"WF z klasą" // "PE with class"

Jest to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Szkoła nasza przystąpiła do Programu W-F z klasą stawiając sobie za CEL:
- zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży,
- kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu.

Obecnie nauczyciele W-F realizują zajęcia tak obowiązkowe, jak i dodatkowe w sposób bardziej zróżnicowany, bliższy oczekiwaniom młodych ludzi.

Zapraszamy zatem uczniów posiadających zainteresowania innymi formami ruchu takich jak:
- taniec,
- aerobik,
- wschodnie sztuki walki,
- joga,
- turystyka rowerowa,
- piesza i inne,do współpracy.

Jedną z form prezentacji jest nasz Blog pt. „Refleks sportowy ZSGH” oraz Gablota „Strefa Sportowa” gdzie prezentujemy wszystkie ciekawe szkolne wydarzenia sportowe.
Program ma także przyczynić się do zmniejszenia często fikcyjnych zwolnień z w-f oraz pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

//

It’a program from the centre of Citizenship Education supported by Gazeta Wyborcza and the Minister of Sport and Tourism as well as the Minister of National Education.

Our school joined this program with the VIEW to:
- increasing physical activity among our students,
- regular sport activity.

Now our teachers try even harder to give students different kinds of activities for motivation. Martial arts:
- dancing,
- yoga,
- biking,
- walking
- others are examples of things you could start doing.

Visit our blog called: "Sport reflex ZSGH" and check out our "Sport Wallpaper" where we present interesing sport events.
There is also the aim of having fun from PE and resigning from false doctor’s certficate.

 Trójbój siłowy 

W dniu 6.04 odbyły się zawody szkolne o tytuł najsilniejszego ucznia w ZSGH. Miło jest nam poinformować ,że po raz kolejny tytuł najsilniejszego ucznia zdobył Maciek Przybyłko z kl.4F osiągając wynik 289 pkt, Gratulujemy.

//

Powerlifting

On 6th April 2016 competition for the strongest student in our school took place. We are pleased to inform that once again Maciej Przybyłko from class 4f won the title (289 points). Congratulations!

Przewrót na w-f
Już po raz trzeci w redakcji Gazety Wyborczej odbyła się konferencja programu” w-f z klasą” z udziałem ministra Sportu i Turystyki Adama Korola pod roboczym tytułem „przewrót na w-f. W konferencji , która odbyła się w dniu 28.09. uczestniczył nasz przedstawiciel Pawelec Stanisław. Głównym tematem panelu dyskusyjnego był projekt ograniczenia zwolnień z zajęć w-f oraz propagowanie zdrowej żywności w sklepikach szkolnych.

//

Somersault on PE classes
For the 3rd time in the editorial office of Gazeta Wyborcza, conference "first rate gym class" took place with the Minister of Sport and Tourism, Adam Korol. Our gym teacher Stanisław Pawelec took part in the conference on 28th September. The main topic was to encourage students to practise sport during gym classes and to promote healthy food in the school kiosks.

Blog sportowy w ramach programu „WF z klasą”

Zapraszamy do współredagowania i komentarzy najważniejszych wydarzeń sportowych z Naszej szkoły. Pomysłodawcami i twórcami bloga są nauczyciele Wychowania fizycznego oraz Pan Arkadiusz Butor.

//

 A sport blog as part of „PE with class” programme

Feel free to help us run the blog and update comments about the most important sport events of our school. The creators and administrators of the blog are PE teachers and Mr. Arkadiusz Butor.

Blog dostępny jest pod adresem: // You can find it here:

„Refleks sportowy ZSGH” // A sport blog

 

 Gablota „Strefa Sportowa” // "Sport" Wallpaper

Futbol Amerykański w ZSGH
W poniedziałek 23.02. 2015r. Szkołę Naszą odwiedziła drużyna CRUSADERS uprawiająca futbol amerykański.Panowie przeprowadzili pokazowy trening futbolu na sali gimnastycznej.Licznie zgromadzona młodzież z wielkim zainteresowaniem obserwowała poczynania futbolistów ,włączając się do wspólnego treningu. Niektórzy uczniowie zadeklarowali chęć udziału w treningach drużyny.Wyrażamy nadzieję, że takie akcje przyczynią się do aktywizacji uczniów na lekcjach w-f.

//

American Football in ZSGH
The 23rd of February our school was visited by American Football team CRUSADERS. The players demonstrated a football training in the school gym. All the students gathered in the gym were watching it with great interest and took part in the play. Some of the students are willing to participate in the trainings. We hope that such actions will activate students during PE classes.

Dnia 05.09.2014r. września na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się II edycja programu W-F z klasą z udziałem Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata oraz Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik- Rostkowskiej. Szkołę naszą na konferencji reprezentował nauczyciel W-F Stanisław Pawelec.

//

The 2nd edition of 'PE with class' program took place on the 5th of Sept. at the National Stadium in Warsaw. Minister of National Education Mrs. Joanna Kluzik-Rostowska together with Minister for Sports and Tourism Andrzej Biernat were among the participants.