinning dla naszej szkoły: piąta ODZNAKA.
Proponowanymi narzędziami w tym projekcie są oczywiście: czat, e-maile , programy Power point, wideo, zdjęcia , obrazy oraz TwinSpace.
Celem projektu będzie w przyszłości wymiana międzynarodowa oraz nawiązanie przyjaźni wielokulturowych.
Oto kilka fotografii i wypracowań naszych zdolnych uczniów ze szkoły przy Majdańskiej:

Advantages and disadvantages of package holidays

Pros and cons of package holidays

 

„Vorteile und Nachteile des Reisens mit dem Reiseburo”
(wady i zalety podróżowania z biurem podróży)


SZÓSTYM projektem naszej szkoły jest projekt „Vorteile und Nachteile des Reisens mit dem Reiseburo” (wady i zalety podróżowania z biurem podróży) realizowanym w języku niemieckim.

Projekt ten założony jest przez panią Karolinę Witkowską-Mazur ze szkoły przy Majdańskiej oraz przez nauczycielkę z Turcji Beyhan İlknur Uludağ . Partnerzy międzynarodowi ochoczo włączają się do projektu.

Projekt „Vorteile und Nachteile des Reisens mit dem Reiseburo” rozpoczął się we wrześniu 2011r. i jest w ciągłym procesie przemian. Uczniowie z obu szkół piszą eseje na temat wad i zalet wynikających z korzystania z biura podróży w wakacje oraz gromadzą obrazy na powyższy temat. Jeszcze bardziej trudne wydaje się być napisanie rozprawki na ten temat w języku niemieckim. Jest to język niebywale trudny dla młodzieży ze względu na trudną gramatykę, jednak nasi uczniowie lubią wyzwania i chętnie stawili czołu jednemu z nich.

Dnia 08.09.2011r. projekt ten zyskał odznakę szóstego już certyfikatu e-Twinning dla naszej szkoły: szósta ODZNAKA.

Proponowanymi narzędziami w tym projekcie są oczywiście: czat, e-maile , programy Power point, wideo, zdjęcia , obrazy oraz TwinSpace.
Celem projektu będzie w przyszłości wymiana międzynarodowa oraz nawiązanie przyjaźni wielokulturowych.
Oto kilka fotografii i wypracowań naszych zdolnych uczniów ze szkoły przy Majdańskiej:

W obu szkołach przygotowujemy konkurs na exlibris dla szkolnej biblioteki, opracowujemy regulamin, komisje, dokonujemy wyboru najlepszych prac, przyznajemy nagrody i wybieramy najlepszą pracę dla obu szkół, projekt ma trwać około 3 miesięcy, by spokojnie zastanowić się do końca roku szkolnego nad wyborem.

//

In both schools is bening prepared our school's competition entitled "Exlibris of school's library". We are working on regulation, committees, choosing the best works, we are also appointing many awards for the most interesting ones from both schools. The project is suppored to last 3 months. The correct choice needs to be thought over till the end of school's year.

  • Przedmioty: edukacja medialna , historia kultury , języki obce , projektowanie i technologia , sztuka
  • Języki: English - polski
  • Wiek ucznia :16 - 19
  • Tools to be used: Czat , e-mail , Inne programy (Powerpoint, wideo, zdjęcia i obrazy) , Wideokonferencja
  • Oparty na zestawie : Coming soon
  • Cele: poznanie wzajemne uczestników programu, wykonanie przez wielu uczniów prac
  • Work process: ustalenie wspólnego regulaminu konkursu, rozpropagowanie go w społeczności
  • Oczekiwane rezultaty: młodzież pozna się poprzez działanie, przez używanie w komunikacji języka